Třídní učitelé

Jsme Vám k dispozici pro individuální konzultaci, termín konzultace si prosím domluvte předem.

 ED2T3891

1. A – Mgr. Gabriela Hofmannová

gabriela.hofmannova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/hofmannova

 první stupeň, angličtina

školní aktivity: čtení metodou Sfumato

 

1. B – Mgr. Tamara Solomčíková

tamara.solomcikova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/solomcikova

první stupeň 

školní aktivity: předškoláci, český jazyk pro cizince

   

1. C – Mgr. Petra Coufalová

petra.coufalova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/coufalova
první stupeň 

   

1. D – Mgr. Monika Plachá

monika.placha@campanus.cz
http://www.campanus.cz/placha

první stupeň

školní aktiviy: Atletika pro děti

1. E – Mgr. Pavla Bartošová

pavla.bartosova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/bartosova

první stupeň

školní aktivity: předškoláci, předsedkyně Školské rady, Feuersteinova metoda instrument. obohacování

Svarcova

2. A – Mgr. Pavla Švarcová

pavla.svarcova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/svarcova

první stupeň

školní aktivity: hudební výchova, pěvecký sbor

 Rychlovska

2. B – Mgr. Alena Rychlovská

alena.rychlovska@campanus.cz
http://www.campanus.cz/rychlovska

první stupeň

školní aktivity: hudební výchova, školní knihovna

Hlavackova

2. C – Mgr. Hana Hlaváčková

hana.hlavackova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/hlavackova

první stupeň

školní aktivity: vedení školní knihovny, sport

2. D – Mgr. Aneta Smetanová

aneta.smetanova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/smetanova

 první stupeň

školní aktivity: zumba

 

2. E – Mgr. Lenka Čapková

lenka.capkova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/capkova

 první stupeň

školní aktivity: logopedický kroužek Jazykohrátky

3. A – Bc. Markéta Nováková

marketa.novakova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/novakova

první stupeň

školní aktivity: výtvarná výchova

 

3. B – Mgr. Soňa Hemalová

sona.hemalova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/hemalova

první stupeň

školní aktivity: knižní klub Albatros

 ED2T3925

 3. C – Mgr. Dominika Policianová

dominika.policianova@campanus.cz

http://www.campanus.cz/policianova

první stupeň

školní aktivity: Šikovné ručičky

 

3. D – Mgr. Marcela Vacková

marcela.vackova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/vackova

 první stupeň

 

 ED2T3928

3. E – Mgr. Dagmara Kožárová

dagmara.kozarova@campanus.cz

http://www.campanus.cz/kozarova

první stupeň

školní aktivity: Šikovné ručičky

 

4. A – Bc. Pavlína Hanzalová

pavlina.hanzalova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/hanzalova

první stupeň

 

4. B – Mgr. Martina Paučová

martina.paucova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/paucova

první stupeň 

ED2T3906

4. C – Mgr. Olga Dobešová

olga.dobesova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/dobesova

první stupeň

školní aktivity: keramika, florbal

Kalinova

4. D – Mgr. Eva Kalinová

eva.kalinova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/kalinova

první stupeň 

školní aktivity: hra na bicí nástroje

4. E – Mgr. Ivana Štěpánová

ivana.stepanova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/stepanova

první stupeň

školní aktivity: hudební výchova

 

5. A – Mgr. Pavla Kubalcová

pavla.kubalcova@campanus.cz

http://www.campanus.cz/kubalcova

první stupeň

školní aktivity: anglický jazyk

5. B – Kristýna Filipiová

kristyna.filipiova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/filipiova

první stupeň, sport

 Svetlikova

5. C – RNDr. Hana Světlíková, Ph.D

hana.svetlikova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/svetlikova

první stupeň, anglický jazyk

školní aktivity: metodik prevence, sport

 

 5. D – Kristýna Ryšková

kristyna.ryskova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/ryskova

první stupeň

 

 5. E – Mgr. Lucie Mužíková

lucie.muzikova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/muzikova

první stupeň

   

6. A – Bc. Martina Vosátková

martina.vosatkova@campanus.cz

http://www.campanus.cz/vosatkova

přírodopis, zeměpis

 ED2T3491

6. B – Mgr. Ludmila Boháčová

ludmila.bohacova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/bohacova

český jazyk, hudební výchova

školní aktivity: hudební výchova

6. C – Mgr. Gabriela Kosinová

gabriela.kosinova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/kosinova

český jazyk, občanská výchova

školní aktivity:  příprvné kurzy pro 5. třídy

 

6. D – Ing. Petr Toman

petr.toman@campanus.cz

http://www.campanus.cz/toman

chemie, matematika

 

6. E – Mgr. Marie Marková

marie.markova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/markova

český jazyk, výtvarná výchova

 ED2T3454

7. A – Bc. Žaneta Krásová

zaneta.krasova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/krasova

školní aktivity: francouzský jazyk

 ED2T9983

 7. B – Mgr. Barbora Nováková

barbora.novakova@campanus.cz

http://www.campanus.cz/novakova

zeměpis

školní aktivity: vědomostní soutěže

 

7. C – Mgr. Adam Mihál

adam.mihal@campanus.cz
http://www.campanus.cz/mihal

tělesná výchova, informatika

školní aktivity: sport

Zakourilova

 8. A – Mgr. Helena Zakouřilová

helena.zakourilova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/zakourilova

 občanská výchova, anglický jazyk

 školní aktivity: orientační běh

 MArtinu

8. B – Mgr. Petr Martinů

petr.martinu@campanus.cz
http://www.campanus.cz/martinu

fyzika, matematika

školní aktivity: environmentální výchova, florbal

 Plackova  

Mgr. Vladimíra Plačková

vladimira.plackova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/plackova

přírodopis, výchova ke zdraví

školní aktivity: první pomoc, ekologie


 

Zizkova

9. A – Mgr. Táňa Žižková

tana.zizkova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/zizkova

český jazyk, dějepis

školní aktivity: vedení školní knihovny

ED2T5693_pp

9. B – Mgr. Šárka Vostárková

sarka.vostarkova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/vostarkova

matematika, německý jazyk

školní aktivity: Matematický klokan

Majerova

9. C – Mgr. Monika Majerová

monika.majerova@campanus.cz
http://www.campanus.cz/majerova

matematika, německý jazyk

školní aktivity: matematické soutěže