Zapojení do projektů

Škola podala tyto projekty:

  1. v rámci operačního programu OP Praha Pól růstu v rámci výzvy č. 20 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol v prioritní ose 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti projekt „Modernizace ZŠ Campanus“
  2. v rámci operačního programu OP Praha Pól růstu v rámci výzvy č. 21 Posílení inkluze v multikulturní společnosti v prioritní ose 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti projekt „Inkluze v ZŠ Campanus“

zahraniční stáž 27. – 30. května 2019, Jundalsskolan, Jönköping, Švédsko
Prezentace 1
Prezentace 2
Prezentace_3
Prezentace 4

zahraniční stáž 12. – 15. ledna 2020, Hedegårdsskolen, Kodaň, Dánsko

Prezentace 1

Prezentace 2

3. v rámci operačního programu OP Praha Pól růstu v rámci výzvy č. 37 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II v prioritní ose 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti projekt „Modernizace ZŠ Campanus II“.

4. v rámci operačního programu OPVVV v rámci výzvy č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v prioritní ose 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzděláváním.

Škola se zapojila do těchto projektů:

  1. ve spolupráci s Novou školou, o.p.s. realizovala projekt „Školní čtenářský klub: inkluzivní prostředí pro rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti“ v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR
  2. stala Tréninkovou školou programu Učitel naživo, který určen absolventům vysokých škol, kteří chtějí učit děti na druhém stupni základní školy nebo na střední škole.
  3. Škola se aktivně zapojila do přípravy i následných aktivit místního akčního plánu (MAP) Prahy 11. Díky těmto aktivitám došlo k výraznému zlepšení spolupráce mezi školami JM, ke sdílení příkladů dobré praxe mezi učiteli, ke zlepšení řízení
    a plánování ZŠ.

Jednou z aktivit MAP byl i dotazníkový výzkum veřejného mínění. Celkové výsledky ankety jsou uveřejněny na https://www.praha11.cz/cs/skolstvi/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-pro-prahu-11/aktuality/

Předkládáme výsledky respondentů ZŠ Campanus, za naši školu se tohoto průzkumu zúčastnilo 252 rodičů.

Všem rodičům, kteří se dotazníkového šetření zúčastnili, děkujeme za pozitivní odpovědi a za podporu školy.

     

Jaký pocit ve vás škola vyvolává?

 

 

neutral/neutrální

13

5%

smile/usměj se

152

60%

love/milovat

59

23%

boring/nudný

5

2%

disgust/hnus

0

0%

anger/hněv

4

2%

Ostatní

19

8%

 

252

 

     

Dává škola rodičům všechny informace, které potřebují?

 

 

ano

215

87%

ne

33

13%

 

248

 

     

Nabízí škola dostatek zájmových aktivit a kroužků?

 

 

1 – málo

14

6%

2

14

6%

3

27

12%

4

157

69%

5

11

5%

6

2

1%

7 – příliš

1

0%

 

226

 

     

Jak často jezdí žáci na exkurze, výlety a pobyty?

 

 

1 – málo

8

4%

2

10

4%

3

19

9%

4

161

72%

5

13

6%

6

1

0%

7 – příliš

11

5%

 

223

 

     

Jaké má škola vnitřní vybavení?

 

 

1 – špatné

0

0%

2

1

0%

3

0

0%

4

26

10%

5

50

20%

6

130

52%

7 – skvělé

42

17%

 

249

 

     

Jídlo ve školní jídelně je podle Vás:

 

 

1 – nekvalitní

7

3%

2

10

4%

3

19

8%

4

48

19%

5

51

21%

6

68

27%

7 – kvalitní

45

18%

 

248

 

     

Doporučil/a byste školu vašim známým?

 

 

1 – určitě ne

0

0%

2

6

2%

3

6

2%

4

21

8%

5

24

10%

6

66

26%

7 – určitě ano

129

51%

 

252

 

 

 

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Campak? Na Campanus!

Zveme Vás na den pro předškoláky a jejich rodiče. Sobota 14. 5.2022 od 10,00 do 13,00 hodin. Program trvá 60 – 80 minut. Den pro předškoláky a jejich rodiče se…

více »

Nepříjemná situace ve školní jídelně

Vážení rodiče, dnes došlo ve školní jídelně k nepříjemné situaci. Některé děti byly přítomny tomu, kdy pracovnice školy v afektu běhala mezi dětmi a šířila paniku. Situaci jsme zvládli s…

více »
Ilustrační obrázek

Výsledky zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče, předkládáme Vám výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2022/2023. Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí – výsledky zápisu do 1. tříd Zveřejněním seznamu se…

více »
Ilustrační obrázek

Zápis do 1. tříd

Zápis do prvních tříd 6. a 7. dubna 2022 – 14,00 – 17,30 hodin, vstupujte vchodem B (vedle Městské knihovny). https://www.campanus.cz/predskolaci/zapis/ Zápis do prvních tříd pro ukrajinských děti, které přišly do…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení