Platby a čipy

Dle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání náleží škole za tuto službu úplata, výše tohoto poplatku/úplaty je stanovena ředitelkou školy pro školní rok 2017/2018 na 350,- Kč měsíčně.

Hradí se pololetně přes účet školy.

Číslo účtu: 19-77 82 53 69/0800.

Variabilní symbol:   2 + ID dítěte

ID mají děti uvedeno v notýsku nebo žákovské knížce

Termíny plateb:

 • 20. 9. 2017 – 1 400,- Kč (za 9/2017 – 12/2017)
 • 20. 1. 2018 – 2 100,- Kč (1/2018 – 6/2018)

 

Platby zasílejte v uvedených termínech bezhotovostně na výše uvedený účet.

Platby v hotovosti nejsou přijímány.

Platby neposílejte na jiné účty školy!

Okopírovaný doklad o zaplacení prosíme vložit dítěti do družinového notýsku nebo předložit kmenovým vychovatelům. Tento doklad Vám bude vrácen.

V případě nutnosti jiných splátek, pouze po  dohodě s ředitelkou školy.

Při dlouhodobé absenci (nemoci, pobyty v lázních, ozdravovnách apod.) lze poplatek neplatit pouze tak, že dítě rodič předem písemně odhlásí k rukám ředitelky školy. Poplatek nelze upravovat ani krátit bez předchozí domluvy.

V případě volného místa lze dítě opět dle potřeby do ŠD přihlásit.

Postup školy v případě neuhrazení úplaty

 1. V případě, že není úplata poukázána na účet školy ve stanoveném termínu a zákonný zástupce si nesjednal v předstihu s ředitelkou školy jiné řešení (posunutí termínu, splátkový kalendář apod.), je do 10 dnů od zjištění tohoto porušení platební kázně (nejpozději do 5. dne následujícího měsíce) upozorněn zákonný zástupce dopisem školy na tuto skutečnost.
 2. Toto upozornění má formu Oznámení o ukončení docházky do školní družiny z důvodu neplacení úplaty (Oznámení).
 3. V Oznámení je uvedeno, že žáku bude ukončena docházka do školní družiny   k poslednímu pracovnímu dni měsíce, jehož úplata nebyla uhrazena.
 4. Do dne označeného jako den ukončení docházky může zákonný zástupce dlužnou částku uhradit a žáka na základě opětovné přihlášky do ŠD a úhrady úplaty na další měsíc opět do školní družiny  přihlásit.
 5. Pokud se výše uvedená skutečnost bude opakovat více než třikrát, žák již nebude opětovně do školní družiny  přijat.

Družinové a docházkové čipy

Děti se ze školní družiny vyzvedávají pomocí čipů. Čipy slouží rodičům a těm, kteří jsou určeni, aby vyzvedli vaše dítě. Čip si můžete mezi sebou v rodině půjčovat. Na 1 čip lze vyzvednout pouze 1 konkrétní dítě.

Po ukončení docházky do ŠD zůstávají čipy vaším majetkem. Škola je zpět nemůže vykupovat. 

Pokud potřebujete nové čipy:

 

 • družinový – vyplňte žádost – objednávková karta (k dispozici na všech vrátnicích nebo u vychovatelů ŠD) a společně s penězi  odevzdejte vychovatelům nebo na vrátnici.    Do dvou pracovních dnů bude žádost vyřízena.

Pokud má čip poruchu:

 • zapište poruchu do sešitu na vrátnici a nechte tam porouchaný čip. Do dvou pracovních dnů bude žádost vyřízena.

Pokud zapomenete družinový čip nebo ho ztratíte:

 • vyplňte na vrátnici příslušný formulář – žádost o vyzvednutí dítěte, prokažte se OP a jako návštěva si vyzvedněte dítě ze ŠD.
 • ztrátu nahlaste emailem na radka.rehackova@campanus.cz, vyplňte novou žádost a přineste peníze na čip nový.

Pokud chcete sledovat docházku Vašeho dítěte:

 • využijte prosím následující odkaz: https://cmpanus.bellhop.cz
 • Uživatelské jméno: prijmeni (popřípadě prijmeni + 1.písmeno jména, vše malé bez diakritiky)
 • Heslo: Campanus2017 (při prvním přihlášení budete vyzváni k jeho změně)
 • Veškeré dotazy směřujte na email: filip.kratochvil@campanus.cz
 

Děkujeme za trpělivost při začátku školního roku.