Speciálně pedagogická podpora

Speciální pedagog Mgr. Dobromila Vitnovská, mail: dobromila.vitnovska@campanus.cz

Speciální pedagog Mgr. Petra Podroužková mail: petra.podrouzkova@campanus.cz

Poskytujeme podporu v těchto oblastech:

  • Konzultace a poradenství pro žáky a jejich zákonné zástupce, pro pedagogické pracovníky
  • Speciálně pedagogická práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Depistáž a diagnostika specifických vývojových poruch učení
  • Depistážní a diagnostická činnost zaměřená na žáky s rizikem školní neúspěšnosti
  • Reedukační a kompenzační činnosti s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Podpora žáků nadaných
  • Spolupráce s PPP pro Prahu 11

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Jarní dílny v ZŠ Campanus 29.3.

Milé děti, vážení rodiče, prarodiče a všichni ostatní, přijďte na naše tradiční Jarní dílny a užijte si ve škole zajímavé odpoledne. Můžete si ozdobit velikonoční vajíčko, perníček, uplést pomlázku, vyrobit…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení