Dotazníkové šetření mezi rodiči žáků

Vážení rodiče,

prosíme Vás o vyplnění krátkého evaluačního dotazníku. Vaše odpovědi mohou přispět ke zjištění případných nedostatků a ke zlepšení života školy, také nám pomohou při stanovování dalších plánů. Vyplňování dotazníku trvá přibližně 15 minut, dotazník bude otevřen do  31.7.2019. Veškeré dotazování je anonymní.

Děkujeme, ZŠ Campanus
https://www.survio.com/survey/d/campanus