Třídní schůzky

Vážení rodiče,

připomínáme, že první třídní schůzky proběhnou v úterý 11. září v těchto časech:

  • 1. a 2. třídy – 16,30
  • 3. – 5. třídy – 17,30
  • 6. – 9. třídy – 18,30

Na třídních schůzkách budete mj. seznámeni s elektronickým systémem Bakaláři (elektronická žákovská knížka) a budete dostávat do tohoto systému přístupy. Dále budete seznámeni se změnou školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků. Budete informováni o fungování nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR).

Během třídní schůzky se uskuteční valná hromada Spolku rodičů při Základní škole Campanus, proběhne volba do představenstva a do revizní komice tohoto spolku, budete informováni o návrhu rozpočtu. Zástupci spolku budou vybírat příspěvky na první pololetí školního roku = 300,- Kč příspěvek do spolku rodičů (1. – 9. ročník) a 600,- Kč na anglického lektora (1. – 7. ročník).

V rámci třídních schůzek proběhne i volba člena školské rady. Zájem o práci ve školské radě projevila paní Barbora Ptáčková, matka žáka 3. B.