BELLhop

V naší školní družině používáme elektronický  systém Bellhop, který umožňuje:

 • vyzvedávání dětí ze školní družiny oprávněnou osobou

Díky čipovému systému BELLhop si snadno zažádáte o vydání dítěte ze školní družiny.

Stačí pouze přiložit čip ke dveřnímu terminálu a systém předá Vaši žádost právě té paní vychovatelce, která má v daný okamžik Vaše dítě na starosti. Není tedy třeba zjišťovat, ve kterém oddělení ŠD se právě Vaše dítě nachází. Stejně tak není nutné do oddělení telefonovat. Odpadají tak fronty, které se tvoří zvláště u větších škol.

Na každé dítě obdržíte od školy čippro každou osobu, která je oprávněná jej vyzvedávat ze školní družiny. Díky digitálnímu podpisu našich čipů se výrazně zvyšuje zabezpečení provozu školní družiny a minimalizuje se riziko chyby při vyzvedávání dětí ze ŠD.

Pokud je Vaše dítě na kroužku, oddělení je na vycházce nebo na školním hřišti, systém Vás na to upozorní na displeji terminálu.

Kromě zvýšení bezpečnosti provozu školní družiny je dalším významným přínosem systému BELLhop i to, že výrazně šetří čas vychovatelkám v jednotlivých odděleních. Ty se díky tomu mohou daleko více věnovat dětem, čímž se značně zvyšuje kvalita služeb, které školní družina poskytuje.

Hlavní výhody systému BELLhop:

 • neoprávněné osoby  nevstupují do budovy
 • snadné spojování oddělení
 • prokazatelná historie vyzvedávání
 • kompletní docházka
 • snadná obsluha
 • vysoké zabezpečení čipů i celého systému
 • odchody na kroužky
 • samostatné odchody dětí
 • provoz ranní družiny

Družinové čipy k systému Bellhop:

Děti se ze školní družiny vyzvedávají pomocí čipů. Čipy slouží rodičům a těm, kteří jsou určeni, aby vyzvedli vaše dítě. Čip si můžete mezi sebou v rodině půjčovat. 

Na 1 čip lze vyzvednout pouze 1 konkrétní dítě. Cena čipu je 100,- Kč.

Čipy nejsou vratné, po ukončení docházky do ŠD zůstávají vaším majetkem.

Pokud potřebujete nové čipy:

 • vyplňte žádost – objednávková karta ( k dispozici na vrátnicích  nebo v dokumentech webu školy) a společně s penězi odevzdejte na vrátnici.  Každý čip má své jméno (matka, otec, sestra, dědeček, sousedka……prostě ten, kdo bude vyzvedávat), neuvádějte jména a příjmení.
 • Vaše žádost bude vyřízena do dvou pracovních dnů, na vrátnici si  vyzvedněte obálku s čipy a potvrzením o platbě.

Pokud má čip poruchu:

 • zapište poruchu do sešitu na vrátnici a nechte tam porouchaný čip. Do dvou pracovních dnů bude žádost vyřízena.

Pokud čip ztratíte:

 • nahlaste emailem na radka.rehackova@campanus.cz, čip bude zablokován. Vyplňte novou žádost ( k dostání na vrátnici školy nebo na webu) a přineste peníze na čip nový.

Pokud čip zapomenete:

 • vyplňte na vrátnici příslušný formulář – žádost o vyzvednutí dítěte, prokažte se OP a jako návštěva si vyzvednete dítě z družiny.

Mimořádné samostatné odchody:

Na stránkách Bellhopu  https://zscampanus.bellhop.cz/is  se přihlásíte svými přihlašovacími údaji z Bakalářů, zadáte samostatné odchody dítěte a uložíte změnu. 

Návod k provedení změny naleznete zde.

Informace se zobrazí v den platnosti příslušné vychovatelce/vychovateli.

Odchody lze plánovat na neomezeně dlouhou dobu dopředu, samostatný odchod lze však zadat NEJPOZDĚJI do 10. hodiny ranní v den jeho platnosti.
Při zadávání samostatného odchodu prosím respektujte časy stanovené k vyzvedávání, tedy od 13:15  do 14:00 a poté až po 15:00 (vycházka) a středa v 15:30 hodin. Výjimku tvoří žáci, kterým končí v době vycházky kroužek, zde přizpůsobte čas odchodu očekávanému konci kroužku.
Samozřejmě je dále v platnosti písemné sdělení o mimořádném samostatném odchodu, budeme však rádi, když tento způsob budete využívat jen v případě nezbytnosti.

 

 

 

 

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Projektový den “Učíme (se) jinak”

Milé děti,na středu 20. prosince pro vás chystáme projektový den “Učíme (se) jinak”. V tento den si každý z vás vybere na celé dopoledne aktivitu, která ho nejvíce láká. Aktivity/dílny…

více »
Ilustrační obrázek

Stávka 27. listopadu!!!

Vážení rodiče, dne 27.11. vstoupí zaměstnanci ZŠ Campanus do jednodenní výstražné stávky. Ke stávce se připojí většina pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, nelze tedy zajistit…

více »
Ilustrační obrázek

Bakaláři

  Vážení rodiče, byl proveden upgrade Bakalářů.   S tím souvisí několik věcí: 1. Odkaz na webovou aplikaci na stránkách školy je stále funkční. 2. Mobilní aplikace funguje lépe než…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení