Třídní učitelé

​​​

Jsme Vám k dispozici pro individuální konzultaci, termín konzultace si prosím domluvte předem.

1. A – Mgr. Ivana Ivácková

ivana.ivackova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/ivackova

první stupeň

1. B – Mgr. Marcela Vacková

marcela.vackova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/vackova

první stupeň

 

1. C – Mgr. Lenka Čapková

lenka.capkova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/capkova

 první stupeň

 

1. D – Mgr. Eva Kalinová

eva.kalinova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/kalinova

první stupeň 

školní aktivity: hra na bicí nástroje

1. E – Mgr. Ivana Štěpánová

ivana.stepanova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/stepanova

první stupeň

školní aktivity: hudební výchova, předškoláci

2. A – Mgr. Gabriela Hofmannová

gabriela.hofmannova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/hofmannova

 první stupeň, angličtina

školní aktivity: čtení metodou Sfumato

2. B – Mgr. Tamara Solomčíková

tamara.solomcikova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/solomcikova

první stupeň 

školní aktivity: předškoláci, český jazyk pro cizince

2. C – Mgr. Petra Coufalová

petra.coufalova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/coufalova
první stupeň 

 

2. D – Mgr. Monika Plachá

monika.placha@campanus.cz
https://www.campanus.cz/placha

první stupeň

školní aktivity: čtení metodou Sfumato, předškoláci

2. E – Mgr. Dominika Majerová

dominika.majerova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/majerovad

první stupeň

 

3. A – Mgr. Pavla Švarcová

pavla.svarcova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/svarcova

první stupeň

školní aktivity: hudební výchova, pěvecký sbor

3. B – Mgr. Alena Rychlovská

alena.rychlovska@campanus.cz
https://www.campanus.cz/rychlovska

první stupeň

školní aktivity: hudební výchova, vedení školní knihovny

3. C – Mgr. Hana Hlaváčková

hana.hlavackova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/hlavackova

první stupeň

školní aktivity: vedení školní knihovny, sport

3. D – Mgr. Dana Šachová

dana.sachova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/sachova

 první stupeň

školní aktivity: sport

3. E – RNDr. Hana Světlíková, Ph.D

hana.svetlikova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/svetlikova

první stupeň, anglický jazyk

školní aktivity: metodik prevence, sport

4. A – Bc. Markéta Nováková

marketa.novakova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/novakova

první stupeň

školní aktivity: výtvarná výchova

4. B – Mgr. Petra Podroužková

petra.podrouzkova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/podrouzkovap

první stupeň

školní aktivity: Atletika pro děti

 ED2T3925

4. C – Mgr. Dominika Policianová

dominika.policianova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/policianova

první stupeň

školní aktivity: Šikovné ručičky

4. D – Mgr. Radka Čížková

radka.cizkova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/cizkova

první stupeň

školní aktivity: Atletika pro děti

 ED2T3928

4. E – Mgr. Dagmara Kožárová

dagmara.kozarova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/kozarova

první stupeň

školní aktivity: Šikovné ručičky

5. A – Ing. Veronika Šachová, MSc.

veronika.sachova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/sachova

první stupeň

 

5. B – Mgr. Martina Paučová

martina.paucova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/paucova

první stupeň

 

ED2T3906

5. C – Mgr. Olga Dobešová

olga.dobesova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/dobesova

první stupeň

5. D – Mgr. Barbora Svozilová

barbora.svozilova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/svozilova

první stupeň 

5. E – Veronika Damjanová

veronika.damjanova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/damjanova

první stupeň

školní aktivity: Kreativ

6. A – Mgr. Simona Lišková

simona.liskova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/liskova

přírodopis, zeměpis

školní kativity: Zeměpisná olympiáda, přírodovědný klokan

6. B – Mgr. Šárka Vostárková

sarka.vostarkova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/vostarkova

matematika, německý jazyk

školní aktivity: Matematický klokan, zájezdy do německy mluvících zemí

6. C – Mgr. Táňa Žižková

tana.zizkova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/zizkova

český jazyk, dějepis

školní aktivity: vedení školní knihovny

6. D – Mgr. Jana Valmová

jana.valmova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/valmova

anglický jazyk

6. E – Mgr. Monika Majerová

monika.majerova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/majerova

matematika, německý jazyk

školní aktivity: matematické soutěže

7. A – Bc. Martina Vosátková

martina.vosatkova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/vosatkova

přírodopis, zeměpis

7. B – Mgr. Monika Kavková

monika.kavkova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/kavkova

český jazyk, občanská výchova

7. C – Mgr. Gabriela Kosinová

gabriela.kosinova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/kosinova

český jazyk, občanská výchova

školní aktivity:  přípravné kurzy pro 5. ročník

7. D – Ing. Petr Toman

petr.toman@campanus.cz

https://www.campanus.cz/toman

chemie, matematika

7. E – Mgr. Marie Marková

marie.markova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/markova

český jazyk, výtvarná výchova

8. A – Bc. Žaneta Krásová

zaneta.krasova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/krasova

školní aktivity: český jazyk, francouzský jazyk

ED2T3517

8. B – Mgr. Dana Veselá

dana.vesela@campanus.cz
https://www.campanus.cz/vesela

český jazyk, anglický jazyk

školní aktivity: český jazyk pro cizince

8. C – Mgr. Adam Mihál

adam.mihal@campanus.cz
https://www.campanus.cz/mihal

tělesná výchova, informatika

školní aktivity: sport

9. A – Mgr. Helena Zakouřilová

helena.zakourilova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/zakourilova

 občanská výchova, anglický jazyk

 školní aktivity: orientační běh

9. B – Mgr. Petr Martinů

petr.martinu@campanus.cz
https://www.campanus.cz/martinu

fyzika, matematika

školní aktivity: environmentální výchova, florbal

9. C – Mgr. Vladimíra Plačková

vladimira.plackova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/plackova

přírodopis, výchova ke zdraví

školní aktivity: první pomoc, ekologie