Provoz a režim družiny

Informace k výuce 1. a 2. tříd od 18.11.2020.

 • Žáci 1. a 2. ročníků se od středy 18.11. učí ve škole podle normálního rozvrhu včetně půleného vyučování, výuka tělesné a hudební výchovy probíhá venku.
 • Ranní družina není.
 • Příchod do školy je od 7,40 oběma vchody dle umístění šatních skříněk.
 • Pro žáky, kteří mají vyučování od 2. vyučovací hodiny, je od 7,40 v provozu školní družina.
 • Pokud žák nechodí do školní družiny a vyučování mu končí po 3. vyučovací hodině, je mu oběd vydán až ve 12 hodin, tento den může být výjimečně do oběda ve školní družině.
 • Žáci 2. B půjdou na oběd v pondělí až po 5. vyučovací hodině. Pauzu mezi vyučováním tráví všichni ve školní družině.
 • Vycházka ve školní družině je od 14,00 do 15,30 hodin, v tuto dobu není možné děti vyzvedávat.
 • Školní družina je v provozu do 17,00 hodin.
 • Všem žákům 1. a 2. tříd jsou od 18.11. přihlášeny obědy ve školní jídelně.
 • Činnost školních kroužků zatím neprobíhá.

Informace o provozu družiny

provoz ŠD: 1. – 3. třída
ranní družina od 6.30 do 8.45 hodin, odpolední družina do 17.30 hodin

Do družiny se dítě přihlašuje vyplněním přihlášky a zaplacením poplatku, který je stanoven na tento školní rok na 400,- Kč za měsíc. Poplatek se hradí pololetně (viz platby ŠD).
Při změně telefonu prosíme o včasnou aktualizaci.

Ranní školní družina: 6.30 – 8.45 hodin, vchod č. 1, v přízemí vedle šaten

Odpolední školní družina: od konce vyučování do 17.30 hodin

Děti přecházejí do ŠD po skončení vyučování jednotlivých tříd, provoz ŠD se přizpůsobuje i půleným hodinám a odpolednímu vyučování, jednotlivá oddělení odcházejí na oběd podle předem daného rozpisu.

POZOR – ne vždy se čas oběda shoduje s časem konce vyučování.

Pravidla pro odchod dětí ze školní družiny:

Dítě může z družiny odcházet samo nebo s doprovodem. Samostatně může dítě odejít pouze v případě, že je tak uvedeno ve formuláři Odchody ze školní družiny, výjimečně může mít dítě od rodičů písemný souhlas se samostatným odchodem, lístek pak zůstává
v družině jako doklad o odchodu dítěte. Ze ŠD si může dítě vyzvednout pouze osoba uvedená v Přihlášce do školní družiny = kontaktní osoba: rodiče, prarodiče, sourozenci, sousedé a kamarádi. Děti se vyzvedávají pomocí čipů, které si rodiče předem zakoupí (žádosti jsou k dispozici u vychovatelů a na všech vrátnicích). Děti, které jezdí autobusem
do Vestce, musí mít od rodičů vyplněný plán odjezdů a na požádání jej předloží.

Telefonické a elektronické žádosti o změny v režimu odchodů nejsou přípustné!!!

Z důvodu bezpečnosti dětí, klidu na oběd a na činnost školní družiny jsou odchody dětí stanoveny takto:

 • od 13.15 do 14.00 hodin
 • od 15.15 do 17.30 hodin

V 14.00 hodin odchází děti, které ten den nemají žádný kroužek, ven (hřiště v okolí školy, Kunratický les) nebo mají naplánovaný program. Od 14.00 do 15.00 nelze děti z družiny vyzvedávat.

UPOZORNĚNÍ:

V době před zahájením činnosti školních zájmových kroužků a také po jejich skončení
(2. – 11. září 2020 a 21. – 30. června 2021) bude vycházka prodloužena do 15.30 hodin.

V době vedlejších školních prázdnin je školní družina v provozu. Vedení školy vždy projednává přerušení činnosti ŠD se zřizovatelem z důvodu úspory energií. V době školních prázdnin není v provozu školní jídelna. V případě zájmu o provoz o prázdninách nás kontaktujte emailem: radka.rehackova@campanus.cz. Závazné přihlášky uzavíráme vždy 10 pracovních dnů před termínem jednotlivých prázdnin. Provoz
o vedlejších prázdninách je 8.00 – 14.00 hodin.

Další informace:

 • Informace o činnosti družiny najdete na webu školy v rubrice družina a na stránkách jednotlivých tříd.
 • Zájmové kroužky – lektoři školních zájmových kroužků si děti v družině vyzvedávají, po skončení kroužku je tamtéž vrací. Kontakt na lektora – jmeno.prijmeni@campanus.cz, kontakty na ostatní (AT Domino, anglická družina, šachy a sportovní oddíl SK Dvojka) Vám předají příslušní lektoři.
 • Mezi 16.00  – 16.30 hodin  se oddělení spojují, od 17.00 hodin přecházejí všechny děti do závěrečné družiny (1. oddělení, vchod č. 1 – přízemí vedle šaten).
 • Prosíme, aby si dítě přineslo do družiny balení papírových kapesníčků, tyčinkové lepidlo, blok na kreslení a láhev sirupu. Vítán je  jakýkoliv výtvarný materiál.  Osvědčilo se nám, když mají děti i v družině ještě jeden podepsaný penál nebo pouzdro.
 • Nedávejte, prosím, dětem do družiny  cenné věci a drahé hračky, nemůžeme ručit za jejich ztrátu nebo poškození (viz školní řád).

Používání mobilních telefonů je ve školní družině omezeno a je  možné pouze po domluvě s vychovatelem. Přizpůsobte prosím oblečení dětí činnostem v ŠD (hry, pobyt venku).

Abychom předešli zbytečným ztrátám, podepište dětem oblečení i obuv.

Kontakty:
Email – jmeno.prijmeni@campanus.cz, např. radka.rehackova@campanus.cz    

Telefony:  Zástupkyně ředitelky školy: Bc. Radka Řeháčková: 222 366 514

(ranní a závěrečná ŠD)  – 1. oddělení v přízemí  – 725 702 773 (6.30 – 8.45, 15.30 – 17.30)

ŠD 1 (pro 2. – 9. oddělení): 222 366 527  (13.30 – 14.00, 15.15 -16.00)

ŠD 2 (pro 10. – 12. oddělení) : 222 366 531  (13.30 – 14.00, 15.15 – 16.00) 

Využívejte konzultačních hodin jednotlivých vychovatelů, na individuální konzultaci se, prosím, předem domluvte. Děkujeme, že nebudete rušit pedagogické pracovníky v době, kdy mají na starost Vaše děti.

Věříme, že dodržováním výše uvedených pravidel dokážeme, aby tento rok byl pro děti úspěšný a radostný.

Na děti se těší všechny vychovatelky a vychovatelé školní družiny.

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Krásné prázdniny

Děkujeme všem za úspěšné zvládnutí náročného školního roku a přejeme dětem, rodičům i zaměstnancům školy krásné léto. —————————————————————————————————————– 🙂…

více »
Ilustrační obrázek

On-line školní pokladna

Školní program – návod pro rodiče 1. Registrace do Školního programu Před registrací: Pokud jste již registrováni a potřebujete registraci i na jiné škole – není třeba se registrovat znova…

více »
Ilustrační obrázek

Informace k provozu školy od 17.5.2021

výuka všech žáků a 2. stupně bez rotace podle stanoveného rozvrhu včetně odpoledního vyučování první třídy mají půlené vyučování podle rozvrhu HV bez zpěvu TV venku testování testování všech žáků…

více »
Ilustrační obrázek

Výsledky zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče, předkládáme Vám výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022. Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 _ Výsledky zápisu do základních škol – Praha…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení