Třídní učitelé

​​​

Jsme Vám k dispozici pro individuální konzultaci,

termín konzultace si prosím domluvte předem.

1. A – Mgr. Gabriela Hofmannová

gabriela.hofmannova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/hofmannova

 první stupeň, angličtina

školní aktivity: čtení metodou Sfumato, dramatický kroužek

1. B – Mgr. Tamara Solomčíková

tamara.solomcikova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/solomcikova

první stupeň 

školní aktivity: předškoláci

1. C – Mgr. Petra Coufalová

petra.coufalova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/coufalova
první stupeň

 školní aktivity: formativní hodnocení

1. D – Mgr. Eva Kalinová

eva.kalinova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/kalinova

první stupeň, hudební výchova

školní aktivity: hra na bicí nástroje

1. E – Mgr. Lucie Moskalievová

lucie.moskalievova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/moskalievova

první stupeň

 

2. A – Barbora Čapková

barbora.capkova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/capkovab

první stupeň, anglický jazyk, školní sociální sítě

2. B – Mgr. Kamila Adamová

kamila.adamova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/adamova

první stupeň

 

2. C – Kristýna Hitmarová

kristyna.hitmarova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/hitmarova

první stupeň

2. D – Mgr. Alena Rychlovská

alena.rychlovska@campanus.cz
https://www.campanus.cz/rychlovska

první stupeň

školní aktivity: hudební výchova, vedení školní knihovny

3. A – Mgr. Ivana Ivácková

ivana.ivackova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/ivackova

první stupeň

 

3. B – Mgr. Ivana Řezanková

ivana.rezankova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/rezankova

první stupeň

3. C – Mgr. Barbora Svozilová

barbora.svozilova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/svozilova

první stupeň 

školní aktivity: anglický jazyk

3. D – Mgr. Ivana Štěpánová

ivana.stepanova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/stepanova

první stupeň, hudební výchova

školní aktivity: předškoláci

4. A – Mgr. Mária Müllerová

maria.mullerova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/mullerova

první stupeň

4. B – Mgr. Stanislava Reinštein Merjavá, PhD.

stanislava.reinstein@campanus.cz
https://www.campanus.cz/reinstein

první stupeň

4. C – Mgr. Adéla Tarasová

adela.tarasova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/tarasova

první stupeň 

4. D – Mgr. Markéta Nováková

marketa.novakova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/novakova

první stupeň

školní aktivity: výtvarná výchova

4. E – Mgr. Pavla Bartošová

pavla.bartosova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/bartosova

první stupeň

školní aktivity: předškoláci

5. A – Mgr. Petra Podroužková

petra.podrouzkova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/podrouzkovap

první stupeň

školní aktivity: atletika pro děti

5. B – Mgr. Alena Zapletalová

alena.zapletalova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/zapletalova

první stupeň

školní aktivity: fotografování

ED2T3928

5. C – Mgr. Dagmara Kožárová

dagmara.kozarova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/kozarova

první stupeň

školní aktivity: badminton

5. D – RNDr. Hana Světlíková, Ph.D

hana.svetlikova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/svetlikova

první stupeň, anglický jazyk

školní aktivity: metodik prevence, sport

6. A – PhDr. Klára Polášek

klara.polasek@campanus.cz
https://www.campanus.cz/polasek

německý jazyk, dějepis

 

6. B –  Mgr. Markéta Faltýnková

marketa.faltynkova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/faltynkova

anglický jazyk, hudba

 

6. C – Ing. Eva Podroužková

eva.podrouzkova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/podrouzkovae

anglický jazyk, pracovní činnosti

 

6. D – Mgr. Natálie Říhová

natalie.rihova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/rihova

francouzský jazyk, český jazyk, první stupeň

 

7. A – Mgr. Simona Lišková

simona.liskova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/liskova

přírodopis, zeměpis

školní aktivity: Zeměpisná olympiáda, přírodovědný klokan

7. B – Mgr. Šárka Vostárková

sarka.vostarkova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/vostarkova

matematika

školní aktivity: matematický klokan

7. C – Mgr. Jana Charamzová

jana.charamzova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/charamzova

anglický jazyk

7. D – Mgr. Kristýna Svídová

kristyna.svidova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/svidova

český jazyk, dějepis, školní sociální sítě

8. A – Mgr. Veronika Lišková

veronika.liskova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/veronikaliskova

přírodopis, výchova ke zdraví, přírodověda, vlastivěda

školní aktivity: biologická olympiáda, první pomoc

8. B – Mgr. Marie Marková

marie.markova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/markova

český jazyk, výtvarná výchova

8. C – Bc. Vendula Šustková

 

vendula.sustkova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/sustkova

 chemie, fyzika

8. D – Hana Jánová

hana.janova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/janova

český jazyk

9. A – Mgr. Monika Čečáková

monika.cecakova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/cecakova

přírodopis, zeměpis, výchova ke zdraví

9. B – Ing. Jana Pangrácová

jana.pangracova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/pangracova

matematika

9. C – Mgr. Adam Mihál

adam.mihal@campanus.cz
https://www.campanus.cz/mihal

tělesná výchova, informatika

školní aktivity: sport

9. D – Mgr. Petr Martinů

petr.martinu@campanus.cz
https://www.campanus.cz/martinu

 matematika, fyzika

 školní aktivity: florbal, třídění odpadu

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Krásné prázdniny

Přejeme všem žákům, rodičům a příznivcům naší školy krásné a odpočinkové prázdniny. Veškeré informace o začátku školního roku zveřejníme na stránkách školy v posledním srpnovém týdnu. V té době budou…

více »
Ilustrační obrázek

Projektový den – červen

Vážení rodiče, milé děti, v závěru školního roku jsme pro vás na 25. 6. 2024 přichystali další projektový den. Všichni žáci a někteří rodiče se přihlásí do jedné z projektových…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení