Netřídní učitelé

 

Jsme Vám k dispozici pro individuální konzultaci, termín konzultace si prosím domluvte předem.

Ing. Miroslava Barcalová

miroslava.barcalova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/barcalova

matematika

Marcela Březinová

marcela.brezinova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/brezinova

německý jazyk

Veronika Damjanová

veronika.damjanova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/damjanova

český jazyk, pracovní činnosti

 

Mgr. Radovan Dejneka

radovan.dejneka@campanus.cz

https://www.campanus.cz/dejneka

 tělesná výchova, informatika, pracovní činnosti

Mgr. Lenka Derková, MBA

lenka.derkova@campanus.cz

 informatika

Mgr. Eva Endalová

eva.endalova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/endalova

tělesná výchova, zeměpis

  Hare Russell James

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

russell.j.hare@campanus.cz

https://www.campanus.cz/hare

English, native speaker

Horne F. Andrew

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

andrew.horne@campanus.cz

https://www.campanus.cz/horne

English, native speaker

Mgr. Jana Charamzová

jana.charamzova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/charamzova

anglický jazyk

Mgr. Milana Janíčková

milana.janickova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/janickova

matematika, pracovní činnosti

Hana Jánová

hana.janova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/janova

český jazyk

Filip Kratochvíl

filip.kratochvil@campanus.cz

https://www.campanus.cz/kratochvil

informatika

Ondřej Lachnit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ondrej.lachnit@campanus.cz

 výtvarná výchova

Mgr. Petr Martinů

petr.martinu@campanus.cz

https://www.campanus.cz/martinu

matematika, fyzika

 

  McMahon Zachary Ryan Michael

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zachary.mcmahon@campanus.cz

https://www.campanus.cz/mahon

English, native speaker

  Palmer Hayley

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hayley.palmer@campanus.cz

https://www.campanus.cz/palmer

English, native speaker

 

Bc. Radka Řeháčková

radka.rehackova@campanus.cz

praktické činnosti, Učíme se podnikavosti, polytechnická výchova

Mgr. Hana Skálová

hana.skalova@campanus.cz
https://www.campanus.cz/skalova

anglický jazyk

školní aktivity: fotografování

Michal Svozil

michal.svozil@campanus.cz

pracovní činnosti

Ing. Veronika Šachová, MSc.

veronika.sachova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/sachova

anglický jazyk

 

Mgr. Marie Šulcová

marie.sulcova@campanus.cz

https://www.campanus.cz/sulcova

anglický jazyk, hudební výchova

Josef Tůma

josef.tuma@campanus.cz
https://www.campanus.cz/tuma

tělesná výchova, informatika

školní aktivity: atletika, florbal, sportovní soutěže

Mgr. Kateřina Zítková

katerina.zitkova@campanus.cz

český jazyk, tělesná výchova

školní aktivity: školní akce, dotace a granty