Konzultace – žák, rodič, učitel

Vážení rodiče,

k třídním schůzkám (ty proběhly na začátku školního roku) Vám nabízíme další možnost spolupráce a komunikace se školou. V týdnu od 12. do 16. listopadu proběhnou individuální konzultace za účasti rodičů, žáků a učitelů. Tento termín je stanoven záměrně s velkým předstihem před ukončením závěrečného klasifikačního období. Chceme, aby žáci měli dostatečný prostor k uplatnění individuálních připomínek vyučujících, dostatek času k doplnění učiva, k získání potřebného množství a kvality známek.

Hlavním cílem tohoto setkání je v dětech prohloubit důvěru nejen v rodiče, ale i v pedagoga. Naučit žáka sebeúctě a zdravému sebehodnocení, podpořit ho v úsilí, které vede nejen ke zlepšování jeho výsledků, ale vůbec k zájmu a chuti učit se, vzdělávat se a mít o školu zájem. Ubezpečit ho, že i zdánlivý neúspěch se dá řešit. Vyzdvihnout úspěchy žáka a přesvědčit ho, že známky nejsou jediným zdrojem motivace.

Rádi bychom Vás požádali o domácí přípravu, která by měla probíhat formou rozhovoru s Vaším dítětem, kdy se společně pobavíte o jednotlivých předmětech, chování ve škole, kamarádech ve škole a dáte prostor, aby se dítě dokázalo samo ohodnotit.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na společné setkání.

Na konzultace je možné se přihlásit prostřednictvím systému CIS (BELLhop). Systém bude otevřen od 5. 11. (18, 00) do 7. 11. (14, 00).

< předchozí článek
Informativní schůzka s rodiči k přijímacímu řízení pro příští školní rok
další článek >
Informativní schůzka s rodiči k přijímacímu řízení pro příští školní rok – pro rodiče 9. ročníků – 18, 00 hodin

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Reprezentační ples ZŠ Campanus – 6.3. 2024

Vážení rodiče, vážení příznivci naší školy, srdečně Vás zveme na reprezentační ples ZŠ Campanus, který se uskuteční 6. března 2024 od 18,00 ve Společenském sále Kongresového centra Praha. Vstupenky budou…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení