Speciálně pedagogická podpora

Speciální pedagog Mgr. Dobromila Vitnovská, mail: dobromila.vitnovska@campanus.cz

Speciální pedagog Mgr. Petra Podroužková mail: petra.podrouzkova@campanus.cz

Poskytujeme podporu v těchto oblastech:

  • Konzultace a poradenství pro žáky a jejich zákonné zástupce, pro pedagogické pracovníky
  • Speciálně pedagogická práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Depistáž a diagnostika specifických vývojových poruch učení
  • Depistážní a diagnostická činnost zaměřená na žáky s rizikem školní neúspěšnosti
  • Reedukační a kompenzační činnosti s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Podpora žáků nadaných
  • Spolupráce s PPP pro Prahu 11

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Adventní dílny 2022

Milé děti, vážení rodiče a přátelé ZŠ Campanus. Zveme Vás na tradiční adventní dílny, které se uskuteční ve středu 23.11.2022 od 17 hodin.

více »
Ilustrační obrázek

Senzory do škol

Na konci října se naše škola zapojila do projektu Senzory do škol. Třída 9.A si tak měla možnost sestavit vlastní senzor vzduchu v rámci výuky. Senzor je umístěný ve třídě 9.A…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení