Družina

Informace o provozu družiny

provoz ŠD: (1. – 3. třída)
ranní družina od 6.30 do 8.45 hodin, odpolední družina do 17.30 hodin

Do družiny se dítě přihlašuje vyplněním přihlášky a zaplacením poplatku, který je stanoven na tento školní rok na 400,- Kč za měsíc. Poplatek se hradí pololetně (viz platby ŠD).
Při změně telefonu prosíme o včasnou aktualizaci.

Ranní školní družina: 6.30 – 8.45 hodin, vchod č. 1, v přízemí vedle šaten

Odpolední školní družina: od konce vyučování do 17.30 hodin

Děti přecházejí do ŠD po skončení vyučování jednotlivých tříd, provoz ŠD se přizpůsobuje i půleným hodinám a odpolednímu vyučování, jednotlivá oddělení odcházejí na oběd podle předem daného rozpisu.

POZOR – ne vždy se čas oběda shoduje s časem konce vyučování.

Pravidla pro odchod dětí ze školní družiny:

Dítě může z družiny odcházet samo nebo s doprovodem. Samostatně může dítě odejít pouze v případě, že je tak uvedeno ve formuláři Odchody ze školní družiny, výjimečně může mít dítě od rodičů písemný souhlas se samostatným odchodem, lístek pak zůstává v družině jako doklad o odchodu dítěte.

Ze ŠD si může dítě vyzvednout pouze osoba uvedená v Přihlášce do školní družiny = kontaktní osoba: rodiče, prarodiče, sourozenci, sousedé a kamarádi.

Děti se vyzvedávají pomocí čipů, které si rodiče předem zakoupí (žádosti jsou k dispozici u vychovatelů a na všech vrátnicích). Jestliže čip zapomenete, vyplňte na vrátnici formulář a dítě vám bude přivedeno.

Děti, které jezdí autobusem do Vestce, musí mít od rodičů vyplněný plán odjezdů a na požádání jej předloží.

Telefonické a elektronické žádosti o změny v režimu odchodů nejsou přípustné!!!

Z důvodu bezpečnosti dětí, klidu na oběd a na činnost školní družiny jsou odchody dětí stanoveny takto:

  • od 13.15 do 14.00 hodin
  • od 15.15 do 17.30 hodin

V 14.00 hodin odchází děti, které ten den nemají žádný kroužek, ven (hřiště v okolí školy, Kunratický les) nebo mají naplánovaný program. Od 14.00 do 15.00 nelze děti z družiny vyzvedávat.

UPOZORNĚNÍ:

V době před zahájením činnosti školních zájmových kroužků a také po jejich skončení
(2. – 11. září 2020 a 21. – 30. června 2021) bude vycházka prodloužena do 15.30 hodin.

Dlouhé středy – ve středu jsou všechny školní zájmové kroužky nastaveny tak, aby děti mohly být déle na čerstvém vzduchu, případně družina mohla podnikat nějaké oblíbené aktivity – divadla, toulky, dílny. Z tohoto důvodu jsou vycházky od 14.00 do 15.30 hodin

V době vedlejších školních prázdnin je školní družina v provozu. Vedení školy vždy projednává přerušení činnosti ŠD se zřizovatelem z důvodu úspory energií. V době školních prázdnin není v provozu školní jídelna. V případě zájmu o provoz o prázdninách

nás kontaktujte emailem: radka.rehackova@campanus.cz. Závazné přihlášky uzavíráme vždy 10 pracovních dnů před termínem jednotlivých prázdnin. Provoz
o vedlejších prázdninách je 8.00 – 14.00 hodin.

Další informace:

  • Informace o činnosti družiny najdete na webu školy v rubrice družina a na stránkách jednotlivých tříd.
  • Zájmové kroužky – lektoři školních zájmových kroužků si děti v družině vyzvedávají, po skončení kroužku je tamtéž vrací. Kontakt na lektora – jmeno.prijmeni@campanus.cz, kontakty na ostatní (AT Domino, anglická družina, šachy a sportovní oddíl SK Dvojka) Vám předají příslušní lektoři.
  • Mezi 16.00  – 16.30 hodin  se oddělení spojují, od 17.00 hodin přecházejí všechny děti do závěrečné družiny (1. oddělení, vchod č. 1 – přízemí vedle šaten).
  • Prosíme, aby si dítě přineslo do družiny balení papírových kapesníčků, tyčinkové lepidlo, blok na kreslení a láhev sirupu. Vítán je  jakýkoliv výtvarný materiál.  Osvědčilo se nám, když mají děti i v družině ještě jeden podepsaný penál nebo pouzdro.
  • Nedávejte, prosím, dětem do družiny  cenné věci a drahé hračky, nemůžeme ručit za jejich ztrátu nebo poškození (viz školní řád).

Používání mobilních telefonů je ve školní družině omezeno a je  možné pouze po domluvě s vychovatelem. Přizpůsobte prosím oblečení dětí činnostem v ŠD (hry, pobyt venku).

Abychom předešli zbytečným ztrátám, podepište dětem oblečení i obuv.

Kontakty:
Email – jmeno.prijmeni@campanus.cz, např. radka.rehackova@campanus.cz    

Kontakty:  Zástupkyně ředitelky školy: Bc. Radka Řeháčková: radka.rehackova@camanus.cz, 222 366 514 (po a pá 9 – 11)

(ranní a závěrečná ŠD)  – 1. oddělení v přízemí  – 725 702 773 (6.30 -8.45, 15.30 – 17.30)

ŠD 1 (pro 2. – 9. oddělení): 222 366 527  (13.30 – 14.00, 15.15 -16.00)

ŠD 2 (pro 10. – 12. oddělení) : 222 366 531  (13.30 – 14.00, 15.15 – 16.00) 

Využívejte konzultačních hodin jednotlivých vychovatelů, na individuální konzultaci se, prosím, předem domluvte. Děkujeme, že nebudete rušit pedagogické pracovníky v době, kdy mají na starost Vaše děti.

Věříme, že dodržováním výše uvedených pravidel dokážeme, aby tento rok byl pro děti úspěšný a radostný.

Na děti se těší všechny vychovatelky a vychovatelé školní družiny

 

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Informace MŠMT

ŠKOLY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně…

více »
Ilustrační obrázek

Přihlášky na střední školu

Vážení rodiče, milí žáci 9. ročníku (případně 5. a 7. ročníků – víceletá gymnázia),bohužel není možné převzít Vaše vyplněné přihlášky na SŠ klasickým způsobem, proto bude převzetí a následné vydávání…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení