Platby a čipy

Platba za školní družinu 1. a 2. třída

Vážení rodiče žáků prvních a druhých tříd, platbu za školní družinu za období únor až červen 2021 jsme ponížili o 400,- Kč (období uzavření školy na podzim 2020). Prosím, částku 1600,- Kč uhraďte do 15. ledna na účet 19 – 77 82 53 69/0800 (důležitá je pomlčka mezi čísly).

Platby za školní družinu během distanční výuky budou v lednu převedeny na následující pololetí školního roku. Děti dostanou v lednu pokyny k platbě. 

Platba za školní družinu 3. a 4. třída

Vážení rodiče, prosím, platbu za školní družinu za období únor až červen 2021 zatím neplaťte. Tuto službu nyní Vaše dítě nečerpá, částka bude ponížena podle aktuálního nástupu žáků do školy. Pokud jste již peníze poukázali, bude Vám přeplatek vrácen.

4.1.2021

 

Platby školní družiny

Dle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání náleží škole úplata.

Výše úplaty je pro školní rok 2020/2021  stanovena takto:

 • školní družina – 400,- Kč měsíčně

Číslo účtu: 19 – 77 82 53 69/0800 (důležitá je pomlčka mezi čísly)

Variabilní symbol družiny:             2 + ID dítěte

ID mají děti uveden v notýsku nebo v žákovské knížce.

Termíny plateb:

 • 10. 9. 2020   – 2000,- Kč (za 9/2020 – 1/2021)
 • 10. 1. 2021    – 2000,- Kč (2/2021 – 6/2021)

Platby zasílejte v uvedených termínech bezhotovostně na výše uvedený účet. Platby v hotovosti nejsou přijímány.

POZOR: Neposílejte tyto platby na jiné účty školy! Nezapomeňte prosím pomlčku za předčíslím 19-.

V případě absence dítěte se poplatek nevrací, ani nekrátí.

Při dlouhodobé absenci, pobytech v lázních, apod. lze poplatek prominout pouze předem (je-li to možné) a to po písemné domluvě s ředitelkou školy

Kopii uhrazené platby prosíme k nahlédnutí ke kontrole příslušné vychovatelce/li. Děkujeme, ihned vrátíme.

Platby školních kroužků

Číslo účtu: 19 – 77 82 53 69/0800 

(zde je důležité zadat předčíslí k účtu s pomlčkou)

Variabilní symbol kroužku:            3 + kód kroužku + ID dítěte

ID mají děti uveden v notýsku nebo v žákovské knížce.

S platbou prosíme vyčkejte, až po přihlášení na kroužek.

Termíny plateb:

 • 1. pololetí – 20. 9. 2020
 • 2. pololetí – 20. 2. 2021
 • Částka: 750,- nebo 1000,- Kč dle druhu kroužku viz web

Postup školy v případě neuhrazení úplaty

 1. V případě, že není úplata za školní družinu nebo za školní kroužek poukázána na účet školy ve stanoveném termínu a zákonný zástupce si nesjednal v předstihu s ředitelkou školy jiné řešení (posunutí termínu, splátkový kalendář apod.), je do 10 dnů od zjištění tohoto porušení platební kázně (nejpozději do 5. dne následujícího měsíce) zákonný zástupce na tuto skutečnost dopisem školy upozorněn.
 2. Toto upozornění má formu Oznámení o ukončení docházky do školní družiny (školního kroužku) z důvodu neplacení úplaty (Oznámení).
 3. V Oznámení je uvedeno, že žáku bude ukončena docházka do školní družiny (školního kroužku) k poslednímu pracovnímu dni měsíce, jehož úplata nebyla uhrazena.
 4. Do dne označeného jako den ukončení docházky může zákonný zástupce dlužnou částku uhradit a žáka na základě opětovné přihlášky do ŠD/ŠK a úhrady úplaty na další měsíc opět do školní družiny (školního kroužku) přihlásit.

Pokud se výše uvedená skutečnost bude opakovat více než třikrát, žák již nebude opětovně do školní družiny (školního kroužku) přijat.

Družinové čipy

Děti se ze školní družiny vyzvedávají pomocí čipů. Čipy slouží rodičům a těm, kteří jsou určeni, aby vyzvedli vaše dítě. Čip si můžete mezi sebou v rodině půjčovat. 

Na 1 čip lze vyzvednout pouze 1 konkrétní dítě. Cena čipu je 100,- Kč.

Čipy nejsou vratné, po ukončení docházky do ŠD zůstávají vaším majetkem.

Pokud potřebujete nové čipy:

 • vyplňte žádost – objednávková karta ( k dispozici na vrátnicích  nebo v dokumentech webu školy) a společně s penězi odevzdejte na vrátnici.  Každý čip má své jméno (matka, otec, sestra, dědeček, sousedka……prostě ten, kdo bude vyzvedávat), neuvádějte jména a příjmení.
 • Vaše žádost bude vyřízena do dvou pracovních dnů. 

Pokud má čip poruchu:

 • zapište poruchu do sešitu na vrátnici a nechte tam porouchaný čip. Do dvou pracovních dnů bude žádost vyřízena.

Pokud čip ztratíte:

 • nahlaste emailem na radka.rehackova@campanus.cz, čip bude zablokován. Vyplňte novou žádost ( k dostání na vrátnici školy nebo na webu) a přineste peníze na čip nový.

Pokud čip zapomenete:

 • vyplňte na vrátnici příslušný formulář – žádost o vyzvednutí dítěte, prokažte se OP a jako návštěva si vyzvednete dítě z družiny.

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Krásné prázdniny

Děkujeme všem za úspěšné zvládnutí náročného školního roku a přejeme dětem, rodičům i zaměstnancům školy krásné léto. —————————————————————————————————————– 🙂…

více »
Ilustrační obrázek

On-line školní pokladna

Školní program – návod pro rodiče 1. Registrace do Školního programu Před registrací: Pokud jste již registrováni a potřebujete registraci i na jiné škole – není třeba se registrovat znova…

více »
Ilustrační obrázek

Informace k provozu školy od 17.5.2021

výuka všech žáků a 2. stupně bez rotace podle stanoveného rozvrhu včetně odpoledního vyučování první třídy mají půlené vyučování podle rozvrhu HV bez zpěvu TV venku testování testování všech žáků…

více »
Ilustrační obrázek

Výsledky zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče, předkládáme Vám výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022. Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 _ Výsledky zápisu do základních škol – Praha…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení