Zahájení činnosti elektrotechnického kroužku v 15.30 hodin

pro přihlášené žáky 7. a 8. tříd, sraz v 15.25 ve wifi koutku školy. Vedoucí kroužku ing. Radek Ondra. Čas 15.30 – 17.00 hodin