Netřídní učitelé

 

Jsme Vám k dispozici pro individuální konzultaci, termín konzultace si prosím domluvte předem.

Mgr. Radovan Dejneka

radovan.dejneka@campanus.cz

https://www.campanus.cz/dejneka

 tělesná výchova, informatika, pracovní činnosti

Mgr. Lenka Derková, MBA

lenka.derkova@campanus.cz

 informatika

Mgr. Eva Endalová

eva.endalova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/endalova

tělesná výchova, zeměpis

Mgr. Adéla Hánová

adela.hanova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/hanova

český jazyk

   
Horne F. Andrew

andrew.horne@campanus.cz

https://www.campanus.cz/horne

anglický jazyk

Bc. Kristýna Janatová

kristyna.janatova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/janatova

německý a anglický jazyk, občanská výchova

Mgr. Milana Janíčková

milana.janickova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/janickova

matematika, pracovní činnosti

Ivana Kejzlarová

ivana.kejzlarova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/kejzlarova

český jazyk a literatura, dějiny umění, dramatická výchova

Mgr. Eva Konrádová

eva.konradova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/konradova

fyzika

Filip Kratochvíl

filip.kratochvil@campanus.cz

https://www.campanus.cz/kratochvil

informatika

Ondřej Lachnit 

ondrej.lachnit@campanus.cz

 výtvarná výchova

Marcum C. Carol

carol.marcum@campanus.cz

https://www.campanus.cz/marcum

anglický jazyk

   

Ing. Eva Podroužková

eva.podrouzkova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/podrouzkovae

anglický jazyk, pracovní činnosti

Hana Jánová

hana.pokorna@campanus.cz

https://www.campanus.cz/pokorna

český jazyk

Mr John Rappoccio

john.rappoccio@campanus.cz

https://www.campanus.cz/rappoccio

anglický jazyk

Mgr. Lenka Roskotová

lenka.roskotova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/roskotova

anglický a německý jazyk

Bc. Radka Řeháčková

radka.rehackova@campanus.cz

praktické činnosti, Učíme se podnikavosti, polytechnická výchova

Mgr. Jana Říšová

jana.risova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/risova

anglický jazyk

Mgr. Hana Skálová

hana.skalova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/skalova

anglický jazyk

školní aktivity: fotografování

Mgr. Terézia Šofranková

terezia.sofrankova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/sofrankova

hudební výchova

Michal Svozil

michal.svozil@campanus.cz

pracovní činnosti

Mgr. Marie Šulcová

marie.sulcova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/sulcova

anglický jazyk, hudební výchova

Josef Tůma

josef.tuma@campanus.cz
https://www.campanus.cz/tuma

tělesná výchova, informatika

školní aktivity: atletika, florbal, sportovní soutěže

Mgr. Kateřina Zítková

katerina.zitkova@campanus.cz

český jazyk, tělesná výchova

školní aktivity: školní akce, dotace a granty