Družina

Informace o provozu družiny 

provoz ŠD: (1. – 3. třída)
ranní družina od 6.30 do 8.45 hodin, odpolední družina do 17.30 hodin

Do družiny se dítě přihlašuje vyplněním přihlášky a zaplacením poplatku, který je stanoven na tento školní rok na 400,- Kč za měsíc. Poplatek se hradí pololetně zálohou 2000,- Kč do  e-pokladny. 

Ukončení docházky se provádí písemně na příslušném formuláři, který najdete ke stažení na webu v Dokumentech školy nebo u vychovatelů ŠD.

Ranní školní družina: 6.30 – 8.45 hodin, vchod č. 1, v přízemí vedle šaten.

Odpolední školní družina: od konce vyučování do 17.30 hodin
Děti přecházejí do ŠD po skončení vyučování jednotlivých tříd, provoz ŠD se přizpůsobuje i půleným hodinám a odpolednímu vyučování, jednotlivá oddělení odcházejí na oběd podle předem daného rozpisu.

POZOR – ne vždy se čas oběda shoduje s časem konce vyučování.

Pravidla pro odchod dětí ze školní družiny:

Dítě může z družiny odcházet samo nebo s doprovodem. Samostatně může dítě odejít pouze v případě, že je tak uvedeno ve formuláři Odchody ze školní družiny, výjimečně může mít dítě od rodičů písemný souhlas se samostatným odchodem, lístek pak zůstává  v družině jako doklad o odchodu dítěte. Samostatné odchody svých dětí můžete také měnit elektronicky v systému Bellhop.  Ze ŠD si může dítě vyzvednout pouze osoba uvedená v Přihlášce do školní družiny = kontaktní osoba: rodiče, prarodiče, sourozenci, sousedé a kamarádi. Děti se vyzvedávají pomocí čipů, které si rodiče předem zakoupí (žádosti jsou k dispozici u vychovatelů a na všech vrátnicích). Děti, které jezdí autobusem
do Vestce, musí mít od rodičů vyplněný plán odjezdů a na požádání jej předloží.

Telefonické žádosti o změny v režimu odchodů nejsou přípustné!!!

Z důvodu bezpečnosti dětí, klidu na oběd a na činnost školní družiny jsou odchody dětí stanoveny takto:

  • od 13.15 do 14.00 hodin
  • od 15.15 do 17.30 hodin (ve středu od 15.30)

V 14.00 hodin odchází děti, které ten den nemají žádný kroužek ven (hřiště v okolí školy, Kunratický les) nebo mají naplánovaný program. Od 14.00 do 15.00 nelze děti z družiny vyzvedávat.

UPOZORNĚNÍ:

V době před zahájením činnosti školních zájmových kroužků a také po jejich skončení
 bude vycházka prodloužena do 15.30 hodin (5. – 13. 9. 2023, 17. – 28. 6. 2024)

Dlouhé středy – ve středu jsou všechny školní zájmové kroužky nastaveny tak, aby děti mohly být déle na čerstvém vzduchu, případně družina mohla podnikat nějaké oblíbené aktivity – divadla, toulky, dílny. Z tohoto důvodu jsou vycházky od 14.00 do 15.30 hodin

V době vedlejších školních prázdnin je školní družina v provozu. Vedení školy vždy projednává přerušení činnosti ŠD se zřizovatelem z důvodu úspory energií. V době školních prázdnin není v provozu školní jídelna. V případě zájmu o provoz o prázdninách nás kontaktujte emailem: radka.rehackova@campanus.cz. Závazné přihlášky uzavíráme vždy 10 pracovních dnů před termínem jednotlivých prázdnin. Provoz
o vedlejších prázdninách je 8.00 – 14.00 hodin.

Další informace:

  • Informace o činnosti družiny najdete na webu školy v rubrice družina a na stránkách jednotlivých tříd.
  • Zájmové kroužky – lektoři školních zájmových kroužků si děti v družině vyzvedávají, po skončení kroužku je tamtéž vrací. Kontakt na lektora – jmeno.prijmeni@campanus.cz, kontakty na ostatní (AT Domino, anglická družina, šachy a sportovní oddíl SK Dvojka) Vám předají příslušní lektoři.
  • Nedávejte, prosím, dětem do družiny  cenné věci a drahé hračky, nemůžeme ručit za jejich ztrátu nebo poškození (viz školní řád).
  • Pro ukončení docházky žáka do školní družiny je nutné vyplnit odhlašovací formulář. Bez písemného odhlášení nelze docházku ukončit. Formuláře jsou k dispozici u vychovatelů ŠD nebo si je můžete stáhnout na webu školy O ŠKOLE – DOKUMENTY.
  • Používání mobilních telefonů je ve školní družině zakázáno a je  možné pouze po domluvě s vychovatelem. Přizpůsobte prosím oblečení dětí činnostem v ŠD (hry, pobyt venku).

Abychom předešli zbytečným ztrátám, podepište dětem oblečení i obuv.

Děkujeme, že nebudete rušit pedagogické pracovníky v době, kdy mají na starost Vaše děti. Domluvte si konzultaci prostřednictvím emailu.

Při změně telefonu prosíme o včasnou aktualizaci.

Věříme, že dodržováním výše uvedených pravidel dokážeme, aby tento rok byl pro děti úspěšný a radostný.

Na děti se těší všechny vychovatelky a vychovatelé školní družiny.

 

 

 

 

 

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Divadlo v parku 18.5.

Nejlepší rodinný festival v Praze! Spousta zábavy pro malé i velké. Zámecký park Kunratice, 18.5.2024, 10,00 – 19,00. ZŠ Campanus zde má opět svůj zábavný stánek!…

více »
Ilustrační obrázek

CAMpak? Na CAMpanus! sobota 13.4.

13.4.2024, 9,30 – 12,30 hodin – CAMpak? Na CAMpanus! Zveme Vás na den pro předškoláky a jejich rodiče plný her, zábavy a poučení. Přijďte se podívat, jak vypadá velká škola. Na…

více »
Ilustrační obrázek

Zápis do 1. tříd

Zápis do prvních tříd 10. a 11. dubna 2024 – 14,00 – 17,30 hodin, vstupujte vchodem B (vedle Městské knihovny). https://www.campanus.cz/predskolaci/zapis/…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení