Zápis

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zveřejněno 2.5.2022

——————————————————————————————————————–

Upozornění pro cizince*, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí Ruské federace:

zápis k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 pro děti narozené od 01.09.2015 do 31.08.2016 se uskuteční v ZŠ Campanus v termínu od 02.06.2022 od 14,00 do 16,00 hodin.

Zápisu se účastní zákonný zástupce spolu s dítětem.

*Tito cizinci nemohou podat přihlášku k zápisu konanému v termínu od 01.04.2022 do 30.04.2022.

Попередження для іноземців*, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням Російської Федерації:
Прийом заяв на зарахування дитини до початкової школи на навчальний рiк 2022/2023 дітей, які народилися з 01.09.2015 по 31.08.2016, відбуватиметься в період з 02.06.2022 з 14.00 до 16.00.
*Ці іноземці не можуть подавати заявку на зарахування в період з 01.04.2022 по 30.04.2022.

У реєстрації бере участь законний представник разом з дитиною

Informace k zápisům do ZŠ pro školní rok 2022 clanek

Zadost_o_prijeti_ditete_ZS

Zadost-o-odklad

K žádosti o přijetí je nutné přiložit:

 • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
 • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní dny ode dne této změny.

До заяви про зарахування додаються:

 • візовий документ дитини (для не особистих звернень  подається копія документа, який має бути розміщений у файлі);
 • документ, що підтверджує повноваження представляти дитину;
 • місце проживання дитини  (наприклад, договір оренди, свідоцтво про житло), у разі сумнівів школа може попросити муніципалітет перевірити точність реєстру населення; Кінцевий термін для повідомлення про зміну місця проживання в Чехії для іноземців з додатковим захистом є 3 робочих дні з дати внесення цієї зміни.

Hl.město Praha pro Ukrajinu

META – podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Interaktivní učebnice MIUč v ukrajinštině

 

Jak to v naší škole vypadá

Pro školní rok 2022/2023 zapisujeme tyto děti:

 • Děti, které dovrší do 31.8.2022 šest let věku.
 • Děti po odkladu školní docházky.
 • Děti narozené 1.9.2016 – 31.6.2017 pokud splní zákonem stanovená kritéria (“nešestileté děti”).
 • Pro školní rok 2022/23 budeme otevírat čtyři první třídy. Počítáme, že ve třídách bude cca 25 dětí.

Kritéria přijetí do ZŠ Campanus:

Vzhledem k velkému počtu zájemců o přijetí byla škola nucena stanovit kritéria, podle kterých bude přijímání do 1. ročníku v ZŠ Campanus probíhat.

 1. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Campanus stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy ZDE.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 3. Dítě s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11.
 4. Děti s místem trvalého pobytu v obci Vestec, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku). (Na základě Dohody o spolupráci mezi MČ Praha 11 a obcí Vestec).
 5. Děti s místem trvalého pobytu v obci Vestec. (Na základě Dohody o spolupráci mezi MČ Praha 11 a obcí Vestec).
 6. Dítě s místem trvalého pobytu v jiné městské části, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 7. Děti s místem trvalého pobytu v jiné městské části.
 8. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 9. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha.

Kritéria byla aktualizována 5.3.2021

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči v jednotlivých kritériích (než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout) budou uchazeči losováni pod přidělenými registračními  čísly.

Spádová oblast Základní školy Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782

 • Cigánkova                           
 • Hornomlýnská                    
 • Hráského                            
 • Hroncova                            
 • Jana Růžičky                                  
 • Jarníkova                            
 • Klírova                                
 • Láskova                               
 • Malenická
 • Nechvílova
 • Roztylská
 • Šustova
 • U Kunratického lesa
 • U Zeleného ptáka
 • Vojtíškova
 • Zlešická

Spádové oblasti školy se nemění.   

 

Mgr. Lenka Derková, MBA, v. r.

Aktualizace 13. května 2022

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Campak? Na Campanus!

Zveme Vás na den pro předškoláky a jejich rodiče. Sobota 14. 5.2022 od 10,00 do 13,00 hodin. Program trvá 60 – 80 minut. Den pro předškoláky a jejich rodiče se…

více »

Nepříjemná situace ve školní jídelně

Vážení rodiče, dnes došlo ve školní jídelně k nepříjemné situaci. Některé děti byly přítomny tomu, kdy pracovnice školy v afektu běhala mezi dětmi a šířila paniku. Situaci jsme zvládli s…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení