Školní kroužky – vrácení plateb za 2. pololetí

Vážení rodiče,

částky za nevyčerpané služby vám budou vráceny na konci školního roku.

27.3.2020

Případné změny od 2. pololetí školního roku 2019/2020 – odhlášení z kroužku nebo zájem o kroužek nový vyřizujte prosíme s příslušným lektorem kroužku prostřednictvím jeho emailu:

jmeno.prijmeni@campanus.cz

Platby za 2. pololetí prosíme do 20. 2. 2020

číslo účtu: 19-77825369/0800

variabilní symbol kroužku: 3 + kód kroužku + ID dítěte

Okopírovaný doklad o zaplacení předložte vedoucímu kroužku.

Děkujeme