Kroužky

 Nabídka zájmových kroužků

Žáci si mohou vybrat z pestré nabídky zájmových kroužků. V letošním školním roce je počet kroužků omezen na dva kroužky pro jednoho žáka týdně. Chceme tak předejít tomu, aby některé děti navštěvovaly kroužků pět a některé žádný.

Přihlašování do kroužků probíhá v systému CIS (Campanus informační systém).

Elektronický systém CIS bude otevřen pro přihlašování do kroužků od 7. září 2016 (20, 00 hodin) do 9. září 2016 (14, 00 hodin).

 • k přihlášení je třeba použít přihlašovací údaje, které má dítě v žákovské knížce; pro usnadnění přihlášení do kroužků doporučujeme si předem (před aktivací kroužků) vyzkoušet, zda heslo a login umožní přístup do systému; v případě potíží nás kontaktujte emailem na barbora.svozilova@campanus.cz
 • Školní kroužky zahájí svoji činnost v týdnu od 19. září 2016, lektoři si děti vyzvednou ve školní družině.

   Platby za zájmové kroužky školy

 • Částka za každý kroužek, který dítě navštěvuje, se hradí pololetně na účet školy: 19-77825369/0800

  Variabilní symbol: 3 + kód kroužku + ID dítěte

  Platba za 1. pololetí: 15. – 20. října 2016 (neplaťte dříve, v tuto dobu již budete určitě vědět, který kroužek bude Vaše dítě navštěvovat)

  Platba za 2. pololetí: 15. – 20. února 2017

   

  Děkujeme za Vaši pozornost, pečlivost a dochvilnost při platbách. Předejdete tak různým nesrovnalostem a upomínkám.

 

KÓD

NÁZEV KROUŽKU

DEN

ČAS

LEKTOR

TŘÍDA

 

CENA

pololetí

01

Dramatický kroužek

pondělí

14.00 – 15.00

M. Bambasová

2. – 4.

20

600, – Kč

02

Pěvecký sbor Zvonek

pondělí

14.00 – 15.00

P. Švarcová

1. – 5.

23

600,- Kč

03

Chefyk

pondělí

14.00 – 15.00

T. Jordán

 

10

800,- Kč

04

Mozky v pohybu

pondělí

14.00 – 15.00

I. Štěpánová

2. – 4.

16

600,- Kč

05

Vaření 1

pondělí sudé

14.00 – 15.30

L. Moskalievová,

A. Štefková

2. – 4.

13

800,- Kč

06

Vaření 2

pondělí liché

14.00 – 15.30

M. Maisnarová,

H. Šmidtová

2. – 5.

13

800,- Kč

07                    

Keramika 1

pondělí

14.00 – 15.00

O. Lachnit

2. – 5.

18

800,- Kč

08

Keramika 2

pondělí

15.30 – 16.45

M. Nováková

1. – 5.

18

800,- Kč

09

Flétna 1 – začátečníci

pondělí

15.15 – 16.15

J. Kudrnová

1. – 5.

10

600,- Kč

10

Flétna 2 – pokročilí

pondělí

16.15 – 17.15

J. Kudrnová

2. – 5.

10

600,- Kč

11

Keramika 3

úterý

14.00 – 15.00

O. Dobešová

1. – 5.

18

800,-Kč

12

Jazykohrátky

úterý

14.00 – 15.00

L. Čapková

1. – 2.

15

600,- Kč

13

Hudební kroužek Orffík

úterý

14.00 – 15.00

E. Kalinová

2. – 5.

9

600,- Kč

14

Zumba

úterý

14.00 – 15.00

A. Smetanová

1. – 3.

18

600,- Kč

15

Aerobic

úterý

15.30 – 16.30

H. Kašparová

4. – 9.

16

600,- Kč

16

ZRUŠENO            

17

Přírodovědný kroužek

úterý

15.15 – 16.30

R. Řeháčková,

J. Kokšalová

1. – 6.

20

800,- Kč

18

Stylistka a designérka

středa
sudá

14.00 – 15.30

Ž. Marková

5. – 7.

15

800,- Kč

19

Výtvarný kroužek 2

středa

15.30 – 16.45

O. Lachnit

2. – 5.

19

800,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÓD

NÁZEV KROUŽKU

DEN

ČAS

LEKTOR

TŘÍDA

 

CENA

pololetí

20

Výtvarný kroužek 1 začátečníci

čtvrtek

15.30 – 16.45

M. Nováková

1. – 2.

19

800,-Kč

21

Flétna 3 – začátečníci

čtvrtek

14.00 – 15.00

M. Vostálová

1. – 5.

10

600,- Kč

22

Flétna 4 – pokročilí

čtvrtek

15.00 – 16.00

M. Vostálová

2. – 5.

10

600,-Kč

23

ZRUŠENO            

24

Pohybové hry

čtvrtek

14.00 – 15.00

D. Kožárová

4. – 5.

20

600,- Kč

25

Atletika pro děti 1

čtvrtek

14.00 – 15.30

M. Plachá,

K. Filipiová

1. – 2.

17

600,- Kč

26

Šikovné ručičky

čtvrtek

15. 15 – 16.15

A. Středová,

A. Ilchmanová

1. – 3.

19

800,- Kč

27

Výtvarný kroužek 3 pokročilí

pátek

14.00 – 15.30

M. Nováková

3. – 6.

19

800,- Kč

28

Sportovní hry

pátek

14.00 – 15.00

T. Eibová

1. – 3.

19

600,- Kč

29

Atletika pro děti 2

pátek

14.00 – 15.30

P. Martinů

3. – 4.

17

600,- Kč

30

Dramatická výchova

pátek

I. Kejzlarová

6. – 9.

15

600,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

další kroužky (placeno zvlášť) – více na www.campanus.cz – volnočasové aktivity

Šachy

 pondělí 15,30 – 16,15 www.sachovykrouzek.cz

Pavel Vávra

SK Dvojka –

florbal a atletika

pondělí až pátek

www.dvojkaflorbal.wz.cz, www.atletikadvojka.wz..cz

 

 

 

Josef Tůma, Vladimír Řehoř, Olga Dobešová, Jakub Borovský, Petr Martinů

 

AT Domino

 www.atsdomino.cz

 

Iva Bičišťová

Anglická družina

anglickadruzina@seznam.cz, tel.: 608 99 44 11

Pavlína Suková

Taekwon-do

www.tkd.cz

Martin Zámečník

DysHelp

www.dyshelp.cz, tel.: 777 171 709

Dana Nováková

 

Děkujeme za Váš zájem a věříme, že se Vašim dětem bude v zájmové činnosti dařit.