Konzultace – žák, rodič, učitel

Vážení rodiče,

k třídním schůzkám (ty proběhly na začátku školního roku) Vám nabízíme další možnost spolupráce a komunikace se školou. V týdnu od 12. do 16. listopadu proběhnou individuální konzultace za účasti rodičů, žáků a učitelů. Tento termín je stanoven záměrně s velkým předstihem před ukončením závěrečného klasifikačního období. Chceme, aby žáci měli dostatečný prostor k uplatnění individuálních připomínek vyučujících, dostatek času k doplnění učiva, k získání potřebného množství a kvality známek.

Hlavním cílem tohoto setkání je v dětech prohloubit důvěru nejen v rodiče, ale i v pedagoga. Naučit žáka sebeúctě a zdravému sebehodnocení, podpořit ho v úsilí, které vede nejen ke zlepšování jeho výsledků, ale vůbec k zájmu a chuti učit se, vzdělávat se a mít o školu zájem. Ubezpečit ho, že i zdánlivý neúspěch se dá řešit. Vyzdvihnout úspěchy žáka a přesvědčit ho, že známky nejsou jediným zdrojem motivace.

Rádi bychom Vás požádali o domácí přípravu, která by měla probíhat formou rozhovoru s Vaším dítětem, kdy se společně pobavíte o jednotlivých předmětech, chování ve škole, kamarádech ve škole a dáte prostor, aby se dítě dokázalo samo ohodnotit.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na společné setkání.

Na konzultace je možné se přihlásit prostřednictvím systému CIS (BELLhop). Systém bude otevřen od 5. 11. (18, 00) do 7. 11. (14, 00).

< předchozí článek
Informativní schůzka s rodiči k přijímacímu řízení pro příští školní rok
další článek >
Informativní schůzka s rodiči k přijímacímu řízení pro příští školní rok – pro rodiče 9. ročníků – 18, 00 hodin

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Nemocné děti do školy nepatří

Vážení rodiče, připomínáme, že děti, které vykazují příznaky respiračního onemocnění, nemohou chodit do školy. Velmi prosíme o ohleduplnost a zodpovědnost vůči ostatním.  V současné době se již jedna třída vzdělává…

více »
Ilustrační obrázek

Obecné informace k testování

Provoz školy a testování se uskuteční v souladu s doporučením MŠMT Testování žáků proběhne ve středu 1. 9., v pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9. 2021 ve třídách…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení