Aktuality školní družiny

Milé děti, vážení rodiče,

   přejeme Vám krásné prázdniny, hodně sluníčka, spoustu zážitků a hlavně pevné zdraví.

Těšíme se 1. září na společné setkání.

Vaše školní družina

 

 

Vzdělávací aktivity od 25. května 2020

Vážení rodiče,

od pondělí 25.5. některé děti nastupují do školy, kde budou probíhat vzdělávací aktivity. 

Všechny děti musí mít vyplněné odchodové listy, ze kterých bude jasné, zda děti odcházejí samostatně nebo s doprovodem a s kým.

Odchod z nich je možný takto:

 • pro děti, které budou odcházet po obědě dle jednotlivých tříd   
 • 1. třídy ve 12, 30 hodin
 • 2. třídy ve 13 hodin
 • 3. třídy ve 13, 30 hodin
 • 4. třídy ve 13 hodin
 • 5 třídy ve 14 hodin

Pedagog přijde i s dětmi před školu.

Děti, které jste přihlásili k prodloužené docházce do 15, 30 hodin odcházejí v tento předem domluvený čas.

Ve výjimečných případech (kroužek, lékař…) napište asistentovi lístek, kde bude jasné v kolik dítě ten den musí odejít. 

 1. a 2. třídy odcházejí ven na vycházku ve 13 hodin a 3. třídy ve 14 hodin.                     

V 15, 30 budou všechny děti i s vychovateli před školou.

Dejte svým dětem podepsané repelenty, krémy na opalování a dostatek pití. 

Děkujeme a věříme, že ten poslední měsíc školního roku si děti užijí i v mimořádných podmínkách.

 

 

Milé děti a rodiče,

moc a moc na Vás všechny myslíme a napadlo nás, protože se blíží 30. duben , že se necháte inspirovat tímto odkazem:

https://cz.pinterest.com/search/pins/?rs=emailtrending&q=%C4%8Carod%C4%9Bjnice+Tvo%C5%99en%C3%AD&source_id=ets_8TirUVJs&e_t=83f2840740014a0889aa3e03189b05ad&utm_source=31&utm_medium=2031&utm_campaign=trending_searches

Nápadů chytrých i méně chytrých je tam opravdu spousta!

Tento týden jsme měli v družinkách čarodějnickou olympiádu, kde jste se všichni převlékli do čarodějnických a kouzelnických kostýmů a plnili nejrůznější úkoly. Oblíbené bývalo ochutnávání čarodějnických lektvarů, chůze po strašidelném chodníčku, hod pavoukem. závod s bezhlavým rytířem a další úžasné disciplíny.

Tak se budeme těšit, až se nám takovéhle báječné hry podaří uskutečnit.

Buďte zdraví, opatrujte sebe i své blízké.

Co se děje ve škole?

Milé děti,

   zatím co se pilně učíte a pomáháte svým rodičům s vařením a úklidem (hlavně svých pokojíčků), tak se ve škole připravují zajímavé věci. 

Na školní zahradě “vyrostly” 3 dřevěné domečky, které jsou opravdu velké. Téměř 3 x 3 metry.  Jsou otočené vchody k sobě, abyste na sebe dobře viděli, až si budete hrát. Do domečků dáme kuchyňky a stolky a židličky. To se vám to bude doufáme líbit.

Pro králíky jsme zakoupili krásný dvoupatrový domeček, který je umístěn v atriu. Králíci tak budou mít hezký výběh a nebudou už v kleci a vy na ně hezky uvidíte a budete je moct i pustit, protože v atriu nemají kam utéct.

Výtvarná soutěž

Milé děti,

jestliže vám už chybí výtvarná výchova, můžete se podívat na tento odkaz.

https://www.lhmp.cz/eko/2020/03/19/vytvarna-soutez-pro-vsechny-kteri-zustali-doma-namalujte-kouzlo-jara/.  

Změny od středy 11. března 2020

Milé děti,

z důvodu uzavření škol a dalších omezení se naplánovaný program pro školní družinu nebude konat v nejbližším termínu, ale akce budou posunuty, abyste si je mohli všichni užít, až se vrátíte do školy. Perníková vajíčka na vás také počkají :).

Když budete mít čas a chuť napište nebo nakreslete nám – svým vychovatelkám – vychovatelům, jaké lumpačiny pro vás máme připravovat. Nabízí se například – hledání pokladů ve školních skaliskách a zákopech, netradiční sportovní olympiáda, módní přehlídka, odpoledne se zvířátky atd….

Většina z vás už umí připravit nějakou zdravou svačinku. Své kuchařské umění určitě vyzkoušejte na svých rodičích, když se vrátí unavení z práce. Mnozí zvládnou avokádovou pomazánku, ovocnou zmrzlinu, jednohubky se sýrem a vlastnoručně vypěstovanou řeřichou.

Tak se hezky učte, myslíme na vás a brzy na viděnou.

Vaši kamarádi ze ŠD .

PS pro případné využití:

https://www.prozeny.cz/clanek/zustali-jste-s-detmi-doma-takhle-je-muzete-zabavit-62778


Plánujeme v březnu

6. – 19. 3. Soutěž ve zdobení perníčkových kraslic – v odděleních, zdarma.

10. 3. –  Reprezentační ples školy (především prvňáčci), z organizačních důvodů se nekonají kroužky: flétna M. Vackové, přírodovědný R. Řeháčkové, jóga M. Štěpánové

17. 3. – přednáška PLAZI s živými zvířaty – odborný lektor ze Stanice mladých přírodovědců

Cena 50,- Kč, čas 14-15,15-16 hodin, děti dostanou přihlášky – organizace O. Lachnit

18. 3. Toulky Pražský hrad – doprovod M. Urbanová, J. Kudrnová, děti dostanou přihlášky

25. 3. – KC Zahrada – Lakomá Barka, 14,30- 15,30 hodin

Veselá i poučná pohádková klasika o špatných lidských vlastnostech pro děti i dospělé. Ve vesnici Dejvice žili samí lakomí lidé. Nejlakomější však byla Barka, která schovávala slupky od buřtů, šila z nich záclony a pro korunu by si nechala koleno vrtat. Pracovala jako posluhovačka na faře. Když jednou velebný pán navrhnul, že by jednoho jejich čuníka mohli dát učiteli, který má doma plno hladových krků, nechtěla o tom Barka ani slyšet. Co všechno musela kvůli své lakotě vytrpět? Čím vším si musela celá vesnice projít? To se dozvíte v našem zpracování známé pohádky z Fimfára. Hraje Divadlo Kaká.

Vstupné 60 Kč

26. 3. – Jarní dílny – rukodělné dílny ve škole. 17-19 hodin.

Přijďte si se svými dětmi vyrobit tradiční i netradiční velikonoční výrobky a také vyhodnotit perníčkové kraslice.

27. 2. – čtvrtek – Karneval bude od  14,00 -16,00  hodin ve  společenské místnosti a školních náměstích,  děti budou k vyzvednutí od 16.00 hodin.

Prosíme rodiče, aby pomohli dětem s přípravou masek, děkujeme také za případnou pomoc  fyzickou i materiální. Příchod rodičů na pomoc při karnevale bude z organizačních důvodů omezen do 14.00 hodin. Z kapacitních důvodů nemůžeme bohužel pozvat všechny rodiče. Děkujeme za pochopení.

Plán na měsíc únor

5. 2. 2020 – středa – Divadlo v KC Zahrada – Zlatovlásky – divadlo Lokvar  14,30 – 15,30 hodin

Neposlechnout příkaz krále se nevyplácí, ale můžete porozumět řeči zvířat. Někdy je lepší nevyzradit tajemství, protože tím můžete ublížit někomu, koho máte rádi. Dvě loutkové pohádky o Zlatovlásce pro celou rodinu.

Hrají: Martin Veliký a Peter Varga

Vstupné 60,- Kč

26. 2. 2020  – středa – Toulky – Národní divadlo – komentovaná prohlídka

14,00 – 18,00 hodin, cena 80,- Kč, děti dostanou přihlášky.

27. 2. – čtvrtek – Karneval bude od  14,00 -16,00  hodin ve  společenské místnosti a školních náměstích,  děti budou k vyzvednutí od 16.00 hodin.

Prosíme rodiče, aby pomohli dětem s přípravou masek, děkujeme také za případnou pomoc  fyzickou i materiální. Příchod rodičů na pomoc při karnevale bude z organizačních důvodů omezen do 14.00 hodin. Z kapacitních důvodů nemůžeme bohužel pozvat všechny rodiče. Děkujeme za pochopení.

Zájmové kroužky

Případné změny od 2. pololetí – odhlášení z kroužku nebo zájem o nový kroužek vyřizujte prosím s příslušným lektorem kroužku prostřednictvím jeho emailu: jmeno.prijmeni@campanus.cz

Platby za 2. pololetí  – do 20. 2. 2020 Číslo účtu: 19-77 82 53 69/0800

Variabilní symbol kroužku:            3 + kód kroužku + ID dítěte

ID mají děti uveden v notýsku nebo v žákovské knížce. Částka: 750,- nebo 1000,- Kč dle druhu kroužku viz web.

Plán na leden

8. 1.  – Zdravá svačina aneb malí kuchtíci ve školní družině – akce MAP II – příprava na soutěž školních družin na P11

13. – 28. 1. – Piškvorkiáda – soutěž v odděleních

22. 1. 2020 středa  – divadlo v KC Zahrada, 14, 30 – 15, 30 hodin,

vstupné 60 Kč

Studio Damúza: Golem

Loutková pohádka na motivy starých židovských pověstí, zejména pak legendy o Golemovi.

Platba ŠD

Připomínáme rodičům, 2. platbu za školní družinu, kdo ještě neučinil. Při identifikaci platby nám velice pomůže zadání příjmení a třídy dítěte. Prosíme také o kopii dokladu o zaplacení. Děkujeme

Číslo účtu: 19-77 82 53 69/0800

Variabilní symbol družiny:     2 + ID dítěte

ID mají děti uveden v notýsku nebo v žákovské knížce.

Termín platby:   10. 1. 2020   – 2000,- Kč (2/2020 – 6/2020)

Viz https://www.campanus.cz/druzina/platby/

Zimní vycházky a sportování – prosíme rodiče, aby dohlédli na dostatek oblečení na vycházky a případné bobování (oteplovačky, čepice, rukavice).

Plán na únor – ve čtvrtek 27. února bude karneval !!!!!!

Prosíme rodiče o pomoc při zajištění kostýmů pro své děti, děkujeme.

Plán na prosinec

Hedvábné malování – pokračování v akci do 10.12.

Přáníčkohraní – výroba vánočních přání v jednotlivých družinkách.

Ptáčkohraní – příprava a roznášení krmení pro ptactvo v lese a okolí školy.

11. 12. – KC Zahrada – divadlo Na Vánoce dlouhé noce, 14.30 – 15.30 hodin

Vánoční hra o putování pastýřů a králů za Ježíškem. Napsáno na motivy lidové pastýřské hry. Společně s Andělem, ospalými pastýři a třemi zbloudilými králi dojdeme do Betléma. Čerta se bát nebudeme a koledy si zazpíváme pěkně po valašsku.

Hraje Divadlo Koník, vstupné 40,- Kč

18. 12. – Toulky Prahou – Betlémská kaple – výstava lidových řemesel, vánočních ozdob, betlémů pod názvem Vánoční ohlédnutí. Děti dostanou přihlášky. 14.00 – 17.30 hodin

Milé děti, vážení rodiče,

     přejeme Vám krásné vánoční svátky plné rodinné pohody a dětské radosti. Do nového roku 2020 pevné zdraví a splnění Vašich přání.

                                                                                                                            Vychovatelé školní družiny

Perníkový kalendář

Důležité:

Žádáme rodiče, aby své děti ze zájmových kroužků odhlašovali vždy písemně nebo emailem k rukám lektora kroužku a hospodářky školy : olga.hajkova@campanus.cz, děkujeme. Telefonické vzkazy nebo ústní sdělení, případně vzkazy po dětech nestačí. Děkujeme za pochopení.

Plán na měsíc listopad

Hedvábné malování – děti dostanou přihlášku s nabídkou výběru hedvábných výrobků, malovat budou ve svém oddělení družiny.

13. 11. – Den laskavosti – konáme dobré skutky

13. 11.  – Kouzelník Navaro a zlobivé míčky, společenská místnost,cena 50,-Kč,  www.navaro.cz

20. 11. – Toulky pro 2. – 4. třídy – Muzeum hlavního města Prahy – edukační program Královská cesta – Langweilův model Prahy. Děti dostanou přihlášky s nabídkou.

27. 11. – divadlo v KC Zahrada – Cirkusárium

Na vědomost se dává, že do vašeho města přijíždí nejmenší zvířecí cirkusové varieté na světě. Tento cirkus je ojedinělý tím, že v něm žádných lidí nevystupuje anóbrž program čistě ze zvířecích kousků jest sestaven. Divadlo Toymachine.

14,30 – 15,30 hodin. Vstupné 40 Kč

28. 11. – Slavnostní rozsvěcení lípy s pěveckým koncertem a rukodělné dílny, 17-19 hodin.

Provoz školní družiny je tento den z organizačních důvodů (příprava dílen) do 16,45 hodin.

Plán na měsíc říjen

9. 10. –  Toulky Prahou anebo výlety dětí ze školní družiny – Vyšehrad.

14.00-17.30 hodin, děti dostanou nabídku s přihláškou ve svém oddělení.

16. 10. – Divadlo v KC Zahrada – Zlatá husa – 14.30 – 15.30 hodin. Ó ta zlatá husa, jak se leskne a jak je cenná, všechny si přivábí a přilepí. Jen nejmladší ze tří bratrů, kterého mají všichni za hloupého, ji raději vezme ukázat princezně, to proto, že se mu princezna líbí a chce ji rozesmát. Hrají Buchty a loutky.

40,- Kč

21. – 25. 10. – Týden plný dýní, strašidel a tvoření

Počet dětí na výlet a divadlo je omezen. Přihlaste své dítě včas, v den konání akce je už pozdě. Tyto akce se každý měsíc opakují (divadlo, toulky, dílna, soutěž).

Děkujeme rodičům za výtvarné  a jiné pomůcky do školní družiny.

Září ve školní družině

V pondělí 16. září zahajují činnost školní zájmové kroužky.

Prosíme rodiče, aby informovali své vychovatelky/le o odchodech na zájmovou činnost a upřesnili případné samostatné odchody dětí.

Připomínáme platby za 1. pololetí –  termín – 10.9.2019

 č.ú.: 19-77825369/0800, VS 2+ID dítěte, částka 2000,- Kč. Žádáme o kopii dokladu o zaplacení k nahlédnutí, je možné zaslat emailem. Děkujeme

Platby zájmových kroužků: stejné číslo účtu, VS 3+číslo kroužku+ID dítěte. Termín do 20.9.2019, částka 750,- Kč nebo 1000,- Kč dle druhu kroužku.

https://www.campanus.cz/druzina/platby/ , https://www.campanus.cz/blog/category/krouzky/ 

Zájmová činnost ve školní družině

Vítáme nové kamarády – prvňáčky – seznamovací aktivity a hry se staršími dětmi.

Výtvarná soutěž Duše stromů – 16.-26.září 2019 – výtvarné aktivity v družinách a následné zaslání do soutěže do ekologického střediska Lesů hl .m. Prahy.

Míčová školka – sportovní soutěž v odděleních.

Dlouhé středy – vyzvedávání dětí do 14.00 hodin a od 15.30 hodin.

Školní rok 2019/20

Školní družina je v provozu od pondělí 2. září 2019 od 6.30 do 17.30 hodin.

2. září

Vyučování končí dětem v 8.45 hodin.

Obědy se vydávají od 11.00 do 14.00 hodin.

Pobyt venku 14.00 – 15.30 hodin.

Děti, které budou navštěvovat školní družinu musí mít od rodičů vyplněnou přihlášku do školní družiny.

Formulář odchodů ze školní družiny vyplňte prosíme co nejdříve, případně pište svoje požadavky na lísteček. Samostatné odchody dětí bez písemného souhlasu nejsou možné.

Provoz ŠD od 3. září ve stejném čase, vyučování končí dle rozvrhů příslušných tříd. Vychovatelé si děti přebírají od vyučujících.

Vycházky do začátku zájmových kroužků budou od 14.00 do 15.30 hodin.

Další info na Provoz ŠD.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Provoz školní družiny v den vysvědčení je od 6.30 do 14.00 hodin.

Vyučování končí v 8.45 hodin.

Obědy jsou od 11. 00 do 13. 00 hodin.

Autobus do Vestce jede ve 12.30 hodin.

Děti dostaly lístečky o odchodech z družiny, prosíme jejich vyplnění a vrácení vychovateli.

Děkujeme a přejeme krásné léto.

Červen ve školní družině

Školní zájmové kroužky končí svoji činnost k 14. 6. 2019.

Prodloužený pobyt venku:  od 17. 6. 2019, 14. 00 – 15. 30 hodin, v této době nelze děti vyzvedávat. V těchto horkých dnech budeme často chodit do lesa, kde je stín. Dejte svým dětem podepsaný repelent, děkujeme. Také prosíme, aby děti nosily lahvičky, do kterých doplňujeme pití v průběhu dne.

18. června  –  Hledáme poklady, 14.00 – 15.30 hodin, soutěžní odpoledne pro děti v okolí školy.

24. – 27. června – Malujeme na chodníky, akcev odděleních při pobytu venku.

28. 6. – provoz družiny 6.30 – 14.00 hodin, oběd v 11- 13  hod., oběd je v jídelně odhlášen, zájemci jej musí znovu přihlásit na tento den.

Děti, které budou po skončení vyučování odcházet samy, musí mít lístek od rodičů, kde bude napsáno, v kolik hodin odcházejí. Školní vyučování končí v 8.45 hodin.

Děkujeme a přejeme krásné prázdniny!

Plán na měsíc květen

Hedvábné dílny – malování na hedvábí – v odděleních jednotlivých družin si děti hedvábí namalují, cca od 10.5.2019

Májové zahradničení – péče o květiny ve škole, v atriu, na školní zahradě a pozemku (6. -17. 5.), dle počasí a přání dětí

15. 5. – Toulky č. 5 – Malostranská beseda – Leporelo – interaktivní výstava, která zavede děti do světa fantazií ukrývajících se v leporelech.

14,00 – 18,00 hodin, cena 60,- Kč, děti dostanou přihlášky.

Švihadliáda – pokračování v celodružinové soutěži

Plán na měsíc duben

3. 4. Jarní dílny  – 17.00 – 19.00 hodin.

Zaměstnanci školy spolu s dětmi připravili tyto dílny: pomlázkovou, perníčkovou, zdobení vajíček voskem, pečení jidášků, výrobu travňáčků, zvířátek, košíčků. Dále plstění ovčím rounem, decoupage techniku na plátěné tašky a malování na dřevo. Ve společenské místnosti bude také občerstvení.

Prosíme rodiče, aby si vyzvedli děti do začátku dílen, velice děkujeme.

Švihadliáda  –8. – 26. 4. v odděleních.

17. 4. – divadlo v KC Zahrada – 14.30 – 15.30 hodin,  Bajaja

Oblíbená pohádka podle Boženy Němcové o němém zahradníkovi, strašlivém drakovi a krásné princezně hraná s klasickými marionetami. Studio dell´arte. Vstupné 40,- Kč.

Hedvábné dílny – malování na hedvábí, výběr (šátky, šály, polštářky)

 • děti dostanou nabídku s přihláškou, odevzdávejte prosíme spolu s penězi.

Vážení rodiče,

prosíme, aby děti přinesli do družinek kapesníčky a šťávy. Docházejí zásoby z počátku školního roku. Také uvítáme barevné papíry a lepidla, velice děkujeme.

Vážení rodiče, 

2.C :  z organizačních důvodů bude ve 4. oddělení školní družiny pracovat jako vychovatelka paní Mgr. Soňa Hemalová.
4. D: z organizačních důvodů jsou Vaše děti zařazeny do 10. a 11. oddělení ŠD.
3. B z organizačních důvodů jsou Vaše děti rozděleny do 4., 5. 6. oddělení ŠD.
4. B z organizačních důvodů jsou Vaše děti přeřazeny do 8. oddělení ŠD.

Děkujeme za pochopení.


Dřevěné dílny

 

Plán na měsíc březen

6.3. – KC Zahrada – Světová pohádka – Divadlo Vocaď -pocad’,
14,30 – 15.30 hodin
Gabča a Kvído si ze všeho nejraději hrají. Jenže co dělat, když čas
na hraní se nepříjemně krátí a za chvíli si je jejich rodiče vyzvednou
ze školky. Děti, ale vědí, že ne všude na zemi je tolik hodin, jako v
Čechách, a tak se rozhodnout podívat se někam, kde je o pár hodin
méně a na hraní je času habaděj. Jak to udělat? Stačí přeci jenom
glóbus a spousta dětské fantazie. Pojďte s námi navštívit Ameriku,
zemi neomezených možností, jezero Titicaca, tučňáky na
Antarktidě, Afriku i největší Asii a ponořit se do hlubin korálových
útesů u Austrálie, Ale nezapomeňte se vrátit zpátky domů, protože
u nás je to přeci jen nejkrásnější. Cena 40.- Kč

18- 29. 3. Soutěž ve zdobení perníčků.

Každé dítě si ozdobí svou perníkovou kraslici. Všechny pak budou vystaveny na Jarních
dílnách ve středu 3. dubna od 17 hodin, kde můžete i vy rodiče
dávat body a podílet se na hodnocení.


20.3. Toulky Prahou – Dům U Zlatého prstenu
Muzeum
hlavního města Prahy
14,00 – 18.00 hodin, děti dostanou přihlášky

 

Toulky Prahou – Národní zemědělské muzeum

Děti z družiny navštívily výstavu v Národním zemědělském muzeu. Dozvěděli se spoustu zajímavých věcí. Například co vařili naši předkové, odkud se k nám dovážejí potraviny a z jakých surovin se dělají palačinky nebo guláš. Výstavu doporučujeme všem.

Plán na měsíc únor

6.2. – divadlo v KC Zahrada – Detektivní pohádka aneb inspektorka Navšepřišlová znovu zasahuje! – 14,30 – 15,30 hodin. Vstupné 40,- Kč.
Inspektorka Yvona Navšepřišlová je světoznámý detektiv, který má za sebou již celou řadu úspěšně vyřešených případů. Namátkou zmíníme rozkrytí gangu padělatelů švédských peněz, zatčení známého gaunera Huga Hurdálka a objasnění loupeže v klenotnictví v Perlové ulici. Její vyšetřovací metody jsou rychlé, účinné a moderní. Tentokrát se ale bude muset vypořádat se ztrátou narozeninového dortu v jedné nejmenované škole. K vyřešení tohoto případu bude zapotřebí nejenom její tajná detektivní laboratoř, ale také pomoc samotných dětí.
Představení se skládá ze dvou částí:
V první části naučíme děti, aby měly oči otevřené, vyzkoušíme jejich paměťové schopnosti a procvičíme jejich dedukci. Aby se potom v druhé mohly samy zapojit do vyšetřování závažného případu ztráty narozeninového dortu společně s inspektorkou Navšepřišlovou. Snad se jim to podaří…Divadlo Vocaď Pocaď.

18.– 22.2. Piškvorkiáda pro 2.- 4. ročník

26.2.  Karneval bude od 14,00 -16,00 hodin ve  společenské místnosti a školních náměstích,  děti budou k vyzvednutí od 16.00 hodin. Prosíme rodiče, aby pomohli dětem s přípravou masek, děkujeme také za případnou pomoc  fyzickou i materiální. Příchod rodičů na pomoc při karnevale bude z bezpečnostních  důvodů omezen do 14.00 hodin. Z kapacitních důvodů nemůžeme bohužel pozvat všechny rodiče. Děkujeme za pochopení.

 

Zájmové kroužky

Případné změny od 2. pololetí – odhlášení z kroužku nebo zájem o nový kroužek vyřizujte prosím s příslušným lektorem kroužku prostřednictvím jeho emailu: jmeno.prijmeni@campanus.cz

Platby za 2. pololetí  – do 20.2.2019 Číslo účtu: 19-77 82 53 69/0800

Variabilní symbol kroužku:            3 + kód kroužku + ID dítěte

ID mají děti uveden v notýsku nebo v žákovské knížce. Částka: 750,- nebo 1000,- Kč dle druhu kroužku viz web https://www.campanus.cz/blog/category/krouzky/

 

Plán na na měsíc leden

16.1. Toulky ŠD – Národní zemědělské muzeum – Zajímavosti z gastronomie aneb víte, jak to bylo? 14,30 – 18,00 hodin, vstupné 30,- Kč

 1. 1. – KC Zahrada – pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký – 14.30-15.30 hodin. Loutkovou pohádku K. J. Erbena inspirovanou výtvarníkem Zbyňkem Sekalem zahraje Divadlo ví Tvor. Diváci v něm mohou vidět stylově netradiční loutky a být svědky pohádkových kouzel, která k tomuto příběhu neodmyslitelně patří. V průběhu zazní několik veselých, živě zpívaných písní doprovázených harmonikou. Celá pohádka je založena na přímé spolupráci dětí s hlavními hrdiny. Dlouhý, Široký a Bystrozraký tvoří jakousi možnou paralelu mezi pohádkovými bytostmi a porůznu postiženými lidmi. Ukazujeme dětem, že bychom se neměli posmívat někomu jinému, odlišnému a že každý člověk má svou cenu, cena 40,- Kč.

Platba ŠD

Připomínáme rodičům, platbu za školní družinu, kdo ještě neučinil. Při identifikaci platby nám velice pomůže zadání příjmení a třídy dítěte. Děkujeme

Číslo účtu: 19-77 82 53 69/0800

Variabilní symbol družiny:             2 + ID dítěte

ID mají děti uveden v notýsku nebo v žákovské knížce.

Termíny plateb:   15. 1. 2019    – 2400,- Kč (1/2019 – 6/2019)

Zimní sportování – prosíme rodiče, aby dohlédli na dostatek oblečení na případné bobování (oteplovačky, čepice, rukavice)

Plán na únor – 26. února bude karneval !!!!!!

 

 

 

Ježíškova vnoučata

Plán na prosinec

Letem světem – děkujeme za trpělivost. Projekt Evropské unie je administrativně náročnější, než jsme čekali.  Ale od prosince se vše rozeběhne, jak jsme plánovali.

Hry a hračky našich předků – pokračování projektu v družinách.

 • Přáníčkohraní v odděleních
 • 12. středa – 14.30- 15.30 hodin, KC Zahrada, divadlo
  Vánoce za časů našich prababiček aneb Jak se v Čechách strašívalo. Hraje Studio dell arte. Více info o představení na  http://www.dellarte.cz/?item=repertoar,

40,- Kč vstupné

 • 12. – středa – Divadlo ve škole, ve společenské místnosti – Vánočka aneb „Co se stalo o Vánocích?“ Koledy  a pravá  vesnická  kapela.

13, 30 – 15,30 hodin, 50,- Kč vstupné

Přejeme Vám všem šťastné a veselé Vánoce a do nového roku pevné zdraví a vše, co si sami přejete. ŠD

Plán na měsíc listopad

1.11. – Hry a hračky našich předků – projekt školní družiny ke 100. výročí republiky

7.11. – zahájení činnosti volnočasových klubů pro děti Letem světem – děti dostanou přihlášky, klub bude zdarma.

13.11. – Den laskavosti – konáme dobré skutky

14.11. – Toulky č. 2 – Interaktivní muzeum Trilopark, 90, – Kč, 14,30 – 18,00 hodin

14.11. – KC Zahrada – Do pohádky za zvířátky I. Pásmo animovaných filmů pro děti.  Vstupné 10,- Kč

21.11. – KC Zahrada – iOtesánek – 14.30 – 15,30 hodin. Představení pro děti o známém nenasytovi v podání Divadla b. Více info o představení zde:  https://www.divadlob.cz/predstaveni/iotesanek. Vstupné 40 Kč.

28.11. – Adventní slavnost – rozsvěcení lípy s hudebním vystoupením a následně rukodělné dílny. 17,00 – 19,00 hodin.

– z organizačních důvodů bude provoz družiny tento ten do 16, 45 hodin

Dlouhé středy (prodloužené vycházky)

Vážení rodiče, prosíme Vás o spolupráci. Většinu střed ve školním roce věnujeme různým akcím. Máme spoustu nápadů, které ale nestačíme z časových důvodů realizovat. Chtěli jsme Vás požádat, abyste si své děti ve středu vyzvedávali až v 15,30 hodin. Vaše děti budou déle na čerstvém vzduchu, nebudeme nikam spěchat, akce budeme směřovat právě na tuto dobu. Děkujeme za pochopení. Individuální řešení je po domluvě s vychovatelkou možné. Odchody dětí na SK2 máme domluvené.

Plán na měsíc říjen

středa 10. 10.  – KC Zahrada – divadlo O Robinsonovi.  Kapitánka lodi Ibn Orson, Robinson Crusoe a jeho věrný přítel Papoušek zvou všechny děti i dospělé na pohádkovou plavbu kolem světa. Hraje Divadlo Pro malý. 14. 30 – 15.30 hodin. Vstupné 40 Kč/dítě.

 1. 10 – Toulky č. 1 – výlet v Praze, 14.00 – 18.00 hodin

Děti dostanou nabídku a přihlášky začátkem října.

 1. – 26. 10. – Hallowenský týden – prosíme o pomoc při přípravou kostýmů, případně dobrůtek, dle domluvy se svými vychovateli.

středa 31. 10. – KC Zahrada –  Pásmo pohádek: To nejlepší z české animované tvorby .14.30-15.30. Žofka ředitelkou ZOO.  Původní večerníčkový seriál o jedné nezbedné opičí slečně. Vstupné 10 Kč/dítě.

Na akce do KC Zahrada se děti nemusí nikam přihlašovat. Stačí přinést peníze své vychovatelce/li.

Připomínáme platby za školní družinu – září – prosinec 2018 (4×400,- Kč) 1600,-  Kč, mělo být do 17.9.

Číslo účtu: 19-77825369/0800,    Variabilní symbol družiny: 2+ ID dítěte

Školní kroužky:  (mělo být k 20.9.), stejné číslo účtu, variabilní symbol: 3+kód kroužku+ID dítěte

ID mají děti uvedeno v žákovských knížkách, připadně na vyžádání emailem zašleme.

Částka za pololetí 750,- nebo 1000,- Kč dle činnosti kroužku.