Školní rok 2017/2018 – šesté třídy

VÝSLEDKY TESTU

Zveřejňujeme výsledky testu z českého jazyka a z matematiky. Na základě výsledků v tomto testu budou žáci rozděleni v šestém ročníku do předmětů Cvičení z českého jazyka nebo Seminář z českého jazyka a Cvičení z matematiky nebo Seminář z matematiky.

Rozdělení proběhne až po ukončení přijímacího řízení na víceletá gymnázia. V tuto dobu také budeme moci říci, které děti z jiných školy – účastníky testu – budeme moci přijmout do naší základní školy.

výsledky testu z českého jazyka

výsledky testu z matematiky

 

kód žáka

počet bodů

 

kód žáka

počet bodů

1

006/17

43

1

066/17

30,5

2

066/17

43

2

023/17

30

3

059/17

42

3

014/17

30

4

060/17

42

4

022/17

29

5

075/17

41

5

079/17

29

6

002/17

40

6

012/17

28

7

015/17

40

7

018/17

28

8

008/17

40

8

002/17

27

9

014/17

40

9

052/17

27

10

022/17

39

10

008/17

26

11

011/17

39

11

038/17

26

12

040/17

39

12

083/17

26

13

071/17

39

13

035/17

24,5

14

062/17

39

14

040/17

24,5

15

083/17

38

15

006/17

24

16

063/17

38

16

004/17

24

17

110/17

38

17

063/17

23

18

035/17

37

18

016/17

22,5

19

108/17

37

19

010/17

22,5

20

023/17

36

20

075/17

22,5

21

073/17

36

21

001/17

22

22

004/17

35

22

047/17

22

23

010/17

35

23

105/17

22

24

041/17

35

24

108/17

22

25

079/17

35

25

041/17

21,5

26

018/17

34

26

054/17

21,5

27

028/17

34

27

031/17

21

28

105/17

34

28

062/17

21

29

003/17

33

29

101/17

21

30

052/17

33

30

011/17

20,5

31

070/17

33

31

053/17

20,5

32

081/17

33

32

045/17

20,5

33

107/17

33

33

109/17

20

34

027/17

32

34

015/17

19,5

35

016/17

32

35

029/17

19,5

36

007/17

32

36

110/17

19,5

37

032/17

32

37

003/17

19

38

038/17

32

38

044/17

19

39

012/17

31

39

043/17

19

40

017/17

30

40

068/17

19

41

005/17

30

41

013/17

17,5

42

047/17

30

42

033/17

17

43

029/17

30

43

080/17

17

44

045/17

30

44

059/17

16,5

45

034/17

29

45

024/17

16

46

068/17

29

46

069/17

16

47

069/17

28

47

106/17

16

48

101/17

28

48

050/17

15,5

49

043/17

27

49

065/17

15,5

50

080/17

27

50

019/17

15

51

072/17

27

51

027/17

15

52

031/17

26

52

007/17

15

53

033/17

26

53

032/17

15

54

054/17

26

54

074/17

15

55

077/17

26

55

070/17

14,5

56

102/17

26

56

081/17

14,5

57

001/17

25

57

028/17

14

58

046/17

25

58

072/17

14

59

065/17

25

59

102/17

13,5

60

106/17

25

60

021/17

13

61

020/17

24

61

071/17

12,5

62

013/17

24

62

039/17

12

63

025/17

24

63

042/17

12

64

050/17

24

64

073/17

12

65

064/17

24

65

104/17

11,5

66

078/17

23

66

077/17

11

67

021/17

22

67

034/17

10,5

68

024/17

22

68

060/17

10,5

69

044/17

22

69

046/17

10

70

036/17

22

70

076/17

10

71

058/17

22

71

057/17

9

72

104/17

22

72

107/17

9

73

103/17

20

73

017/17

8

74

042/17

19

74

025/17

8

75

111/17

19

75

036/17

8

76

053/17

18

76

058/17

8

77

074/17

18

77

005/17

7,5

78

076/17

18

78

078/17

7

79

061/17

17

79

020/17

6,5

80

009/17

16

80

051/17

6,5

81

026/17

16

81

103/17

6,5

82

019/17

15

82

111/17

6

83

084/17

15

83

061/17

5

84

057/17

15

84

009/17

3,5

85

109/17

15

85

026/17

3

86

051/17

14

86

049/17

3

87

039/17

12

87

064/17

2

88

049/17

11

88

084/17

0

89

030/17

 

89

030/17

 

90

037/17

 

90

037/17

 

91

048/17

 

91

048/17

 

92

055/17

 

92

055/17

 

93

067/17

 

93

067/17

 

94

082/17

 

94

082/17

 

95

056/17

 

95

056/17

 

             

Jistě víte, že v minulých letech všechny děti v pátých třídách vykonaly test z matematiky a českého jazyka a na základě tohoto testu, a s přihlédnutím k dosahovaným výsledkům, byli žáci děleni do skupin na výuku českého jazyka a matematiky. Tento systém se nám osvědčil, většina dětí je s dělením spokojena a považuje ho za přínosné. Dochází ale k situacím,
že dítě ve skupině A („studijní skupina“) je nadané na český jazyk, ale s matematikou se v této skupině trápí, nebo naopak.

I pro následující období chceme dělení dětí do skupin podle výkonu zachovat a na základě zkušeností upravit takto:

  • Všechny hodiny matematiky a českého jazyka budou odučeny „klasicky“ ve stávajících třídách. Děti se nedělí, celé třídní kolektivy postupují z pátého ročníku.
  • Od šestého ročníku dětem přibude v učebním plánu seminář z matematiky a z českého jazyka. Do těchto hodin/skupin budou děti rozděleny na základě výsledků v rozřazovacím testu z českého jazyka
    a matematiky, přičemž pro každý seminář budou rozhodující výsledky z příslušného testu.
  • Díky přerozdělení disponibilních hodin v našem školním vzdělávacím plánu chceme dětem nabídnout ve vyšších ročnících i další semináře – např. přírodovědný seminář, seminář ze základů společenských věd, seminář z informatiky; dále pak konverzaci v anglickém jazyce
    a dalším cizím jazyce.

Tento nový systém zajistí všem žákům možnost vzdělávat se podle nastavených standardů rámcového vzdělávacího programu i školního vzdělávacího plánu. Systém jim zároveň umožní, aby se mohli lépe rozvíjet v předmětu/oboru, pro který mají nadání a naopak se nemuseli „trápit“ s něčím, co jim není blízké. Znamená to tedy, že všechny děti se budou učit předepsané učivo, a podle svého zájmu i něco navíc.

Rozřazovací test do skupin budoucích šestých tříd proběhne 26. dubna. Testu se mohou účastnit i žáci z jiných škol.