Uzavření školy + další důležité informace

27.03.2020

Informace k platbám a akcím

  • Platby školní jídelny – pokud máte zadaný trvalý příkaz, můžete jej pozastavit nebo nechat. Nevyčerpané peníze dostanete zpět na konci školního roku.
  • Platby za družinu a školní kroužky – částky za nevyčerpané služby vám budou vráceny na konci školního roku.
  • Škola v přírodě – byli bychom rádi, kdyby se škola v přírodě uskutečnila, zatím nic nerušíme. Prosím, zasílejte platby dle stanoveného zadání.
  • Zahraniční zájezdy (Anglie, Rakousko, Polsko) – se neuskuteční. S cestovními kancelářemi jednáme o přeložení termínu na září, říjen 2020. Žákům devátých tříd by měly být peníze vráceny, v tuto chvíli však nevíme, zda v plném rozsahu. Prosíme, vyčkejte na další informace.

Zároveň vás prosíme o trpělivost, vše se vyvíjí. O změnách vás budeme informovat.

23.03.2020

Vážení rodiče, milí žáci, milí kolegové,

všem děkuji za aktivitu a nasazení, s jakým se všichni společně potýkáme se současnou situací.

Milí žáci,

od učitelů vím, jak jste pilní a jaké skvělé výkony podáváte. Učit se doma není jistě lehké pro vás malé, stejně tak pro vás starší. Vím, že vám pomáhají sourozenci, rodiče i prarodiče. Pokud si s něčím nevíte rady, netrapte se a obraťte se na svého učitele. Zároveň upozorňuji ty děti, které si stále myslí, že mají prázdniny, aby začaly pracovat a zadanou práci vykonaly. Učitelé pečlivě sledují a mají přehled o tom, kdo nereaguje a s největší pravděpodobností zatím doma nic nedělá.  

Vážení rodiče,

děkuji za všechny milé zprávy, které mi posíláte. Děkuji za pomoc, kterou škole nabízíte. Velmi si toho vážím. Jsem přesvědčena, a z vašich reakcí to také vyplývá, že přestože nejste učitelé a některé předměty a oblasti učiva jsou pro vás velmi náročné, našli jste si způsob, jak situaci zvládnout a se vším si poradit. Někteří z vás mi také posílají náměty na zlepšení nebo změnu v systému zadávání úkolů. Způsob, který jsme zvolili, nelze nyní zásadně měnit. Prosím, nežádejte nás o to.   

Moji milí kolegové,

velmi si cením úsilí, které v současné chvíli věnujete distančnímu vzdělávání. Chápu, že žádná vysoká škola ani dlouholetá praxe nás na tuto situaci nemohla připravit. Perete se velmi statečně. Sleduji způsob a množství zadávané práce, komunikuji s vámi, snažím se najít způsoby, jak bych vám mohla pomoci. Vím, že jste ve spojení s dětmi i rodiči, snažíte se učivo nejen zadávat, ale poskytujete také zpětnou vazbu, dovysvětlujete, konzultujete, hodnotíte. Jsem si vědoma toho, že vaše pracovní doba mnohdy překračuje pracovní dobu danou zákonem.

Vám všem, rodičům, dětem i pedagogům, velmi děkuji. Přeji pevné zdraví a těším se, až se společně zase sejdeme ve škole. L. Derková

12.03.2020 Vážení rodiče,

vzhledem k situaci, kdy není jasná doba, po kterou budou školy uzavřeny, bychom Vás chtěli požádat o spolupráci při domácí výuce Vašeho dítěte.

Škola se bude snažit  eliminovat dopady, které může mít uzavření školy.  Je třeba v přiměřené míře řídit domácí práci našich žáků, proto třídní učitelé i ostatní vyučující budou umísťovat  na webové  stránky jednotlivých tříd a učitelů do záložky “učivo” úkoly, odkazy  i vzkazy, které se týkají probírané látky. Současně budou všichni vyučující připraveni k případným konzultacím prostřednictvím svých služebních e-mailů, které jsou uveřejněny i na webových stránkách školy. Sledujte prosím pravidelně  tuto hlavní webovou stránku školy i stránky jednotlivých tříd! Zároveň Vás však prosím, abyste respektovali, že je nutné zachovat pravidla ochrany zdraví také pro učitele. Od příštího týdne pracují učitelé z domova.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že se nám společně podaří tuto situaci úspěšně zvládnout. Vedení školy

10.03.2020 Vážení rodiče, milí žáci, s platností od středy 11.3.2020 až do odvolání je škola uzavřena. V provozu není ani školní družina a školní jídelna. Žáci budou dostávat informace od vyučujících prostřednictvím webových stránek nebo systému Komens.

Od středy rušíme i veškeré odpolední kroužky a sportovní akce. Zrušeny jsou i odpolední tréninky SK Dvojky Praha.

Aktuální informace prosím sledujte na tomto webu školy a v systému Komens.

Pokud chcete vystavit Žádost o ošetřovné, pište na central@campanus.cz, ve své žádosti prosím uvádějte třídu a celé jméno dítěte.

Děkuji za pochopení, Lenka Derková. ř.š.