Netřídní učitelé

 ED2T3982

 Mgr. Radka Čížková

konzultace: čtvrtek 15, 00 – 16, 00

radka.cizkova@campanus.cz

http://www.campanus.cz/cizkova

 zeměpis, občanská výchova, přírodověda

školní aktivity:

 ED2T5681_pp

Mgr. Lenka Derková, MBA

lenka.derkova@campanus.cz

 informatika

 

 ED2T3944

 

 Bc. Tereza Jandová

konzultace: úterý 14, 00 – 15, 00

tereza.jandova@campanus.cz

http://www.campanus.cz/jandova

 

    anglický jazyk, výtvarná výchova

   školní aktivity:

 

 ED2T3950

 Mgr. Tomáš Jordán

konzultace: úterý 15, 00 – 16, 00
tomas.jordan@campanus.cz
http://www.campanus.cz/jordan

 tělesná výchova, chemie

školní aktivity: sport

 

Kabele Adam

adam.kabele@campanus.cz

 

 informatika

 

 ED2T3939

  Bc. Kateřina Koláčná

konzultace: úterý 15, 00 – 15, 45

katerina.kolacna@campanus.cz

http://www.campanus.cz/kolacna

     anglický jazyk, výtvarná výchova

    školní aktivity:

 

Konradova

Mgr. Eva Konrádová

konzultace: středa 7,00 – 7,45
eva.konradova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/konradova

fyzika, chemie

školní aktivity:

Kejzlarova

Ivana Kejzlarová

konzultace: středa 16, 00 – 17, 00
ivana.kejzlarova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/kejzlarova

český jazyk a literatura, dějiny umění, dramatická výchova

 ED2T9983

  Bc. Barbora Nováková

konzultace: dle dohody

barbora.novakova@campanus.cz

http://www.campanus.cz/novakova

    zeměpis

     školní aktivity:

 ED2T3447

Mgr. Lucie Ptáčková

konzultace: úterý 7,00 – 7,45
lucie.ptackova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/ptackova

 anglický jazyk, francouzský jazyk

školní aktivity:

 ED2T3465

Mr Jason Rambler

konzultace: dle dohody
jason.rambler@campanus.cz

anglický jazyk

 

Rappoccio

Mr John Rappoccio

konzultace: dle dohody
john.rappoccio@campanus.cz

anglický jazyk

 

 ED2T3915

Mr Michael Rogers

konzultace: dle dohody

mike.rogers@campanus.cz

 

anglický jazyk

 ED2T3479

Mgr. Hana Skálová

konzultace: pátek 14, 00 – 15, 00
hana.skalova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/skalova

anglický jazyk, přírodověda, vlastivěda

školní aktivity: fotografování

 Svozilova

Mgr. Barbora Svozilová

barbora.svozilova@campanus.cz

 anglický jazyk

školní aktivity: český jazyk – SPU

 ED2T3961

Bc. Lenka Švecová Zborníková

konzultace: dle dohody

lenka.svecova@campanus.cz

http://www.campanus.cz/svecova

 

dějepis

školní aktivity:

Tuma

Josef Tůma

konzultace: pátek 15, 30 – 16, 30
josef.tuma@campanus.cz
http://www.campanus.cz/tuma

tělesná výchova, informatika

školní aktivity: atletika, florbal, sportovní soutěže

 ED2T3886  

Mgr. Kateřina Zítková

konzultace: úterý 14, 00 – 16, 30

katerina.zitkova@campanus.cz

 

český jazyk

 

školní aktivity: školní akce, dotace a granty