Školní psycholog

PhDr. Zuzana Kynclová, mail zuzana.kynclova@campanus.cz

Poskytuje podporu v těchto oblastech:

  • Diagnostika výchovných a výukových problémů
  • Spolupráce při zápisu do 1. ročníků
  • Depistáž nadaných žáků
  • Podpora žáků v osobních problémech
  • Depistáž žáků se sociálním znevýhodněním
  • Podpora žáků v procesu učení – techniky a hygiena učení
  • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě, preventivní práce ve třídě
  • Poskytování konzultací pro rodiče, osvěta
  • Konzultace s pedagogickými pracovníky

Koordinace poradenských služeb (ŠPZ, SVP apod.)

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Jarní dílny v ZŠ Campanus 29.3.

Milé děti, vážení rodiče, prarodiče a všichni ostatní, přijďte na naše tradiční Jarní dílny a užijte si ve škole zajímavé odpoledne. Můžete si ozdobit velikonoční vajíčko, perníček, uplést pomlázku, vyrobit…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení