Družina

Informace o provozu družiny 2021/22

 

provoz ŠD: (1. – 3. třída)
ranní družina od 6.30 do 8.45 hodin, odpolední družina do 17.30 hodin

Do družiny se dítě přihlašuje vyplněním přihlášky a zaplacením poplatku, který je stanoven na tento školní rok na 400,- Kč za měsíc. Poplatek se hradí pololetně zálohou na e-pokladnu. Výši zálohy Vám sdělí na třídních schůzkách třídní učitel. Neposílejte zatím žádné peníze.

Ukončení docházky se provádí písemně na příslušném formuláři.

Ranní školní družina: 6.30 – 8.45 hodin, vchod č. 1, v přízemí vedle šaten

Odpolední školní družina: od konce vyučování do 17.30 hodin
Děti přecházejí do ŠD po skončení vyučování jednotlivých tříd, provoz ŠD se přizpůsobuje i půleným hodinám a odpolednímu vyučování, jednotlivá oddělení odcházejí na oběd podle předem daného rozpisu.

POZOR – ne vždy se čas oběda shoduje s časem konce vyučování.

Pravidla pro odchod dětí ze školní družiny:

Dítě může z družiny odcházet samo nebo s doprovodem. Samostatně může dítě odejít pouze v případě, že je tak uvedeno ve formuláři Odchody ze školní družiny, výjimečně může mít dítě od rodičů písemný souhlas se samostatným odchodem, lístek pak zůstává  v družině jako doklad o odchodu dítěte. Ze ŠD si může dítě vyzvednout pouze osoba uvedená v Přihlášce do školní družiny = kontaktní osoba: rodiče, prarodiče, sourozenci, sousedé a kamarádi. Děti se vyzvedávají pomocí čipů, které si rodiče předem zakoupí (žádosti jsou k dispozici u vychovatelů a na všech vrátnicích). Děti, které jezdí autobusem
do Vestce, musí mít od rodičů vyplněný plán odjezdů a na požádání jej předloží.

Telefonické a elektronické žádosti o změny v režimu odchodů nejsou přípustné!!!

Z důvodu bezpečnosti dětí, klidu na oběd a na činnost školní družiny jsou odchody dětí stanoveny takto:

  • od 13.15 do 14.00 hodin
  • od 15.15 do 17.30 hodin (ve středu od 15.30)

V 14.00 hodin odchází děti, které ten den nemají žádný kroužek ven (hřiště v okolí školy, Kunratický les) nebo mají naplánovaný program. Od 14.00 do 15.00 nelze děti z družiny vyzvedávat.

UPOZORNĚNÍ:

V době před zahájením činnosti školních zájmových kroužků a také po jejich skončení
 bude vycházka prodloužena do 15.30 hodin (2. – 10. 9. 2021, 20. – 30. 6. 2022)

Dlouhé středy – ve středu jsou všechny školní zájmové kroužky nastaveny tak, aby děti mohly být déle na čerstvém vzduchu, případně družina mohla podnikat nějaké oblíbené aktivity – divadla, toulky, dílny. Z tohoto důvodu jsou vycházky od 14.00 do 15.30 hodin

V době vedlejších školních prázdnin je školní družina v provozu. Vedení školy vždy projednává přerušení činnosti ŠD se zřizovatelem z důvodu úspory energií. V době školních prázdnin není v provozu školní jídelna. V případě zájmu o provoz o prázdninách nás kontaktujte emailem: radka.rehackova@campanus.cz. Závazné přihlášky uzavíráme vždy 10 pracovních dnů před termínem jednotlivých prázdnin. Provoz
o vedlejších prázdninách je 8.00 – 14.00 hodin.

Další informace:

  • Informace o činnosti družiny najdete na webu školy v rubrice družina a na stránkách jednotlivých tříd.
  • Zájmové kroužky – lektoři školních zájmových kroužků si děti v družině vyzvedávají, po skončení kroužku je tamtéž vrací. Kontakt na lektora – jmeno.prijmeni@campanus.cz, kontakty na ostatní (AT Domino, anglická družina, šachy a sportovní oddíl SK Dvojka) Vám předají příslušní lektoři.
  • Nedávejte, prosím, dětem do družiny  cenné věci a drahé hračky, nemůžeme ručit za jejich ztrátu nebo poškození (viz školní řád).
  • Pro ukončení docházky žáka do školní družiny je nutné vyplnit odhlašovací formulář. Bez písemného odhlášení nelze docházku ukončit
  • Používání mobilních telefonů je ve školní družině zakázáno a je  možné pouze po domluvě s vychovatelem. Přizpůsobte prosím oblečení dětí činnostem v ŠD (hry, pobyt venku).

Abychom předešli zbytečným ztrátám, podepište dětem oblečení i obuv.

Děkujeme, že nebudete rušit pedagogické pracovníky v době, kdy mají na starost Vaše děti. Domluvte si konzultaci prostřednictvím emailu.

Při změně telefonu prosíme o včasnou aktualizaci.

Věříme, že dodržováním výše uvedených pravidel dokážeme, aby tento rok byl pro děti úspěšný a radostný.

Na děti se těší všechny vychovatelky a vychovatelé školní družiny.

 

 

 

 

 

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Nemocné děti do školy nepatří

Vážení rodiče, připomínáme, že děti, které vykazují příznaky respiračního onemocnění, nemohou chodit do školy. Velmi prosíme o ohleduplnost a zodpovědnost vůči ostatním.  V současné době se již jedna třída vzdělává…

více »
Ilustrační obrázek

Obecné informace k testování

Provoz školy a testování se uskuteční v souladu s doporučením MŠMT Testování žáků proběhne ve středu 1. 9., v pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9. 2021 ve třídách…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení