Harmonogram školního roku 2017/2018

Organizace školního roku – prázdniny

 • vyučování začne 4. září 2017, první pololetí bude ukončeno 31. ledna 2018, druhé pololetí bude ukončeno 29. června 2018
 • 26. a 27. října 2017 – podzimní prázdniny
 • 23. prosince 2017 – 2. ledna 2018 – vánoční prázdniny, vyučování začne ve středu 3. ledna
 • 2. února 2018 – pololetní prázdniny
 • 5. února – 11. února 2018 – jarní prázdniny
 • 29. a 30. března 2018 – velikonoční prázdniny
 • 2. července – 31. srpna 2018 – hlavní prázdniny
 • školní rok 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018

Třídní schůzky

 • 6. září 2017 – schůzka zástupců spolku rodičů
 • 12. září 2017 – třídní schůzky
  • 1. a 2. třídy – 16,30
  • 3. – 5. třídy – 17,30
  • 6. – 9. třídy – 18,30
 • 27. listopadu – 1. prosince 2017 – konzultační týden
 • 15. května 2018 – třídní schůzky
  • 1. a 2. třídy – 16,30
  • 3. – 5. třídy – 17,30
  • 6. – 9. třídy – 18,30
 • 14. červen 2018 od 16,00 hod – schůzka pro rodiče budoucích prvňáků

Konzultační hodiny

 • Každý vyučující 1x měsíčně dle rozpisu.

Dny otevřených dveří

 • 10. října 2017 – 8,00 – 14,00 hodin
 • 13. března 2018 pro rodiče žáků budoucích 1. tříd od 8,00 do 16,00 hodin
 • 19. dubna 2018 – 8,00 – 14,00 hodin
 • dále podle dohody kolektivu rodičů s TU

Pedagogické rady

 • 6. září 2017
 • 15. listopadu 2017 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí
 • 24. ledna 2018 – klasifikační porada, kontrola plnění úkolů školního roku
 • 18. dubna 2018 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí
 • 20. června 2018 – klasifikační porada, zhodnocení plnění úkolů školního roku

Ředitelské volno

 • 29. září 2017
 • 30. dubna 2018
 • 7. května 2018

Zápis do prvních tříd 2017

 • 4. a 5. dubna 2018

 „Předškolák“ aneb „My se školy nebojíme“

 • 9. listopadu 2017 – 17. května 2018

Činnost zájmových kroužků

 • 18. září 2017 – 15. června 2018

CIS

 • před zahájením kroužků 1. pololetí: 7. a 8. září 2017
 • před konzultačním týdnem: 13. – 16. listopadu 2017
 • kroužky změny na 2. pololetí: 24. – 26. ledna 2018

Akce školy

 • Cross Cup –  5. a 6. října 2017
 • CAMpak? Na Campanus! – 4. listopadu 2017
 • Adventní dílny – 6. prosince 2017
 • Karneval – 20. února 2018
 • Ples ZŠ Campanus v TOP Hotelu Praha – 8. března 2018
 • Jarní dílny – 27. března 2018