Pro žáky

Školní rok 2019/20

Samostudium  – práce na dny 11. 3. – 16. 3. 2020

9. b – dějepis – zopakovat poznatky o první republice 1918 – 1938, zopakovat poznatky o totalitních režimech – lze použít vloženou tabulku Totalitní režimy

Další práce je z učebnice – na straně 43 začíná kapitola Rozbití Československa – dočíst až na stranu 46 a umět odpovědět na otázku Co byla tzv. mnichovská dohoda a jaké byly její důsledky?

Český jazyk a literatura skupina A devátý ročník – dokončit zprávu o vypravování Čapkových pohádek (lze jako dokument v editoru Word, práci je možné odevzdat i na papíře, ale s odpovídající úpravou)
Pracuj s přiloženým textem a pečlivě vypracuj všechny úkoly: Samostudium 1 9a

Cvičení v českém jazyce – práce na hodinu 12. 3. – mohou ji vypracovat i ti, kteří na CvČj nechodí!

Úkoly vypracuj pečlivě! Vše dávej do souvislostí. CvČ samostudium

VI. B – úkoly z dějepisu a českého jazyka a literatury jsou  hodně provázané,  děti, které byly 10. 3.  ve škole, dostaly papír s těmito úkoly:

 1. Udělat všechny opravy s odůvodněním.
 2. Zkontrolovat a doplnit dobrovolný úkol – určit slovní druhy a větné členy ve větách: Orfeův zpěv poslouchala i dravá zvěř. V podsvětí potkal strašlivého boha.
 3. Vysvětlit (ústně) jak vznikl jeden z těchto frazeologismů – Augiášův chlév, danajský dar, jablko sváru, sisyfovská práce, Tantalova muka.
 4. Přečíst z knihy Staré řecké báje kapitoly Trojská válka, Odysseus, umět vyprávět oba eposy – velmi stručně, ale pěkně. Pokud nemáš knihu, najdeš celou Petiškovu knihu tady. http://londynska.cz/plany/201403110932eduard-petiska-stare-recke-baje-a-povesti.pdf
 5. Zopakovat zájmena – učebnice strana 85 – 87
 6. Dějepis – učebnice strana 90 – kapitola Kultura ve starověkém Řecku – Náboženství, Písmo a literatura, Divadlo – strana 92

VI. E – úkoly z dějepisu a českého jazyka a literatury jsou  hodně provázané, děti, které byly 10. 3.  ve škole, dostaly papír s těmito úkoly:

 1. Udělat všechny opravy s odůvodněním.
 2. Zkontrolovat a doplnit dobrovolný úkol – určit slovní druhy a větné členy ve větách: Orfeův zpěv poslouchala i dravá zvěř. V podsvětí potkal strašlivého boha.
 3. Vysvětlit (ústně) jak vznikl jeden z těchto frazeologismů – Augiášův chlév, danajský dar, jablko sváru, sisyfovská práce, Tantalova muka.
 4. Přečíst z knihy Staré řecké báje kapitoly Trojská válka, Odysseus, umět vyprávět oba eposy – velmi stručně, ale pěkně. Pokud nemáš knihu, najdeš celou Petiškovu knihu tady. http://londynska.cz/plany/201403110932eduard-petiska-stare-recke-baje-a-povesti.pdf
 5. Zopakovat zájmena – učebnice strana 85 – 87
 6. Dějepis – učebnice strana 90 – kapitola Kultura ve starověkém Řecku – Náboženství, Písmo a literatura, Divadlo – strana 92

10. 3. 2020 – Divadlo a večerní procházka Prahou pro deváťáky, pokud máte zájem, zapište se na seznam, na něm také najdete všechny důležité informace! Nabídku nechávám, ale uskutečnění je zatím hodně nejisté.