Žákovský parlament

Rozvoj demokratické kultury na školách – Praha 11

Demokratická kultura dává dospělým i nedospělým dostatečné příležitosti na uspořádání jejich společného života, učení a práce.

Demokratická kultura na školách = Vyváženost pravomocí a odpovědnosti aktérů školy (vedení, školská rada, učitelé, žáci, rodiče)

V rámci projektu „Rozvoj demokratické kultury na školách – Praha 11“ byl v naší škole zřízen žákovský parlament. Jeho činnost započala již během školního roku 2021/2022. Žáci se zde společně s koordinátory žákovského parlamentu (Kosinová, Krásová, S. Lišková, B. Svozilová) učí, jak lze z různých pozic zasahovat do života školy a tím jej posouvat vpřed. Parlament se v uplynulém školním roce zabýval např. jídelníčkem školní jídelny, promýšlel doplňková témata samotného vyučujícího procesu či zorganizoval několik celoškolních a velmi úspěšných akcí.

Koordinátoři spolupracují především s třídními učiteli členů parlamentu (5. – 9. ročník), zajišťují jim metodickou podporu i všechny potřebné informace. Pro přehlednější orientaci udržuje žákovský parlament svoji nástěnku.

Žákovský parlament našim žákům nepřináší pouze možnost podílet se na chodu celé školy, nabízí jim především výuku demokratických principů v praxi tak, jak je jednou zažijí ve společnosti vně bezpečí školní budovy.

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Informace k zájmovým kroužkům – 2. pololetí

Činnost zájmových kroužků pokračuje dále jako v 1. pololetí. V případě, že chcete své dítě z kroužku odhlásit, učiňte to prosím písemně nebo emailem vedoucímu kroužku: jmeno.prijmeni@campanus.cz, případně: radka.rehackova@campanus.cz. Angličtina:…

více »
Ilustrační obrázek

Krásné vánoční svátky

Přejeme všem dětem, rodičům i zaměstnancům školy krásné vánoční svátky a do nového roku 2023 hodně zdraví, klidu a radosti. Vaše ZŠ Campanus…

více »
Ilustrační obrázek

Oprava podlahové krytiny v šatnách od 10.12.

V nejbližších dnech proběhne v naší škole oprava podlahové krytiny v šatnách vstup č. 2. Současná litá podlaha bude vyměněna za PVC. Opravu bude provádět certifikovaná firma, která byla vybrána…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení