Provoz školní družiny 2017/18

Informace o provozu družiny

provoz ŠD: (1. – 4. třída)
ranní družina od 6.30 do 8.45 hodin, odpolední družina do 17.30 hodin

Do družiny se dítě přihlašuje vyplněním přihlášky a zaplacením poplatku, který je stanoven na tento školní rok na 350,- Kč za měsíc. Poplatek se hradí pololetně (viz platby ŠD). Při změně telefonu prosíme o včasnou aktualizaci.

Ranní školní družina:
6.30 – 8.45 hodin

  • pro 1. a 2. třídy – 1. oddělení ŠD – v přízemí vedle šaten 
  • pro 3. a 4. třídy – 13. oddělení ŠD – v přízemí za Pohádkovým náměstím

Odpolední školní družina: od konce vyučování do 17.30 hodin
Děti přecházejí do ŠD po skončení vyučování jednotlivých tříd, provoz ŠD se přizpůsobuje i půleným hodinám a odpolednímu vyučování, jednotlivá oddělení odcházejí na oběd podle předem daného rozpisu, POZOR – ne vždy se čas oběda shoduje s časem konce vyučování.

Odchody dětí:
Dítě může z družiny odcházet samo nebo s doprovodem.
Samostatně může dítě odejít pouze v případě, že je tak uvedeno v přihlášce, výjimečně může mít dítě od rodičů písemný souhlas se samostatným odchodem, lístek pak zůstává v družině jako doklad o odchodu dítěte.
Ze ŠD si může dítě vyzvednout pouze osoba uvedená v přihlášce = kontaktní osoba: rodiče, prarodiče, sourozenci, sousedé a kamarádi. Děti se vyzvedávají pomocí čipů, které si rodiče předem zakoupí (žádosti jsou k dispozici u vychovatelů a na všech vrátnicích).
Děti, které jezdí autobusem do Vestce, musí mít od rodičů vyplněný plán odjezdů
a na požádání jej předloží. 
Telefonické a elektronické žádosti o změny v režimu odchodů jsou nepřípustné!!!

ODCHODY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Z důvodu bezpečnosti dětí, klidu na oběd a nenarušování činnosti ŠD jsou odchody dětí ze školní družiny stanoveny takto:
od 13.15 do 14.00 hodin
– a dále od 15.15 do 17.30 hodin

V 14.00 hodin odchází děti, které ten den nemají žádný kroužek, ven (hřiště v okolí školy, Kunratický les) nebo mají naplánovaný program. Od 14.00 do 15.00 nelze děti z družiny vyzvedávat.

POZOR! V době před zahájení činnosti školních zájmových kroužků a také po jejich skončení (1. – 15. září 2017 a 15. – 29. června 2018) bude v družině  prodloužená vycházka do 15.30 hodin.

 

 

V době školních prázdnin je školní družina v provozu.
Vedení školy však projednává přerušení činnosti ŠD a ŠK se zřizovatelem z důvodu úspory energií. V době školních prázdnin není v provozu školní jídelna.
V případě zájmu o provoz o prázdninách nás kontaktujte emailem: radka.rehackova@campanus.cz.
Závazné přihlášky uzavíráme vždy 10 pracovních dnů před termínem jednotlivých prázdnin. Provoz o prázdninách je 8.00 – 14.00 hodin.

Další informace:
Informace o činnosti družiny  najdete na webu školy v rubrice družina, aktuální akce na modré ikoně družiny vpravo dole a na stránkách příslušných tříd.
Vedoucí školních zájmových kroužků si děti v družině vždy vyzvedávají, po skončení kroužku je tamtéž vrací.

Od 16.00 hodin  se dětí spojují do velkých oddělení, kde zůstávají v závěrečné družině (1. a 13. oddělení)

Prosíme, aby si dítě přineslo do družiny balení papírových kapesníčků, tyčinkové lepidlo, blok na kreslení a láhev sirupu. Vítány jsou barevné papíry, čtvrtky, další lepidla a  jakýkoliv výtvarný materiál.  Osvědčilo se nám, když mají děti i v družině ještě jeden penál nebo pouzdro.
Nedávejte, prosím, dětem do družiny  cenné věci a drahé hračky, nemůžeme ručit za jejich ztrátu nebo poškození (viz školní řád).

Používání mobilních telefonů je omezeno a je  možné pouze po domluvě s vychovatelkou/em.

Přizpůsobte prosím oblečení dětí činnostem v ŠD (hry, pobyt venku). Abychom předešli zbytečným ztrátám, podepište dětem oblečení i obuv.

Kontakty:
Nejlépe emailem, konzultaci si předem domluvte, popř. využívejte konzultačních hodin jednotlivých vychovatelek/ů. Děkujeme, že nebudete rušit pedagogické pracovníky v době, kdy mají na starost Vaše děti.
Email – jmeno.prijmeni@campanus.cz , např. radka.rehackova@campanus.cz     Telefony:  Zástupkyně ředitelky školy: Bc. Radka Řeháčková: 222 366 514

 (ranní a závěrečná)  – 1. oddělení v přízemí  – 725 702 773 (6.30 -8.45, 13.30 – 17.30)

ŠD 1: 222 366 527  (13.30 – 14.00, 15.15 -16.00)                                                                

 ŠD 2: 222 366 531  (13.30 – 14.00, 15.15 – 16.00) 

Věříme, že dodržováním výše uvedených pravidel dokážeme, aby tento rok byl pro děti úspěšný a radostný.
Na děti se těší všechny vychovatelky a vychovatelé školní družiny.

< předchozí článek
Programy pro předškoláky
další článek >
Zahájení činnosti zájmových kroužků

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Organizace výuky od 1.3.2021

Od 1.3.2021 probíhá výuka všech žáků včetně 1. a 2. ročníku distanční formou. Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Organizace distančního vzdělávání, kterou škola zveřejnila 6.11.2020, je stále platná –…

více »
Ilustrační obrázek

Informace MŠMT

ŠKOLY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení