Harmonogram školního roku 2016/2017

Organizace školního roku – prázdniny

 • vyučování začne 1. září 2016, první pololetí bude ukončeno 31. ledna 2017, druhé pololetí bude ukončeno 30. června 2017
 • 26. a 27. října 2016 – podzimní prázdniny
 • 23. prosince 2016 – 2. ledna 2017 – vánoční prázdniny, vyučování začne v úterý
  3. ledna 2017
 • 3. února 2017 – pololetní prázdniny
 • 13. března – 19. března 2017 – jarní prázdniny
 • 13. a 14. dubna 2017 – velikonoční prázdniny
 • 1. července – 1. září 2017 – hlavní prázdniny
 • školní rok 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017

Třídní schůzky

 • 8. září 2016 – schůzka zástupců spolku rodičů
 • 13. září 2016 – třídní schůzky
 • 1. a 2. třídy – 16,30
 • 3. – 5. třídy – 17,30
 • 6. – 9. třídy – 18,30
 • 28. listopadu – 2. prosince 2016 – konzultační týden
 • 16. května 2017 – třídní schůzky
 • 1. a 2. třídy – 16,30
 • 3. – 5. třídy – 17,30
 • 6. – 9. třídy – 18,30
 • 15. června 2017 od 16,00 hod – schůzka pro rodiče budoucích prvňáků

Konzultační hodiny

 • Každý vyučující 1x měsíčně dle rozpisu.

Dny otevřených dveří

 • 11. října 2016 – 8,00 – 14,00 hodin
 • 9. března 2017 pro rodiče žáků budoucích 1. tříd od 8,00 do 16,00 hodin
 • 20. dubna 2017 – 8,00 – 14,00 hodin
 • dále podle dohody kolektivu rodičů s TU

Pedagogické rady

 • 5. září 2016
 • 21. listopadu 2016 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí
 • 25. ledna 2017 – klasifikační porada, kontrola plnění úkolů školního roku
 • 19. dubna 2017 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí
 • 21. června 2017 – klasifikační porada, zhodnocení plnění úkolů školního roku

Ředitelské volno

 • 18. listopadu 2016

Zápis do prvních tříd 2017

 • 4. a 5. dubna 2017

„Předškolák“ aneb „My se školy nebojíme“

 • 10. listopadu 2016 – 18. května 2017

Projektový týden

 • 7. – 11. listopadu 2016, prezentace 10. a 11. listopadu

Činnost zájmových kroužků

 • 19. září 2016 – 16. června 2017

CIS

 • před zahájením kroužků 1. pololetí: 7. – 9. září 2016
 • před konzultačním týdnem: 14. – 16. listopadu 2016
 • kroužky změny na 2. pololetí: 25. – 27. ledna 2017

Akce školy

 • Cross Cup – 6. a 7. října 2016
 • CAMpak? Na Campanus! – 5. listopadu 2016
 • Adventní dílny – 23. listopadu 2016
 • Karneval ŠD – 28. února 2017
 • Ples ZŠ Campanus v TOP Hotelu Praha – 3. března 2017
 • Jarní dílny – 29. března 2017