Harmonogram školního roku 2018/2019

Organizace školního roku – prázdniny

 • vyučování začne 3. září 2018, první pololetí bude ukončeno 31. ledna 2019, druhé pololetí bude ukončeno 28. června 2019
 • 29. a 30. října 2018 – podzimní prázdniny
 • 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019 – vánoční prázdniny, 3. a 4. ledna 2019 ředitelské volno, vyučování začne v pondělí 7. ledna 2019
 • 1. února 2019 – pololetní prázdniny
 • 11. února – 17. února 2019 – jarní prázdniny
 • 18. a 22. dubna 2019 – velikonoční prázdniny
 • 1. července – 31. srpna 2019 – hlavní prázdniny
 • školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019

Ředitelské volno

 • 3. a 4. ledna 2019

Třídní schůzky

 • 5. září 2018 – schůzka zástupců spolku rodičů, 18,00
 • 11. září 2018 – třídní schůzky
  • 1. a 2. třídy – 16,30
  • 3. – 5. třídy – 17,30
  • 6. – 9. třídy – 18,30
 • 12. – 16. listopadu 2018 – konzultační týden
 • 14. května 2019 – třídní schůzky
  • 1. a 2. třídy – 16,30
  • 3. – 5. třídy – 17,30
  • 6. – 9. třídy – 18,30
 • 13. červen 2019 od 16,00 hod – schůzka pro rodiče budoucích prvňáků

Dny otevřených dveří

 • 18. října 2018 – 8,00 – 14,00 hodin
 • 13. března 2019 pro rodiče žáků budoucích 1. tříd od 8,00 do 16,00 hodin
 • 16. dubna 2019 – 8,00 – 14,00 hodin
 • dále podle dohody kolektivu rodičů s TU

Pedagogické rady

 • 5. září 2018
 • 20. listopadu 2018 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí
 • 23. ledna 2019 – klasifikační porada, kontrola plnění úkolů školního roku
 • 24. dubna 2019 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí
 • 19. června 2019 – klasifikační porada, zhodnocení plnění úkolů školního roku

Zápis do prvních tříd

 • 9. a 10. dubna 2019

„Předškolák“ aneb „My se školy nebojíme“

 • 8. listopadu 2018 – 16. května 2019

Činnost zájmových kroužků

 • 10. září 2018 – 14. června 2019

CIS

 • před zahájením kroužků 1. pololetí: 5. a 6. září 2018
 • před konzultačním týdnem: 5. – 7. listopadu 2018
 • kroužky změny na 2. pololetí: 23. – 25. ledna 2019

Akce školy

 • Cross Cup, 1. stupeň – školní kolo – 5. – 7. září 2018
 • Běh 200m, 1. stupeň – 24. – 26. září 2018
 • Cross Cup –  11. a 12. října 2018
 • CAMpak? Na Campanus! – 10. listopadu 2018
 • Adventní dílny – 28. listopadu 2018
 • Vánoční laťka – 14. prosince 2018
 • Karneval – 26. února 2019
 • Ples ZŠ Campanus v TOP Hotelu Praha – 8. března 2019
 • Jarní dílny – 3. dubna 2019
 • Vystoupení dramatických kroužků v KC Zahrada – 25. června 2019
 • Vyhlášení nejlepších žáků, rozloučení s žáky 9. tříd – 27. června 2019