Zápis

Termín zápisu:

 • 4. a 5. dubna 2018 od 14,00 do 17,30 hodin

K zápisu jsou povinny se dostavit tyto děti:

 • Děti, které dovrší do 31.8.2018 šest let věku.
 • Děti po odkladu školní docházky.
 • Děti narozené 1.9.2012 – 31.6.2013 pokud splní zákonem stanovená kritéria („nešestileté děti“).

 Průběh zápisu:

 • K zápisu je možné si předem zarezervovat konkrétní čas, rezervační čísla je nutné si vyzvednout osobně v kancelářích ZŠ od 26. do 28. března od 8 do 16 hod.;
  rezervace není nutná, počítejte však s delší dobou čekání.
 • Při samotném zápisu zákonný zástupce předloží žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ZDE – prokáže svoji totožnost občanským průkazem a přinese s sebou rodný list dítěte.
 • Dítě pod vedením pedagoga projde přijímacím řízením, při kterém prokáže školní zralost.
 • Samotný zápis trvá cca 60 min.

Kritéria přijetí do ZŠ Campanus:

Vzhledem k velkému počtu zájemců o přijetí byla škola nucena stanovit kritéria,
podle kterých bude přijímání do 1. ročníku v ZŠ Campanus probíhat.
(Zveřejněno na www.campanus.cz dne 26. 10. 2016.)

 1. Děti po odkladu školní docházky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Campanus stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy ZDE.
 2. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Campanus stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
 3. Děti po odkladu školní docházky s místem trvalého pobytu v obci Vestec. 
 4. Děti s místem trvalého pobytu v obci Vestec. 
 5. Děti s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11, jejichž starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus.
 6. Děti s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11.
 7. Děti s místem trvalého pobytu mimo území Městské části Praha 11, jejichž starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus.
 8. Ostatní zájemci.

Spádová oblast Základní školy Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782

 • Cigánkova                           
 • Hornomlýnská                    
 • Hráského                            
 • Hroncova                            
 • Jana Růžičky                                  
 • Jarníkova                            
 • Klírova                                
 • Láskova                               
 • Malenická
 • Nechvílova
 • Roztylská
 • Šustova
 • U Kunratického lesa
 • U Zeleného ptáka
 • Vojtíškova
 • Zlešická

Spádové oblasti školy se nemění.   

Informace k odkladu povinné školní docházky

Již při zápisu do školy je vhodné předložit kompletně vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky včetně doporučení školského poradenského zařízení a zároveň doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez těchto dvou doporučujících posouzení nelze žádosti o odklad vyhovět.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Informace_k_odkladu_povinné_školní_docházky