Informace k zájmovým kroužkům

Nabídka školních zájmových kroužků

Kroužky začínají od 16. září 2019.

Přihlašování probíhá v systému CIS (Campanus informační systém), který byl pro tento školní rok modernizován. Návod dostane každé dítě ve Zpravodaji.

Otevření CISu 11. září ve 20.00 hodin do 12. září 2019 14.00 hodin. 

 

Pokyny k platbě za zájmové kroužky školy

Částka za každý kroužek, který dítě navštěvuje, se hradí pololetně.

na účet: 19-77825369/0800              Variabilní symbol: 3 + kód kroužku + ID dítěte

Platba za 1. pololetí: do 20. září 2019

Do poznámek prosíme uvést příjmení dítěte, třídu, popř. kroužek, děkujeme.

Prosíme Vás, aby okopírovaný doklad o zaplacení kroužku děti předložily vedoucímu kroužku ke kontrole.

KÓD NÁZEV KROUŽKU DEN ČAS LEKTOR TŘÍDA KAP. CENA
 pololetí
1 Muzikantík pondělí 14.00 –  15.00 P.Švarcová, P.Coufalová 1.-3. 14 1000,- Kč
2 Mozky v pohybu pondělí 14.00 – 15.00 I.Štěpánová 3.-5. 12 750,- Kč
3 Hudební kroužek Orffík pondělí 14.00 – 15.00 E. Kalinová 3.-5. 9 750,- Kč
4 Kreativ pondělí 14.00 – 15.30 V.Damjanová 4.-6. 12 1000,-Kč
5 Nitka – kroužek šití a vyšívání pondělí 14.00 – 15.00 H. Boháčová 3.-9. 8 1000,-Kč
6 Sportovní hry 1 pondělí 14.00 – 15.30 R. Dejneka 1.-2. 14 750,- Kč
7 Kroužek 3D tisku pondělí 14.30 – 15.30 R. Ondra 7.-9. 10 1000,-Kč
8 Výtvarně keramický pondělí 15.15 – 16.15 O. Lachnit 3.-5. 14 1000,- Kč
9 Flétna – pokročilí pondělí 15.30 – 16.30 J. Kudrnová 2.-3. 10 750,- Kč
10 Přírodovědný úterý 14.00 – 15.00 R. Řeháčková 2.-4. 14 1000,- Kč
11 Flétna začátečníci úterý 14.00 – 15.00 M. Vacková 1.-3 10 750,- Kč
12 Atletika pro děti úterý 14.00 – 15.00

P.Podroužková, R.Čížková

2.-4. 20 750,- Kč
13 Badminton úterý 14.15 – 15.15 D.Kožárová, D.Policianová 4.-5. 14 750,- Kč
14 Fotbal 1 úterý 14.00 – 15.30 A.Mihál 1.-2. 14 750,- Kč
15 Jóga úterý 15.30 – 16.30 M.Štěpánová 1.-2. 12 1000,- Kč
16 Pohybově taneční pro dívky úterý 15.30 – 16.30 H. Kašparová 3.-9. 10 750,- Kč
17 Zdravotník středa 14.00 – 15.00 V. Plačková 4.-5. 15 750,- Kč
18 Fotbal 2 středa 14.00 – 15.30 A. Mihál 3.-4. 14 750,- Kč
19 Sportovní hry 2 středa 14.00 – 15.30 R. Dejneka 3.-4. 14 750,- Kč
20 Výtvarně keramický středa 15.30 – 16.30 I. Bížová 2.-3. 14 1000,- Kč
21 Dramaťák 1.st. čtvrtek 14.00 – 15.00 G. Hofmannová 4.-6. 12 750,- Kč
22 Kreativáček čtvrtek 14.00 – 15.00

D.Kožárová,

D.Policianová

 

3.-4. 15 1000,- Kč
23 Trampolínky čtvrtek 14.00 – 15.00 M.Paučová 4.-6. 15 750,- Kč
24 Tanečně po Orientu čtvrtek 14.00 – 15.00 L. Pavlíčková 1.-3. 15 750,- Kč
25 Šikovné ručičky čtvrtek 15.15 – 16.15

A.Ilchmanová,

A. Středová

2.-3. 15 1000,- Kč
26 Výtvarně keramický pátek 14.00 – 15.30 M. Nováková 1.-3. 16 1000,- Kč
               
               
               
               
             

  

další kroužky (placeno zvlášť) – více na www.campanus.cz – volnočasové aktivity

Šachy

 pondělí 15,30 – 16,15 www.sachovykrouzek.cz

Pavel Vávra

SK Dvojka –

florbal a atletika

pondělí až pátek

www.dvojkaflorbal.wz.cz, www.atletikadvojka.wz..cz

Josef Tůma, Vladimír Řehoř, Olga Dobešová, Jakub Borovský, Petr Martinů

AT Domino

 www.atsdomino.cz

Iva Bičišťová

Anglická družina

anglickadruzina@seznam.cz, tel.: 608 99 44 11

Pavlína Suková

Taekwon-do

www.tkd.cz

Martin Zámečník

Robotika pro děti www.robokids.cz, info@robokids.cz Ladislav Zahrádka

 

Děkujeme za Váš zájem a věříme, že se Vašim dětem bude v zájmové činnosti dařit.