Mobily ve škole a relaxační přestávky

Vážení rodiče, na setkání zástupců spolku rodičů jsme otevřeli dvě poměrně důležitá témata týkající se provozu školy – mobily ve škole a relaxační přestávky, které by žáci trávili venku.

Proč o těchto věcech přemýšlíme?

Děti v současné době tráví přestávky posedáváním ve třídách a na chodbách s mobily v ruce. Menší děti pobíhají ve stísněných podmínkách po chodbách, hrají na honěnou, fotbal, honí se po třídě. Chceme, aby děti měly možnost během přestávky po třetí vyučovací hodině (25 minut) pobýt venku, trochu se protáhnout, provětrat si hlavičky. Přejeme si, aby si děti navzájem více povídaly. Nyní tak činí nejčastěji přes sociální sítě. Často dochází k poměrně kuriózním situacím, kdy si děti, sedící vedle sebe, posílají zprávy přes mobil.

Jaká je naše představa?

Děti budou trávit velkou přestávku (po 3. vyučovací hodině) venku, v areálu naší školy. Pro jejich pohyb bude vymezen určitý prostor, kde zajistíme dozor, dozor v šatnách posílíme. Děti půjdou ven prakticky za každého počasí. Samozřejmě, při dešti nebo velkých mrazech, budou žáci přestávky trávit jako doposud v budově školy.

Chceme radikálně omezit používání mobilů ve škole. Žáci budou své mobily odkládat ráno do šatních skříněk a brát si je jedině v případě, že je potřebují na výuku, nebo když nutně potřebují komunikovat s rodiči.

Co k tomu potřebujeme?

Aby byl pobyt venku pro děti zajímavý, rozmístíme v areálu školy lavičky, venkovní fotbálek, venkovní pingpongové stoly, případně další relaxační a herní prvky.

Kdy s těmito aktivitami začneme?

Relaxační přestávky zařadíme zkušebně již začátkem března. Na setkáních s Vámi, která budou následovat, průběh a přínos těchto aktivit vyhodnotíme.  

Omezení mobilů ve škole je třeba prodiskutovat nejen s Vámi, rodiči, ale připravit na toto opatření i děti. V květnu vyhlásíme „týden bez mobilů“, uvidíme, jak se osvědčí.

Pro realizaci našich představ je samozřejmě potřebná podpora Vás, rodičů.

Vážení rodiče, zveme Vás do Rodičovské kavárny, kde Vám tato témata důkladněji přiblížíme. Akce se uskuteční 31.3. a 7.4.2020 od 18 hodin ve společenské místnosti školy. Vstup bude umožněn vchodem č. 1.

< předchozí článek
Planetárium
další článek >
Schwarzenberský palác (Národní galerie) – 6.B

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Hodnocení 1. pololetí školního roku 2020/2021

Hodnocení žáků školy bude na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou. Zároveň bude školy zohledňovat specifickou situaci…

více »
Ilustrační obrázek

Informace k výuce od 4. ledna 2021

Žáci 3. – 9. ročníků se vzdělávají i nadále distančním způsobem. Obědy pro žáky, kteří se vzdělávají distančním způsobem (+ cizí strávníci), jsou vydávány i nadále venku od 11,30 do…

více »
Ilustrační obrázek

Krásné vánoční svátky

Přejeme všem dětem, rodičům i zaměstnancům školy krásné vánoční svátky a do nového roku 2021 hodně zdraví, klidu a radosti. Vaše ZŠ Campanus…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení