Zahájení činnosti zájmových kroužků

  • od 18. září 2017
  • prosíme nahlásit kroužek vychovatelkám/lům ŠD
  • vedoucí školních kroužků děti vyzvedávají a vrací do družin
  • platby kroužků – 20.9.2017
  • číslo účtu: 19-77825369/0800, variabilní symbol: 3+kód kroužku+ID dítěte
  • uveďte prosím příjmení dítěte, třídu, kroužek (poznámky při platbě)

 

Děkujeme