Netřídní učitelé

 ED2T3982

 Mgr. Radka Čížková

konzultace: čtvrtek 15,00 – 16,00

radka.cizkova@campanus.cz

http://www.campanus.cz/cizkova

 zeměpis, občanská výchova, přírodověda

školní aktivity:

 

Mgr. Radovan Dejneka

konzultace: úterý 7,00 – 7,45

radovan.dejneka@campanus.cz

http://www.campanus.cz/dejneka

 tělesná výchova, informatika, pracovní činnosti

 ED2T5681_pp

Mgr. Lenka Derková, MBA

lenka.derkova@campanus.cz

 informatika

 

 

Abigail Elaine Hensley

konzultace: dle dohody

abigail.hensley@campanus.cz

anglický jazyk

 

 Klára Mušková

konzultace: pondělí 14,00 – 14,45

klara.muskova@campanus.cz

http://www.campanus.cz/muskova

 anglický jazyk, matematika

Kejzlarova

Ivana Kejzlarová

konzultace: čtvrtek 15,30 – 16,30
ivana.kejzlarova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/kejzlarova

český jazyk a literatura, dějiny umění, dramatická výchova

 ED2T3465

Mr Jason Rambler

konzultace: dle dohody
jason.rambler@campanus.cz

anglický jazyk

 

Rappoccio

Mr John Rappoccio

konzultace: dle dohody
john.rappoccio@campanus.cz

anglický jazyk

 

 

Mgr. Hana Skálová

konzultace: čtvrtek 14,15 – 15,00
hana.skalova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/skalova

anglický jazyk, přírodověda, vlastivěda

školní aktivity: fotografování

 Svozilova

Mgr. Barbora Svozilová

barbora.svozilova@campanus.cz

 anglický jazyk

školní aktivity: český jazyk – SPU

 ED2T3961

Bc. Lenka Švecová Zborníková

konzultace: dle dohody

lenka.svecova@campanus.cz

http://www.campanus.cz/svecova

 

dějepis

školní aktivity: historické dílny

 

Ing. Petr Toman

konzultace: středa 8,00 – 8,45

petr.toman@campanus.cz

http://www.campanus.cz/toman

chemie, matematika

Tuma

Josef Tůma

konzultace: pondělí 14,00 – 15,30
josef.tuma@campanus.cz
http://www.campanus.cz/tuma

tělesná výchova, informatika

školní aktivity: atletika, florbal, sportovní soutěže

ED2T3517

Mgr. Dana Veselá

konzultace: čtvrtek 7,00 – 7,45
dana.vesela@campanus.cz
http://www.campanus.cz/vesela

český jazyk, anglický jazyk

školní aktivity: český jazyk pro cizince

 

Bc. Klára Vondrů

konzultace: středa 13,45 – 14,30

klara.vondru@campanus.cz

http://www.campanus.cz/vondru

 anglický jazyk

 ED2T3886  

Mgr. Kateřina Zítková

konzultace: úterý 14,00 – 16,30

katerina.zitkova@campanus.cz

český jazyk, tělesná výchova

školní aktivity: školní akce, dotace a granty