Aktuality školní družiny

V pondělí 14. září zahajují činnost zájmové kroužky školy.

Prosíme rodiče, aby informovali své vychovatele, který kroužek bude jejich dítě navštěvovat.

Připomínáme rodičům platbu za školní družinu, kdo ještě neučinil. Při identifikaci platby nám velice pomůže zadání příjmení a třídy dítěte. Prosíme také o kopii dokladu o zaplacení. Děkujeme

Zahájení provozu družiny ve školním roce 2020/21

od úterý 1. září 2020

8,45 – 17,30 hodin

od 2. září 2020 normální provoz

ranní družina : 6,30 – 8,45 hodin

odpolední: po skončení vyučování do 17,30 hodin

Děti musí mít vyplněnou přihlášku do školní družiny. Jestliže bude dítě odcházet z družiny samo, musí mít písemný souhlas rodičů, kde bude uveden přesný čas odchodu dítěte.

Nejsou možné telefonické, mailové žádosti o propuštění. Děkujeme za pochopení.

______________________________________________________________________________