Třídní učitelé

​​​

Jsme Vám k dispozici pro individuální konzultaci, termín konzultace si prosím domluvte předem.

1. A – Mgr. Pavla Juhászová

pavla.juhaszova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/juhaszova

první stupeň

školní aktivity: hudební výchova, pěvecký sbor

 

1. B – Mgr. Alena Rychlovská

alena.rychlovska@campanus.cz
https://www.campanus.cz/rychlovska

první stupeň

školní aktivity: hudební výchova, vedení školní knihovny

 

1. C – Mgr. Hana Hlaváčková

hana.hlavackova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/hlavackova

první stupeň

školní aktivity: vedení školní knihovny, sport

 

1. D – Mgr. Dobromila Vitnovská

dobromila.vitnovska@campanus.cz

https://www.campanus.cz/vitnovska

první stupeň

 

2. A – Mgr. Ivana Ivácková

ivana.ivackova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/ivackova

první stupeň

2. B – Mgr. Marcela Vacková

marcela.vackova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/vackova

první stupeň

 

2. C – Mgr. Lenka Čapková

lenka.capkova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/capkova

 první stupeň

 

2. D – Mgr. Eva Kalinová

eva.kalinova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/kalinova

první stupeň 

školní aktivity: hra na bicí nástroje

2. E – Mgr. Ivana Štěpánová

ivana.stepanova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/stepanova

první stupeň

školní aktivity: hudební výchova, předškoláci

3. A – Mgr. Gabriela Hofmannová

gabriela.hofmannova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/hofmannova

 první stupeň, angličtina

školní aktivity: čtení metodou Sfumato

3. B – Mgr. Tamara Solomčíková

tamara.solomcikova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/solomcikova

první stupeň 

školní aktivity: předškoláci, český jazyk pro cizince

3. C – Mgr. Petra Coufalová

petra.coufalova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/coufalova
první stupeň 

 

3. D – Mgr. Monika Plachá

monika.placha@campanus.cz
https://www.campanus.cz/placha

první stupeň

školní aktivity: čtení metodou Sfumato, předškoláci

3. E – Mgr. Dominika Majerová

dominika.majerova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/majerovad

první stupeň

 

4. A – Mgr. Martina Paučová

martina.paucova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/paucova

první stupeň

 

ED2T3906

4. B – Mgr. Olga Dobešová

olga.dobesova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/dobesova

první stupeň

4. C – Mgr. Kamila Adamová

kamila.adamova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/adamova

první stupeň

4. D – Mgr. Barbora Svozilová

barbora.svozilova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/svozilova

první stupeň 

školní aktivity: anglický jazyk

4. E – RNDr. Hana Světlíková, Ph.D

hana.svetlikova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/svetlikova

první stupeň, anglický jazyk

školní aktivity: metodik prevence, sport

5. A – Bc. Markéta Nováková

marketa.novakova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/novakova

první stupeň

školní aktivity: výtvarná výchova

5. B – Mgr. Petra Podroužková

petra.podrouzkova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/podrouzkovap

první stupeň

školní aktivity: atletika pro děti

 ED2T3925

5. C – Mgr. Dominika Tabernausová

dominika.tabernausova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/tabernausova

první stupeň

školní aktivity: badminton

5. D – Mgr. Radka Čížková

radka.cizkova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/cizkova

první stupeň

školní aktivity: atletika pro děti

 ED2T3928

5. E – Mgr. Dagmara Kožárová

dagmara.kozarova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/kozarova

první stupeň

školní aktivity: badminton

6. A – Mgr. Kristýna Kadlečková

kristyna.kadleckova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/kadleckova

německý a anglický jazyk, občanská výchova

 

6. B – Mgr. Helena Zakouřilová

helena.zakourilova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/zakourilova

 občanská výchova, anglický jazyk

 školní aktivity: orientační běh

6. C – PhDr. Klára Polášek

klara.polasek@campanus.cz

https://www.campanus.cz/polasek

německý jazyk, dějepis

6. D – Mgr. Vladimíra Plačková

vladimira.plackova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/plackova

přírodopis, výchova ke zdraví

školní aktivity: první pomoc, ekologie

7. A – Mgr. Simona Lišková

simona.liskova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/liskova

přírodopis, zeměpis

školní kativity: Zeměpisná olympiáda, přírodovědný klokan

7. B – Mgr. Šárka Vostárková

sarka.vostarkova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/vostarkova

matematika, německý jazyk

školní aktivity: Matematický klokan, zájezdy do německy mluvících zemí

7. C – Mgr. Táňa Žižková

tana.zizkova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/zizkova

český jazyk, dějepis

školní aktivity: vedení školní knihovny

7. D – Ing. Eva Podroužková

eva.podrouzkova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/podrouzkovae

anglický jazyk, pracovní činnosti

7. E – Mgr. Monika Majerová

monika.majerova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/majerova

matematika, německý jazyk

školní aktivity: projekt Učitel naživo

8. A – Bc. Martina Vosátková

martina.vosatkova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/vosatkova

přírodopis, zeměpis

8. B – Mgr. Monika Kavková

monika.kavkova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/kavkova

český jazyk, občanská výchova

8. C – Mgr. Gabriela Kosinová

gabriela.kosinova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/kosinova

český jazyk, občanská výchova

 

8. D – Ing. Petr Toman

petr.toman@campanus.cz

https://www.campanus.cz/toman

chemie, matematika

8. E – Mgr. Marie Marková

marie.markova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/markova

český jazyk, výtvarná výchova

9. A – Bc. Žaneta Krásová

zaneta.krasova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/krasova

školní aktivity: český jazyk, francouzský jazyk

ED2T3517

9. B – Mgr. Dana Veselá

dana.vesela@campanus.cz
https://www.campanus.cz/vesela

český jazyk, anglický jazyk

školní aktivity: český jazyk pro cizince

9. C – Mgr. Adam Mihál

adam.mihal@campanus.cz
https://www.campanus.cz/mihal

tělesná výchova, informatika

školní aktivity: sport

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Informace MŠMT

ŠKOLY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně…

více »
Ilustrační obrázek

Přihlášky na střední školu

Vážení rodiče, milí žáci 9. ročníku (případně 5. a 7. ročníků – víceletá gymnázia),bohužel není možné převzít Vaše vyplněné přihlášky na SŠ klasickým způsobem, proto bude převzetí a následné vydávání…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení