Ceník

Ceník jídelny (platný od 1. září 2014)

  • cena nového čipu – 130 Kč
  • č. ú. školní jídelny 781 333 99/0800
  • při platbě nezapomeňte uvést VS Vašeho dítěte (platí po celou dobu školní docházky)

Přehled stravného

Věk dítěte

cena oběda

paušální cena

3 – 6 let (MŠ)

34,00 Kč

748,00 Kč

7 let (MŠ)

38,00 Kč

836,00 Kč

6 – 10 let

27,00 Kč

594,00 Kč

11 – 14 let

28,00 Kč

616,00 Kč

15 – více

29,00 Kč

638,00 Kč

cizí strávníci

62,00 Kč

1364,00 Kč

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování – příloha č. 2, jsou do věkových skupin zařazováni strávníci na dobu celého školního roku, ve kterém dosahují tohoto věku.

Tzn. dosáhne-li dítě v průběhu školního roku např. 15 let (i třeba 31. 8.), musí být už na začátku zařazeno do věkové skupiny 15 – 18 let.