Netřídní učitelé

Jsme Vám k dispozici pro individuální konzultaci, termín konzultace si prosím domluvte předem.

Isaac Octavio Arcia

isaac.arcia@campanus.cz

http://www.campanus.cz/arcia

anglický jazyk

 

Mgr. Radovan Dejneka

radovan.dejneka@campanus.cz

http://www.campanus.cz/dejneka

 tělesná výchova, informatika, pracovní činnosti

 

Mgr. Lenka Derková, MBA

lenka.derkova@campanus.cz

 informatika

 

 Janickova  

Mgr. Milana Janíčková

milana.janickova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/janickova

matematika, pracovní činnosti

školní aktivity: vedení školní kuchyňky

ED2T3939

 Mgr. Kateřina Koláčná

katerina.kolacna@campanus.cz

http://www.campanus.cz/kolacna

školní aktivity: anglický jazyk, výtvarná výchova

Kejzlarova

Ivana Kejzlarová

ivana.kejzlarova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/kejzlarova

český jazyk a literatura, dějiny umění, dramatická výchova

 

Mgr. Eva Konrádová

eva.konradova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/konradova

fyzika

 

 ED2T3990

Filip Kratochvíl

filip.kratochvil@campanus.cz

http://www.campanus.cz/kratochvil

informatika

 Plackova

Mgr. Vladimíra Plačková

vladimira.plackova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/plackova

přírodopis, výchova ke zdraví

školní aktivity: první pomoc, ekologie

 ED2T3465

Mr Jason Rambler

jason.rambler@campanus.cz

anglický jazyk

 

Rappoccio

Mr John Rappoccio

john.rappoccio@campanus.cz

anglický jazyk

 

 

Mgr. Hana Skálová

hana.skalova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/skalova

  1. stupeň anglický jazyk

školní aktivity: fotografování

 Svozilova

Mgr. Barbora Svozilová

barbora.svozilova@campanus.cz

 anglický jazyk

školní aktivity: český jazyk – SPU

Tuma

Josef Tůma

josef.tuma@campanus.cz
http://www.campanus.cz/tuma

tělesná výchova, informatika

školní aktivity: atletika, florbal, sportovní soutěže

 

Mgr. Jana Valmová

jana.valmova@campanus.cz

http://www.campanus.cz/valmova

anglický jazyk

ED2T3517

Mgr. Dana Veselá

dana.vesela@campanus.cz
http://www.campanus.cz/vesela

český jazyk, anglický jazyk

školní aktivity: český jazyk pro cizince

 

Bc. Klára Vondrů

klara.vondru@campanus.cz

http://www.campanus.cz/vondru

 anglický jazyk

 

Bc. Martina Vosátková

martina.vosatkova@campanus.cz

http://www.campanus.cz/vosatkova

přírodopis, zeměpis

 ED2T3886  

Mgr. Kateřina Zítková

katerina.zitkova@campanus.cz

český jazyk, tělesná výchova

školní aktivity: školní akce, dotace a granty