Vychovatelé

 ED2T3956

Mgr. Mária Urbanová
1. oddělení – 1. D

konzultace: čtvrtek 17, 00 – 17, 30 maria.urbanova@campanus.cz

 další aktivity:

 ED2T3917

Adéla Ilchmanová
2. oddělení – 2. C

konzultace: středa 17, 30 – 18, 00

adela.ilchmanova@campanus.cz

 

 další aktivity:

 Stredova

Alice Středová
3. oddělení – 2. D, 3. D

konzultace: středa 17, 30 – 18, 00
alice.stredova@campanus.cz

 další aktivity: výtvarná výchova, příroda

 Kudrnova

Jitka Kudrnová
4. oddělení – 1. B, 3. D

konzultace: pondělí 17, 15 – 17, 45
jitka.kudrnova@campanus.cz

 další aktivity: hra na flétnu, ruční práce

 Koksalova

Jitka Kokšalová
5. oddělení – 2. E, 3. E

konzultace: středa 8, 45 – 9, 15
jitka.koksalova@campanus.cz

 další aktivity: turistika, pečení perníčků

 ED2T5667_pp

 

Tereza Eibová
6. oddělení – 1. E, 3. E

konzultace: pondělí 17, 00 – 17, 30
tereza.eibova@campanus.cz

 další aktivity: sport, předškoláci

 ED2T5664_pp

Marika Maisnarová
7. oddělení – 1. A, 3. E

konzultace: pondělí 17, 00 – 17, 30
marika.maisnarova@campanus.cz

 další aktivity: ruční práce

 Novakova

Bc. Markéta Nováková
8. oddělení – 1. C, 3. E

konzultace: čtvrtek 16, 30 – 17, 00
marketa.novakova@campanus.cz

 další aktivity: výtvarná výchova

 ED2T3973

Bc. Daniela Janoušová
9. oddělení – 2. B, 3. D

konzultace: pondělí 17, 30 – 18, 00

daniela.janousova@campanus.cz

 

 další aktivity:

 ED2T3462

Hana Šmidtová, Dis.
10. oddělení – 2. A, 3. D

konzultace: pondělí 8, 45 – 9, 15
hana.smidtova@campanus.cz

 další aktivity: ruční práce, informatika

 ED2T3908

Kristýna Filipiová
11. oddělení – 3. B

konzultace: úterý 7, 45 – 8, 15
kristyna.filipiova@campanus.cz

další aktivity: 

 Kasparova

Hana Kašparová
12. oddělení – 3. A

konzultace: úterý 7, 45 – 8, 15
hana.kasparova@campanus.cz

 další aktivity: sport, aerobic

 ED2T3514

Ondřej Lachnit
13. oddělení – 3. C

konzultace: úterý 17, 30 – 18, 00
ondrej.lachnit@campanus.cz

 další aktivity: výtvarná výchova

 ED2T3976

Iva Bížová

školní klub 1 – 4. A, B a 5. A

konzultace: úterý 16, 45 – 17, 15

iva.bizova@campanus.cz

další aktivity:

 

Martina Štěpánová

školní klub 2 – 4. C, D a 5. B

konzultace: úterý 16,30 – 17, 00

martina.stepanova@campanus.cz

další aktivity:

 Konradova

Mgr. Eva Konrádová

školní klub 3 – 4. E, F a 5. C

konzultace: středa 7, 00 – 7, 45

eva.konradova@campanus.cz

 

 ED2T3967  

Bc. Pavlína Hanzalová

školní družina

ED2T3990

Filip Kratochvíl

školní klub, školní družina

 

Barbora Kynclová

školní klub, školní družina