Třídní učitelé

​​​

Jsme Vám k dispozici pro individuální konzultaci,

termín konzultace si prosím domluvte předem.

1. A – Mgr. Ivana Ivácková

ivana.ivackova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/ivackova

první stupeň

1. B – Mgr. Kamila Adamová

kamila.adamova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/adamova

první stupeň

1. C – Mgr. Lenka Čapková

lenka.capkova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/capkova

 první stupeň

školní aktivity: výchovné poradenství

 

1. D – Mgr. Eva Kalinová

eva.kalinova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/kalinova

první stupeň, hudební výchova

školní aktivity: hra na bicí nástroje

1. E – Mgr. Ivana Štěpánová

ivana.stepanova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/stepanova

první stupeň, hudební výchova

školní aktivity: předškoláci

2. A – Mgr. Gabriela Hofmannová

gabriela.hofmannova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/hofmannova

 první stupeň, angličtina

školní aktivity: čtení metodou Sfumato

2. B – Mgr. Tamara Solomčíková

tamara.solomcikova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/solomcikova

první stupeň 

školní aktivity: předškoláci

2. C – Mgr. Petra Coufalová

petra.coufalova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/coufalova
první stupeň

 

2. D – Mgr. Monika Svozilova

monika.svozilova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/monikasvozilova

první stupeň

školní aktivity: čtení metodou Sfumato, předškoláci

 

2. E – Mgr. Pavla Bartošová

pavla.bartosova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/bartosova

první stupeň

školní aktivity: předškoláci

 

3. A – Mgr. Pavla Juhászová

pavla.juhaszova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/juhaszova

první stupeň

školní aktivity: hudební výchova, pěvecký sbor

 

3. B – Mgr. Alena Rychlovská

alena.rychlovska@campanus.cz
https://www.campanus.cz/rychlovska

první stupeň

školní aktivity: hudební výchova, vedení školní knihovny

 

3. C – Mgr. Hana Hlaváčková

hana.hlavackova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/hlavackova

první stupeň

školní aktivity: vedení školní knihovny, sport

 

3. D – RNDr. Hana Světlíková, Ph.D

hana.svetlikova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/svetlikova

první stupeň, anglický jazyk

školní aktivity: metodik prevence, sport

4. A – Mgr. Mária Müllerová

maria.mullerova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/mullerova

první stupeň

4. B – Mgr. Marcela Vacková

marcela.vackova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/vackova

první stupeň

 

4. C – Mgr. Barbora Svozilová

barbora.svozilova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/svozilova

první stupeň 

školní aktivity: anglický jazyk

4. D – Diana Adamec

diana.adamec@campanus.cz

https://www.campanus.cz/adamec

4. E – Mgr. Adéla Tarasová

adela.tarasova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/tarasova

první stupeň 

5. A – Bc. Markéta Nováková

marketa.novakova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/novakova

první stupeň

školní aktivity: výtvarná výchova

5. B – Mgr. Petra Podroužková

petra.podrouzkova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/podrouzkovap

první stupeň

školní aktivity: atletika pro děti

 

ED2T3928

5. C – Mgr. Dagmara Kožárová

dagmara.kozarova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/kozarova

první stupeň

školní aktivity: badminton

 

5. D – Mgr. Radka Čížková

radka.cizkova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/cizkova

první stupeň

školní aktivity: atletika pro děti

 

5. E – Mgr. Alena Zapletalová

alena.zapletalova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/zapletalova

první stupeň

 

6. A – Mgr. Veronika Lišková

veronika.liskova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/veronikaliskova

přírodopis, výchova ke zdraví, přírodověda, vlastivěda

školní aktivity: biologická olympiáda, první pomoc

6. B – Mgr. Marie Marková

marie.markova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/markova

český jazyk, výtvarná výchova

6. C – Bc. Vendula Šustková

 

 

vendula.sustkova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/sustkova

 chemie, fyzika

6. D – Hana Jánová

hana.janova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/janova

český jazyk

7. A – Bc. Žaneta Krásová

zaneta.krasova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/krasova

český jazyk, francouzský jazyk

školní aktivity: žákovský parlament

7. B – Ing. Jana Pangrácová

jana.pangracova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/pangracova

matematika

7. C – Mgr. Adam Mihál

adam.mihal@campanus.cz
https://www.campanus.cz/mihal

tělesná výchova, informatika

školní aktivity: sport

7. D – Mgr. Petr Martinů

petr.martinu@campanus.cz
https://www.campanus.cz/martinu

 matematika, fyzika

 školní aktivity: florbal, třídění odpadu

8. A – Mgr. Richard Humpl, Dis.

richard.humpl@campanus.cz

https://www.campanus.cz/humpl

hudební výchova, anglický jazyk

školní aktivity: dospělý pěvecký sbor

8. B – Mgr. Helena Zakouřilová

helena.zakourilova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/zakourilova

 občanská výchova, anglický jazyk

 školní aktivity: orientační běh

8. C – PhDr. Klára Polášek

klara.polasek@campanus.cz

https://www.campanus.cz/polasek

německý jazyk, dějepis

8. D – Mgr. Gabriela Kosinová

gabriela.kosinova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/kosinova

český jazyk, občanská výchova

9. A – Mgr. Simona Lišková

simona.liskova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/liskova

přírodopis, zeměpis

školní aktivity: Zeměpisná olympiáda, přírodovědný klokan

9. B – Mgr. Šárka Vostárková

sarka.vostarkova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/vostarkova

matematika

školní aktivity: matematický klokan

9. C – Mgr. Táňa Žižková

tana.zizkova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/zizkova

český jazyk, dějepis

školní aktivity: vedení školní knihovny

9. D – Ing. Eva Podroužková

eva.podrouzkova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/podrouzkovae

anglický jazyk, pracovní činnosti 

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Jarní dílny v ZŠ Campanus 29.3.

Milé děti, vážení rodiče, prarodiče a všichni ostatní, přijďte na naše tradiční Jarní dílny a užijte si ve škole zajímavé odpoledne. Můžete si ozdobit velikonoční vajíčko, perníček, uplést pomlázku, vyzkoušet…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení