Poradenští pracovníci

 

Mgr. Vladimíra Plačková

výchovný poradce

vladimira.plackova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/plackova

Mgr. Petra Podroužková

školní speciální pedagog

petra.podrouzkova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/podrouzkovap

Mgr. Lenka Čapková

výchovný poradce

lenka.capkova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/capkova

RNDr. Hana Světlíková, Ph.D

metodik prevence

tel.: 222 366 511

hana.svetlikova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/svetlikova

PhDr. Zuzana Kynclová

školní psycholog

zuzana.kynclova@campanus.cz

Eva Borovská

asistentka pedagoga

eva.borovska@campanus.cz

 

Marcela Březinová

asistentka pedagoga

marcela.brezinova@campanus.cz

Barbora Čapková

asistentka pedagoga

barbora.capkova@campanus.cz

 

 

Zdeněk Frouba

asistent pedagoga

zdenek.frouba@campanus.cz

Petra Hažová

asistentka pedagoga

petra.hazova@campanus.cz

Petra Košková

asistentka pedagoga

petra.koskova@campanus.cz

 

Jarmila Mrózková

asistentka pedagoga

jarmila.mrozkova@campanus.cz

 

Darina Risová

asistentka pedagoga

darina.risova@campanus.cz

 

Zuzana Šulcová

asistentka pedagoga

zuzana.sulcova@campanus.cz

Alena Váchalová

asistentka pedagoga

alena.vachalova@campanus.cz