Vychovatelé

 

Mgr. Mária Urbanová
1. oddělení – 2. C, 4. D

 

 

 

maria.urbanova@campanus.cz

 další aktivity:  čeština pro cizince

Alice Středová
2. oddělení – 1. D, 3. D

 

 

 

alice.stredova@campanus.cz

 další aktivity: ruční práce, kroužek Šikovné ručičky

Jitka Kudrnová
3. oddělení – 2. E, 3. D

 

 

 

jitka.kudrnova@campanus.cz

 další aktivity: hra na flétnu, ruční práce

Hana Boháčová

4. oddělení – 1. A, 3. C

hana.bohacova@campanus.cz

další aktivity: kroužek šití Nitka,  ruční práce

Iva Bížová

 

 

 

5. oddělení – 2. D, 3. D

iva.bizova@campanus.cz

další aktivity: sport, kroužek výtvarně keramický

Adéla Ilchmanová
6. oddělení -1. B, 3. A

 

 

 

adela.ilchmanova@campanus.cz

 další aktivity:  informatika, čipy Bell hop,

kroužek Šikovné ručičky

Bc. Radka Řeháčková

zástupkyně pro zájmovou činnost
7. oddělení – 1. E, 3. A

radka.rehackova@campanus.cz

další aktivity: polytechnická výchova, přírodovědný kroužek, ZOO koutek,

projekt Učíme se podnikavosti

 Martina Štěpánová

 

 

 

8. oddělení – 3. B, C a  4. třídy

martina.stepanova@campanus.cz

další aktivity: jóga

Ondřej Lachnit 
9. oddělení – 2. B, 3. A, C

 

 

ondrej.lachnit@campanus.cz

 další aktivity: výtvarná výchova, chov zvířat

Marika Maisnarová
10. oddělení – 2. A, 3. E, 4. A

 

 

 

marika.maisnarova@campanus.cz

 další aktivity: ruční práce

Hana Kašparová
11. oddělení – 1. C, 3. E 

 

 

 

hana.kasparova@campanus.cz

 další aktivity: sport, aerobic

Ing. Světlana Kušková

 

 

 

svetlana.kuskova@campanus.cz