Třídní učitelé

ED2T3897

1. A – Mgr. Adéla Štefková

konzultace: středa 7,00 – 7,45
adela.stefkova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/stefkova

první stupeň, anglický jazyk

školní aktivity: atletika

BAmbasova

1. B – Mgr. Marcela Bambasová

konzultace: pondělí 7,00 – 7,45
marcela.bambasova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/bambasova

 první stupeň

školní aktivity: dramatická výchova

Vostalova

 1. C – Mgr. Martina Vostalová

 konzultace: středa 7,00 – 7,45
martina.vostalova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/vostalova

 první stupeň, anglický jazyk

 školní aktivity: hudební výchova

 Moskalievova

1. D – Mgr. Lucie Moskalievová

konzultace: úterý 7,00 – 7,45
lucie.moskalievova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/moskalievova

 první stupeň

školní aktivity: sport, kroužek vaření

 ED2T3891

1. E – Mgr. Gabriela Hofmannová

konzultace: pondělí 7, 00 – 7, 45
gabriela.hofmannova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/hofmannova

 první stupeň, angličtina

školní aktivity: čtení metodou Sfumato

Svarcova

2. A – Mgr. Pavla Švarcová

konzultace: čtvrtek 7,00 – 7,45
pavla.svarcova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/svarcova

první stupeň 

školní aktivity: hudební výchova

Solomcikova

2. B – Mgr. Tamara Solomčíková

konzultace: čtvrtek 7,00 – 7,45
tamara.solomcikova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/solomcikova

první stupeň 

školní aktivity: předškoláci, český jazyk pro cizince

Hlavackova

2. C – Mgr. Hana Hlaváčková

konzultace: úterý 7,00 – 7,45
hana.hlavackova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/hlavackova

první stupeň

školní aktivity: vedení školní knihovny, sport

Kalinova

2. D – Mgr. Eva Kalinová

konzultace: středa 7,00 – 7,45
eva.kalinova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/kalinova

první stupeň 

školní aktivity: hra na bubny

Stepanova

2. E – Mgr. Ivana Štěpánová

konzultace: středa 7, 00 – 7, 45
ivana.stepanova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/stepanova

první stupeň

školní aktivity: hudební výchova

 Rychlovska

3. A – Mgr. Alena Rychlovská

konzultace: pondělí 7,00 – 7,45
alena.rychlovska@campanus.cz
http://www.campanus.cz/rychlovska

 první stupeň

školní aktivity: hudební výchova

 ED2T3932

3. B – Mgr. Vendula Peteříková

konzultace: čtvrtek 7,00 – 7,45

vendula.peterikova@campanus.cz

http://www.campanus.cz/peterikova

první stupeň

školní aktivity: sport

 Svetlikova

3. C – RNDr. Hana Světlíková, Ph.D

konzultace: středa 7,00 – 7,45
hana.svetlikova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/svetlikova

první stupeň, anglický jazyk

školní aktivity: metodik prevence

ED2T5710_pp

3. D – Mgr. Aneta Smetanová

konzultace: čtvrtek 14, 00 – 15, 00
aneta.smetanova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/smetanova

 první stupeň

školní aktivity: zumba

 

3. E – Mgr. Lenka Čapková

konzultace: úterý 7,00 – 7, 45
lenka.capkova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/capkova

 první stupeň

školní aktivity: logopedický kroužek Jazykohrátky

ED2T5661_pp

4. A – Bc. Monika Plachá

konzultace: čtvrtek 7, 00 – 7, 45
monika.placha@campanus.cz
http://www.campanus.cz/placha

 ED2T3491

4. B – Mgr. Ludmila Křivková

konzultace: čtvrtek 7,00 – 7,45
ludmila.krivkova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/krivkova

první stupeň

školní aktivity: hudební výchova

ED2T3470

4. C – Mgr. Gabriela Kosinová

konzultace: pondělí 7,00 – 7,45
gabriela.kosinova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/kosinova

první stupeň

školní aktivity:

 ED2T3928

4. D – Mgr. Dagmara Kožárová

konzultace: středa 7, 00 – 7, 45

dagmara.kozarova@campanus.cz

http://www.campanus.cz/kozarova

školní aktivity:

Bartosova

4. E – Mgr. Pavla Bartošová

konzultace: úterý 15, 30 – 16, 30
pavla.bartosova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/bartosova

první stupeň

školní aktivity: sport, předsedkyně Školské rady

 ED2T3925

 4. F – Mgr. Dominika Policianová

konzultace: středa 7, 00 – 7, 45

dominika.policianova@campanus.cz

http://www.campanus.cz/policianova

školní aktivity:

 ED2T3454

5. A – Bc. Žaneta Krásová (Marková)

konzultace: pondělí 7,00 – 7,45
zaneta.markova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/markova

školní aktivity: francouzský jazyk

ED2T3906

5. B – Mgr. Olga Dobešová

konzultace: úterý 17, 30 – 18,00
olga.dobesova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/dobesova

první stupeň

školní aktivity: keramika, florbal

ED2T3458

5. C – Hana Pokorná

konzultace: pátek 7,00 – 7,45
hana.pokorna@campanus.cz
http://www.campanus.cz/pokorna

první stupeň, anglický jazyk

školní aktivity:

Zakourilova

 6. A – Mgr. Helena Zakouřilová

 konzultace: zakouřilová 8, 00 – 8, 45
helena.zakourilova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/zakourilova

 občanská výchova, anglický jazyk

 školní aktivity: orientační běh

 MArtinu

6. B – Mgr. Petr Martinů

konzultace: úterý 7,00 – 7,45
petr.martinu@campanus.cz
http://www.campanus.cz/martinu

fyzika, matematika

školní aktivity: environmentální výchova, florbal

 ED2T3931  

6. C – Bc. Barbora Brezíková

konzultace: pátek 12, 00 – 12, 45

barbora.brezikova@campanus.cz

http://www.campanus.cz/brezikova

 školní aktivity: sport, AJ

Zizkova

7. A – Mgr. Táňa Žižková

konzultace: čtvrtek 7, 00 – 7, 45
tana.zizkova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/zizkova

český jazyk, dějepis

školní aktivity: vedení školní knihovny

ED2T5693_pp

7. B – Mgr. Šárka Vostárková

konzultace: pondělí 15, 40 – 16, 30
sarka.vostarkova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/vostarkova

matematika, německý jazyk

školní aktivity:

Majerova

7. C – Mgr. Monika Majerová

konzultace: čtvrtek 7, 00 – 7, 45
monika.majerova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/majerova

matematika, německý jazyk

školní aktivity: matematické soutěže

Plackova

8. A – Mgr. Vladimíra Plačková

konzultace: čtvrtek 8, 00 – 8, 45
vladimira.plackova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/plackova

přírodopis, výchova ke zdraví

školní aktivity: první pomoc, ekologie

Janickova

8. B – Mgr. Milana Janíčková

konzultace: středa 7, 00 – 7, 45
milana.janickova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/janickova

matematika, pracovní činnosti

školní aktivity: vedení školní kuchyňky

 ED2T9987

9. A – Bc. Marie Wackershauserová

konzultace: středa 7, 00 – 7, 45

marie.wackershauserova@campanus.cz

http://www.campanus.cz/wackershauserova

školní aktivity:

ED2T3517

9. B – Mgr. Dana Veselá

konzultace: středa 7,00 – 7,45
dana.vesela@campanus.cz
http://www.campanus.cz/vesela

český jazyk, anglický jazyk

školní aktivity: český jazyk pro cizince