Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně – péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané

Mgr. Lenka Čapková, e-mail: lenka.capkova@campanus.cz

 • metodická pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • kontrola a evidence PPP a IVP (individuální vzdělávací plán) u integrovaných žáků
 • podpůrné opatření na základě školního poradenského pracoviště –
  individualizace výuky
 • zajišťování a zprostředkování dokumentace (vstupní a průběžné) žáků se SVP
 • péče o žáky s výukovými potížemi, zdravotním postižením, výchovnými problémy, žáky nadané
 • sledování a evidence těchto žáků ve škole

 

 •  Jak postupovat při objednání k vyšetření do PPP
  • vyplnění formuláře viz. odkaz a vyčkat – asistent PPP objednávku zaznamená a co nejdříve se Vám ozve zpět.
  • Vyplnění formuláře neznamená potvrzení termínu
  • Objednání na vyšetření pomocí  ONLINE OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE
  • V případě dotazů nás můžete kontaktovat na e-mail ppppraha11@seznam.cz nebo ve dnech pondělí až čtvrtek od 8:00 do 15:00 na tel. čísle 272 942 004.
  • Kontaktní údaje na PPP
   • Ředitelka PPP pro Prahu 11 a 12: Mgr. Dagmar Boučková
    Zástupkyně ředitelky pro pracoviště Praha 11: PaedDr. Jana Lípová
   • Adresa: Kupeckého 576/17, Praha 4 – Háje
   • Tel. 272 942 004, 272 918 682, 702 122 787
   • E-mail: ppppraha11@seznam.cz
   • Datová schránka: b9yybyr

 

Výchovná poradkyně – kariérové poradenství

Ing. Eva Podroužková, e-mail: eva.podrouzkova@campanus.cz

 • základní šetření k volbě povolání u žáků a individuální poradenství v této oblasti
 • jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť
 • průběžné zajišťování a doplňování materiálů a akcí k volbě povolání pro vycházející žáky
 • zajišťování skupinových návštěv žáků na úřadu práce, organizace podávání přihlášek na SŠ , sledování a evidence přijímacího řízení na SŠ, SOU, G

Jak si vybrat správnou školu, kde hledat informace:

 1. profitesty – možnosti po domluvě:

a) https://www.ppp11a12.cz/ PPP, Kupeckého 576, Praha 11, tel. 272 942 004, 272 918 682,

Škola testování nezajišťuje. V případě zájmu, kontaktujte poradnu.

b) uradprace.cz Roháčova 133/13, Žižkov, 130 00 Praha 3 tel. 950 178 305 – 308

 1. https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly
 2. https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Seznam

Informace k přijímacímu řízení na střední školy a víceletá gymnázia

Dne 8.1.  2024 se uskuteční schůzka k přijímacímu řízení od 17.00 hod ve společenské místnosti ZŠ Campanus

Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou průběžně zveřejňovány rovněž na těchto webových stránkách:

https://www.prihlaskynastredni.cz/ 

https://www.stredniskoly.cz/dny-otevrenych-dveri/    – sledujte vybrané školy

Podávání přihlášek 

 1. elektronicky – za použití elektronické identity občana( bez identity nelze)
 2. elektronicky + písemně, ” hybridní forma”, která je částečně elektronicky a částečně písemnou formou ( není potřeba elek. identita občana) 
 3. písemnou formou 

Podrobnosti naleznete na výše uvedených webových stránkách 

 • žáci mohou podávat až 5 přihlášek: ( 2 na školy s talentovou zkouškou + 3 na obory bez talentové zkoušky

–       uchazeč podává přihlášku přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou má zájem, nikoliv prostřednictvím školy základní

 • žák 5. a 7. ročníku si může podat přihlášku na tři víceletá gymnázia
 • toto se týká i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

Algoritmus přijímacího řízení 

 •  

Pokud přihláška není potvrzena základní školou, jsou součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady:

 1. a) vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní povinnou školní docházku ( 5. + 7. ročník)
 2. b) vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončí povinnou školní docházku (8 + ½ 9. ročníku)
 3. c) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro příslušný obor vzdělávání
 4. d) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení
 5. e) doklady o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil školní docházku na zahraniční škole nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vysvědčení
 6. f) doklad o oprávněnosti pobytu cizince dle §20 odst. 3 školského zákona
 7. g) žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u žáků, kteří získali předchozí vzdělání mimo území ČR
 8. h) popřípadě další dokumenty požadované SŠ

Přihlášku podá za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce.

Termíny:

 1. Školy s talentovou zkouškou (umělecké + konzervatoře + sportovní), přihlášku k vyplnění poskytuje  škola
 • vyplněnou přihlášku předávají žáci výchovné poradkyni  do 22. listopadu 2023, následně ji podávají řediteli SŠ do 30. listopadu 2023
 • talentová zkouška do oboru vzdělání Umění a užitné umění § 82 (multimediální tvorba, fotografie, apod.) s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna 2023
 • talentová zkouška do oboru vzdělání Konzervatoř s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 15. do 31. ledna 2023
 • talentová zkouška pro obor gymnázium se sportovní přípravou se koná od 2. do 15.února 2023 – koná jednotnou přijímací zkoušku
 • uchazeč, který neuspěje u talentových zkoušek, má možnost podat v únoru přihlášky do oborů vzdělávání na jinou SŠ a účastnit se tak dalšího přijímacího řízení
 1. Střední školy s maturitou
 •  uchazeč odevzdá přihlášku  řediteli středních škol v papírové nebo online podobě od 1.2.  do 20. února 2024
 • řádné termíny přijímacích zkoušek: 

a) Čtyřleté obory vzdělávání – 9. ročníky – 12. a 15. dudna 2024

b) Šestiletá a osmiletá gymnázia – 5. + 7. ročníky – 16. a 17.dubna 2024

 • náhradní termíny pro omluvené uchazeče pro všechny uvedené obory vzdělávání: 29. a 30. dubna  2024

Neúčast z důvodu nemoci se omlouvá doložením lékařského potvrzení na příslušnou SŠ.

 1. Učební obory s výučním listem
 •  uchazeč odevzdá přihlášku  řediteli středních škol v papírové nebo online podobě od 1.2.  do 20. února 2024
 •  
 • tito uchazeči nekonají jednotnou přijímací zkoušku

Dle nové vyhlášky se již nevydává zápisový lístek na vybranou školu  a zároveň není možné odvolání z důvodu nepřijetí. ( tzv. umístění pod čarou)

V  případě nejasností o přijímání žáků na střední školy doporučujeme navštívit stránky www.msmt.cz, kde naleznete úplné znění vyhlášky.

Mnoho úspěchů Vašim dětem přeje pedagogický sbor ZŠ Campanus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Divadlo v parku 18.5.

Nejlepší rodinný festival v Praze! Spousta zábavy pro malé i velké. Zámecký park Kunratice, 18.5.2024, 10,00 – 19,00. ZŠ Campanus zde má opět svůj zábavný stánek!…

více »
Ilustrační obrázek

CAMpak? Na CAMpanus! sobota 13.4.

13.4.2024, 9,30 – 12,30 hodin – CAMpak? Na CAMpanus! Zveme Vás na den pro předškoláky a jejich rodiče plný her, zábavy a poučení. Přijďte se podívat, jak vypadá velká škola. Na…

více »
Ilustrační obrázek

Zápis do 1. tříd

Zápis do prvních tříd 10. a 11. dubna 2024 – 14,00 – 17,30 hodin, vstupujte vchodem B (vedle Městské knihovny). https://www.campanus.cz/predskolaci/zapis/…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení