Žákovský parlament

Rozvoj demokratické kultury na školách – Praha 11

Demokratická kultura dává dospělým i nedospělým dostatečné příležitosti na uspořádání jejich společného života, učení a práce.

Demokratická kultura na školách = Vyváženost pravomocí a odpovědnosti aktérů školy (vedení, školská rada, učitelé, žáci, rodiče)

V rámci projektu „Rozvoj demokratické kultury na školách – Praha 11“ byl v naší škole zřízen žákovský parlament. Jeho činnost započala již během školního roku 2021/2022. Žáci se zde společně s koordinátory žákovského parlamentu (Kosinová, Krásová, S. Lišková, B. Svozilová) učí, jak lze z různých pozic zasahovat do života školy a tím jej posouvat vpřed. Parlament se v uplynulém školním roce zabýval např. jídelníčkem školní jídelny, promýšlel doplňková témata samotného vyučujícího procesu či zorganizoval několik celoškolních a velmi úspěšných akcí.

Koordinátoři spolupracují především s třídními učiteli členů parlamentu (5. – 9. ročník), zajišťují jim metodickou podporu i všechny potřebné informace. Pro přehlednější orientaci udržuje žákovský parlament svoji nástěnku.

Žákovský parlament našim žákům nepřináší pouze možnost podílet se na chodu celé školy, nabízí jim především výuku demokratických principů v praxi tak, jak je jednou zažijí ve společnosti vně bezpečí školní budovy.

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Streetwork ve škole

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali o tom, že od května se budou v prostorách školy a jejím okolí pohybovat sociální pracovníci Nízkoprahového klubu pro děti a mládež Ymkárium. Vašim dětem…

více »
Ilustrační obrázek

Výsledky zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče, předkládáme Vám výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2023/2024. výsledek zápisu do 1. tříd Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí…

více »
Ilustrační obrázek

Nebezpečí sociálních sítí

Vážení rodiče,  stále častěji se k nám z řad veřejnosti, policie, OSPODU dostávají informace  o zneužívání dětí prostřednictvím sociálních sítí. Proto doporučujeme: Mluvte s dětmi o tom, co dělají s mobilním telefonem…

více »
Ilustrační obrázek

Sbírka pro FOD Klokánek

Klokánek ZŠ Campanus pořádá sbírku pro FOD Klokánek Co by dětem v Klokánku pomohlo? oblečení a obuv, bytový textil, ložní prádlo, sportovní a školní potřeby, kojenecké věci, drobná kosmetika…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení