Harmonogram školního roku 2019/2020

Organizace školního roku – prázdniny

 • vyučování začne 2. září 2019, první pololetí bude ukončeno 30. ledna 2020, druhé pololetí bude ukončeno 30. června 2020
 • 29. a 30. října 2019 – podzimní prázdniny
 • 23. prosince 2019 – 3. ledna 2020, vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020
 • 31. ledna 2020 – pololetní prázdniny
 • 17. února – 23. února 2020 – jarní prázdniny
 • 9. a 10. dubna 2020 – velikonoční prázdniny
 • 1. července – 31. srpna 2020 – hlavní prázdniny
 • školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020

Ředitelské volno

 • 31. října a 1. listopadu 2019

Třídní schůzky

 • 5. září 2019 – schůzka zástupců spolku rodičů, 18,00
 • 10. září 2019 – třídní schůzky
  • 1. a 2. třídy – 16,30
  • 3. – 5. třídy – 17,30
  • 6. – 9. třídy – 18,30
 • 18. – 22. listopadu 2019 – konzultační týden
 • 12. května 2020 – třídní schůzky
  • 1. a 2. třídy – 16,30
  • 3. – 5. třídy – 17,30
  • 6. – 9. třídy – 18,30
 • 11. června 2020 od 16,00 hod – schůzka pro rodiče budoucích prvňáků

Dny otevřených dveří

 • 17. října 2098 – 8,00 – 14,00 hodin
 • 12. března 2020 pro rodiče žáků budoucích 1. tříd od 8,00 do 16,00 hodin
 • 21. dubna 2020 – 8,00 – 14,00 hodin
 • dále podle dohody kolektivu rodičů s TU

Pedagogické rady

 • 13. listopadu 2019 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí
 • 22. ledna 2020 – klasifikační porada, kontrola plnění úkolů školního roku
 • 22. dubna 2020 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí
 • 22. června 2020 – klasifikační porada, zhodnocení plnění úkolů školního roku

Zápis do prvních tříd

 • 1. a 2. dubna 2020

„Předškolák“ aneb „My se školy nebojíme“

 • 7. listopadu 2019 – 14. května 2020

Činnost zájmových kroužků

 • 16. září 2019 – 19. června 2020

CIS

 • před zahájením kroužků 1. pololetí: 11. a 12. září 2019
 • před konzultačním týdnem: 11. – 13. listopadu 2019

Akce školy

 • Cross Cup, 1. stupeň – školní kolo – 4. září (3. – 5. třídy); 6. září (1. a 2. třídy)
 • Běh 200m, 1. stupeň – 25. – 27. září 2019
 • Cross Cup školní kolo –  10. a 11. října 2019
 • CAMpak? Na Campanus! – 9. listopadu 2019
 • Adventní dílny – 28. listopadu 2019
 • Vánoční laťka – 13. prosince 2019
 • Karneval – 27. února 2020
 • Ples ZŠ Campanus v Kongresovém centru Praha – 10. března 2020
 • Jarní dílny – 26. března 2020
 • Vystoupení dramatických kroužků v KC Zahrada – 23. června 2020
 • Vyhlášení nejlepších žáků, rozloučení s žáky 9. tříd – 24. června 2020