Provoz

Provoz školní jídelny

Pro identifikaci ve školní jídelně používají strávníci čipy nebo karty ISIC. V případě, že strávník čip nebo kartu ISIC zapomene nebo ztratí, o objednanou stravu nepřijde – hospodářka školní jídelny vydá strávníkovi náhradní kartu – žolíka.

Čipy:

Čip lze používat po celou dobu docházky do ŠJ (samozřejmě za předpokladu, že čip nezničí nebo neztratí). Strávník si může koupit nový čip, cena nového čipu – 130 Kč.

Karta ISIC:

Od 1.9.2017 preferujeme pro identifikaci strávníka karty ISIC. Kartu ISIC lze objednat, uhradit i vyzvednout u hospodářky školy. Cena za zavedení karty je 350,- Kč. Další informace o kartách ISIC na http://www.isicskolam.cz/.

Každý týden od pondělí do středy si mohou strávníci objednat obědy na následující týden. Mají možnost si vybrat ze dvou druhů hlavních jídel.

Odhlašování obědů lze provést nejpozději v den odhlášky do 08, 00 hodin na tel.: 222 366 519/24, e-mailem: klara.koprivikova@campanus.cz, přes internet (objednávky.jidelna.cz, www.campanus.cz) nebo osobně v kanceláři školní jídelny. Pouze v pondělí je možno odhlásit obědy jen telefonicky nebo e-mailem.

Ve školní jídelně se uskutečňuje školní stravování dětí pouze v době jejich pobytu ve škole. V době nemoci dítěte, nemá dítě nárok na dotovanou stravu, to znamená, že první den nemoci si mohou rodiče vyzvednout oběd do přinesených nádob a další dny nemoci obědy odhlásit. (§ 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

Čas pro vyzvednutí obědu první den nemoci a pro cizí strávníky je denně mezi 10.45 – 11.00 a 14.00 – 14.15.

Placení obědů ve ŠJ:

Obědy se platí trvalým nebo jednorázovým příkazem z účtu na účet školy (č. ú. 781 333 99/0800), vždy do pátého dne v měsíci. Další možností je vklad v České spořitelně.

V kanceláři ŠJ si každý nový strávník vyzvedne podklady pro trvalý příkaz. Ten, kdo zaplatí obědy v daném měsíci, dostane oběd až následující den po zaplacení.

Paušální cena za 22 obědů:

Věk dítěte

cena oběda

paušální cena

6 – 10 let

37,00 Kč

814,00 Kč

11 – 14 let

39,00 Kč

858,00 Kč

15 – více

42,00 Kč

924,00 Kč

cizí strávníci

(od 1. 3. 2023)

87,00Kč

1914,00 Kč

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování – příloha č. 2, jsou do věkových skupin zařazováni strávníci na dobu celého školního roku, ve kterém dosahují tohoto věku.

Tzn., dosáhne-li dítě v průběhu školního roku např. 15 let (i třeba 31. 8.), musí být už na začátku zařazeno do věkové skupiny 15 – 18 let.

 

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Projektový den “Učíme (se) jinak”

Milé děti,na středu 20. prosince pro vás chystáme projektový den “Učíme (se) jinak”. V tento den si každý z vás vybere na celé dopoledne aktivitu, která ho nejvíce láká. Aktivity/dílny…

více »
Ilustrační obrázek

Stávka 27. listopadu!!!

Vážení rodiče, dne 27.11. vstoupí zaměstnanci ZŠ Campanus do jednodenní výstražné stávky. Ke stávce se připojí většina pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, nelze tedy zajistit…

více »
Ilustrační obrázek

Bakaláři

  Vážení rodiče, byl proveden upgrade Bakalářů.   S tím souvisí několik věcí: 1. Odkaz na webovou aplikaci na stránkách školy je stále funkční. 2. Mobilní aplikace funguje lépe než…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení