Provoz

Provoz školní jídelny

Pro identifikaci ve školní jídelně používají strávníci čipy nebo karty ISIC. V případě, že strávník čip nebo kartu ISIC zapomene nebo ztratí, o objednanou stravu nepřijde – hospodářka školní jídelny vydá strávníkovi náhradní kartu – žolíka.

Čipy:

Čip lze používat po celou dobu docházky do ŠJ (samozřejmě za předpokladu, že čip nezničí nebo neztratí). Strávník si může koupit nový čip, cena nového čipu – 130 Kč.

Karta ISIC:

Od 1.9.2017 preferujeme pro identifikaci strávníka karty ISIC. Kartu ISIC lze objednat, uhradit i vyzvednout u hospodářky školy. Cena za zavedení karty je 250,- Kč. Další informace o kartách ISIC na http://www.isicskolam.cz/.

Každý týden od pondělí do středy si mohou strávníci objednat obědy na následující týden. Mají možnost si vybrat ze dvou druhů hlavních jídel.

Odhlašování obědů lze provést nejpozději v den odhlášky do 08, 00 hodin na tel.: 222 366 519/24, e-mailem: dana.vondrackova@campanus.cz, přes internet (objednávky.jidelna.cz, www.campanus.cz) nebo osobně v kanceláři školní jídelny. Pouze v pondělí je možno odhlásit obědy jen telefonicky nebo e-mailem.

Ve školní jídelně se uskutečňuje školní stravování dětí pouze v době jejich pobytu ve škole. V době nemoci dítěte, nemá dítě nárok na dotovanou stravu, to znamená, že první den nemoci si mohou rodiče vyzvednout oběd do přinesených nádob a další dny nemoci obědy odhlásit. (§ 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

Placení obědů ve ŠJ:

Obědy se platí trvalým nebo jednorázovým příkazem z účtu na účet školy (č. ú. 781 333 99/0800). Další možností je vklad v České spořitelně.

V kanceláři ŠJ si každý nový strávník vyzvedne podklady pro trvalý příkaz. Ten, kdo zaplatí obědy v daném měsíci, dostane oběd až následující den po zaplacení.

Paušální cena za 22 obědů:

Věk dítěte

cena oběda

paušální cena

6 – 10 let

32,00 Kč

704,00 Kč

11 – 14 let

34,00 Kč

748,00 Kč

15 – více

37,00 Kč

814,00 Kč

cizí strávníci

76,00Kč

1672,00 Kč

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování – příloha č. 2, jsou do věkových skupin zařazováni strávníci na dobu celého školního roku, ve kterém dosahují tohoto věku.

Tzn., dosáhne-li dítě v průběhu školního roku např. 15 let (i třeba 31. 8.), musí být už na začátku zařazeno do věkové skupiny 15 – 18 let.

 

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Organizace výuky od 1.3.2021

Od 1.3.2021 probíhá výuka všech žáků včetně 1. a 2. ročníku distanční formou. Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Organizace distančního vzdělávání, kterou škola zveřejnila 6.11.2020, je stále platná –…

více »
Ilustrační obrázek

Informace MŠMT

ŠKOLY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení