Zápis

Termín zápisu:

 • 1. a 2. dubna 2020 od 14,00 do 17,30 hodin

K zápisu jsou povinny se dostavit tyto děti:

 • Děti, které dovrší do 31.8.2020 šest let věku.
 • Děti po odkladu školní docházky.
 • Děti narozené 1.9.2014 – 31.6.2015 pokud splní zákonem stanovená kritéria (“nešestileté děti”).

 Průběh zápisu:

 • K zápisu je možné si předem zarezervovat konkrétní čas, rezervační čísla je nutné si vyzvednout osobně v kancelářích ZŠ od 25. do 27. března od 8 do 16 hod.;
  rezervace není nutná, počítejte však s delší dobou čekání.
 • Při samotném zápisu zákonný zástupce předloží žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ZDE – prokáže svoji totožnost občanským průkazem a přinese s sebou rodný list dítěte.
 • Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a rovněž z rozhovoru a dalších činností s dítětem. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.
 • Samotný zápis trvá cca 60 min.

Kritéria přijetí do ZŠ Campanus:

Vzhledem k velkému počtu zájemců o přijetí byla škola nucena stanovit kritéria,
podle kterých bude přijímání do 1. ročníku v ZŠ Campanus probíhat.

 1. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Campanus stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy ZDE.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 3. Dítě s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu v jiné městské části, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 5. Děti s místem trvalého pobytu v jiné městské části.
 6. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha.

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči v jednotlivých kritériích (než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout) budou uchazeči losováni pod přidělenými registračními  čísly.

POZOR! Obec Vestec již nepatří do spádové oblasti ZŠ Campanus.

Spádová oblast Základní školy Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782

 • Cigánkova                           
 • Hornomlýnská                    
 • Hráského                            
 • Hroncova                            
 • Jana Růžičky                                  
 • Jarníkova                            
 • Klírova                                
 • Láskova                               
 • Malenická
 • Nechvílova
 • Roztylská
 • Šustova
 • U Kunratického lesa
 • U Zeleného ptáka
 • Vojtíškova
 • Zlešická

Spádové oblasti školy se nemění.   

Informace k odkladu povinné školní docházky

Již při zápisu do školy předložte kompletně vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky včetně doporučení školského poradenského zařízení a zároveň doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez těchto dvou doporučujících posouzení nelze žádosti o odklad vyhovět.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

 Žádost o odklad poviné školní docházky

Informace_k_odkladu_povinné_školní_docházky

Mgr. Lenka Derková, MBA, v. r.

V Praze dne 1. září 2019