Poradenští pracovníci

Plackova

Mgr. Vladimíra Plačková
výchovný poradce

vladimira.plackova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/plackova

ED2T5713_pp

Mgr. Lenka Čapková
výchovný poradce

lenka.capkova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/capkova

Svetlikova

RNDr. Hana Světlíková, Ph.D
metodik prevence

tel.: 222 366 511
hana.svetlikova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/svetlikova

ED2T3898

PhDr. Milada Votavová

školní psycholog

milada.votavova@campanus.cz

   

PhDr. Zuzana Kynclová

školní psycholog

zuzana.kynclova@campanus.cz

 

 PaedDr. Jana Lípová

školní speciální pedagog

jana.lipova@campanus.cz

 

 Bc. Julie Medová

asistentka pedagoga

julie.medova@campanus.cz

 

Hana Boháčová

asistentka pedagoga

hana.bohacova@campanus.cz