Informace k otevření školy od 25.5. + další informace

20.5.2020

Vážení rodiče, přihlásili jste své dítě ke vzdělávacím aktivitám, které budou ve škole probíhat od 25.5.2020.

 • Je nutné, aby první den žák přinesl čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, bez tohoto prohlášení nebude žák do školy vpuštěn – čestné prohlášení
 • Je třeba, aby každý žák měl k dispozici 3 čisté roušky, sáček na odkládání roušek, případně dezinfekci. Na výměnu roušek bude dohlížet dozor.
 • Porušování hygienických pravidel ze strany žáka může být důvodem pro jeho vyloučení ze vzdělávací aktivity.
 • Dezinfekce je zajištěna na všech WC, ve třídách a v jídelně.
 • Děti bude dozor přebírat ráno před školou na Jírovcově náměstí, sem také žáky po ukončení aktivit odvede.
 • první ročník – 07,45 – 12,30 (15,30)
 • druhý ročník – 08,00 – 13,00 (15,30)
 • třetí ročník – 08,15 – 13,30 (15,30)
 • čtvrtý ročník – 08,30 – 13,00
 • pátý ročník – 08,45 – 14,00
 • Stanovený čas příchodu a odchodu je třeba přesně dodržovat, skupina a asistent nemůže čekat na opozdilce.
 • Prosíme o informaci, zda žák bude po ukončení vzdělávacích aktivit ze školy odcházet sám nebo s doprovodem.
 • Rodičům není přístup do školy povolen, v případě nutnosti použijte boční učitelský vchod.
 • Děti se budou přezouvat a odkládat si bundy na chodbě před třídou.
 • Pokud žák není ve škole přítomen, je třeba jej do tří dnů omluvit třídnímu učiteli.
 • Žáci budou pod vedením asistenta pracovat na úkolech zadaných učitelem v rámci distančního vzdělávání. Asistent zajistí předávání výsledků vzdělávání učiteli k hodnocení.
 • Prosíme, aby si děti v pondělí do školy přinesly všechno učení, následující dny si budou učivo nechávat ve škole.
 • Během dne předpokládáme pobyt venku.
 • Pokud se žák nebude stravovat ve školní jídelně (oběd z domova), nemůže škola zajistit ohřívání jídla
 • Odhlašování obědů zajišťují zákonní zástupci.

Zítra Vám zašleme tyto informace:

 • Do které skupiny je Vaše dítě zařazeno.
 • Kdo má tuto skupinu na starosti.
 • Kterým vchodem budou děti z této skupiny chodit.
 • V jaké učebně se bude skupina vzdělávat.

Děkujeme a těšíme se na děti.

11.5.2020

Vážení rodiče, MŠMT oznámilo plánované znovuotevření škol na pondělí 25. května. Znovuotevření škol se týká žáků prvního stupně a pro žáky je dobrovolné.

Na děti se moc těšíme. Bohužel již nyní víme, že provoz školy nebude ve stejném režimu, na který jsme zvyklí.

Budeme se snažit dodržovat všechna bezpečnostní nařízení a doporučení a proto budou vzdělávací aktivity probíhat za těchto podmínek:

 1. Přihlášení žáka ke vzdělávacím aktivitám ve škole je nutné učinit nejpozději do 18. 5. do 12 hodin prostřednictvím dotazníku, který vám byl zaslán přes systém Komens (Bakaláři). Pozdější nebo dodatečné přihlášení není možné.
 2. Zákonný zástupce vyplní čestné prohlášení a předá jej škole první den účasti žáka ve škole. Bez tohoto prohlášení nebude žák ke vzdělávání přijat.
 3. Vzdělávací aktivity žáků budou probíhat
 • první ročník – 07,45 – 12,30 (15,30)
 • druhý ročník – 08,00 – 13,00 (15,30)
 • třetí ročník – 08,15 – 13,30 (15,30)
 • čtvrtý ročník – 08,30 – 13,00
 • pátý ročník – 08,45 – 14,00

Čas příchodu a odchodu je třeba z organizačních důvodů důsledně dodržovat.

 1. Vzdělávací aktivity budou probíhat ve skupinách maximálně 15 žáků.
 2. Skupiny budou pravděpodobně tvořeny žáky z různých tříd a příslušného ročníku. V případě potřeby je možné tvořit skupiny z různých ročníků. Složení skupiny je neměnné. Přeřazování žáků do skupin není možné. Prosíme, nežádejte nás o to.
 3. Zařazení žáků do skupin závisí na počtu přihlášených žáků.
 4. Vzdělávací aktivity, v obsahu realizovaném v rámci distanční výuky, budou zajišťovat vychovatelé školní družiny, asistenti pedagoga, v ojedinělých případech i někteří učitelé. Vyučující i nadále zajišťují distanční vzdělávání.
 5. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola od zákonného zástupce informaci o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Zákonný zástupce tuto informaci sdělí třídnímu učiteli.
 6. Každý žák musí mít na každý den k dispozici tři vlastní čisté roušky, sáček na odložení roušky a dezinfekci.
 7. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich nedodržování je důvodem k vyřazení žáka ze vzdělávacích aktivit.
 8. Žáci nebudou mít možnost odložení v šatnách a šatních skříňkách.
 9. Škola zajišťuje možnost stravování ve školní jídelně (teplé obědy bez polévky), všichni žáci, kteří budou přihlášeni ke vzdělávacím aktivitám ve škole, budou automaticky přihlášeni ke stravování (výjimkou jsou žáci, kteří se ve školní jídelně nestravovali již dříve). Pokud budete požadovat změnu, je možné ji provést přes přihlašovací systém školní jídelny.
 10. Informaci o zařazení žáka do skupiny a další organizační informace dostanete ve středu 20.5. prostřednictvím systému Komens (Bakaláři).

4.5.2020

Vážení rodiče, milí žáci, na základě pokynu MŠMT nabízíme žákům devátých tříd možnost osobní přítomnosti ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Příprava bude probíhat za těchto podmínek:

 1. Přihlášení žáka k nepovinné přípravě na SŠ je nutné nejpozději do 7. 5. na adresu katerina.zitkova@campanus.cz, pozdější nebo dodatečné přihlášení není možné.
 2. Zákonný zástupce má povinnost v případě nepřítomnosti přihlášeného žáka omluvit třídnímu učiteli.
 3. Zákonný zástupce vyplní čestné prohlášení .
 4. Příprava bude probíhat pouze z předmětů český jazyk a matematika.
 5. Výuka bude probíhat ve skupinách maximálně 15 žáků.
 6. Každý žák musí mít na každý den k dispozici dvě vlastní čisté roušky a dezinfekci.
 7. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich nedodržování je důvodem k vyřazení žáka z přípravy.
 8. Obědy škola nezajišťuje.
 9. Žáci nebudou mít možnost odložení v šatnách a šatních skříňkách.
 10. Výuka bude probíhat od 9,30 do 12,30, žáci ke vstupu použijí stanovený vchod, viz tabulka.
 11. Výuka bude probíhat dle níže uvedeného rozvrhu v určených třídách.
 12. Zařazení žáků do skupin závisí na počtu přihlášených žáků, informaci dostanete v pátek 8.5. prostřednictvím systému Komens.

Pokud se vám tato tabulka nezobrazuje v systému Komens správně, prosím, podívejte se na webové stránky tříd.

  učebna 7. C učebna 5. E učebna 8. A
příchod do školy vchod č. 1 boční vchod od knihovny vchod č. 2
pondělí Kosinová skupina 1 Kejzlarová skupina 1 Krásová skupina 1
úterý Martinů skupina 2 Vostárková skupina 2 Majerová skupina 2
středa Martinů skupina 1 Vostárková skupina 1 Majerová skupina 1
čtvrtek Kosinová skupina 2 Kejzlarová skupina 2 Krásová skupina 2

L. Derková, v.r.

23.4.2020

Vážení rodiče,

jistě pečlivě sledujete informace ohledně otevření školy a eventuálního nástupu žáků prvního stupně do školy od 25.5.2020. Protože se situace může měnit, není zatím třeba zjišťovat, kdo do školy půjde a kdo bude pokračovat s výukou z domova. V první polovině května proběhne dotazníkové šetření, kde budeme tyto informace zjišťovat. Máte tedy dostatek času na rozmyšlenou.

Dále vás chci upozornit, že stále intenzivně jednáme s dodavateli školy v přírodě a veškerých zahraničních zájezdů. O výsledcích jednání vás budu informovat.

Platby za neuskutečněné služby (školní družina, školní kroužky, stravné, …) vám budou vráceny do konce školního roku.

Veškeré další plánované akce do konce školního roku tímto ruším – třídní schůzky, setkání zástupců spolku rodičů, akce v KC Zahrada a další. Je možné, že některé akce proběhnou online, budu vás včas informovat.

Vážení rodiče, věřím, že máte vzdělávání svých dětí pevně pod kontrolou a jsou z vás již „kovaní“ učitelé. Od svých pedagogů vím, že pracujete skvěle nejen vy, ale především děti. Tímto je velmi zdravím a moc vám všem děkuji, vydržte.  Lenka Derková

27.03.2020

Informace k platbám a akcím

 • Platby školní jídelny – pokud máte zadaný trvalý příkaz, můžete jej pozastavit nebo nechat. Nevyčerpané peníze dostanete zpět na konci školního roku.
 • Platby za družinu a školní kroužky – částky za nevyčerpané služby vám budou vráceny na konci školního roku.
 • Škola v přírodě – byli bychom rádi, kdyby se škola v přírodě uskutečnila, zatím nic nerušíme. Prosím, zasílejte platby dle stanoveného zadání.
 • Zahraniční zájezdy (Anglie, Rakousko, Polsko) – se neuskuteční. S cestovními kancelářemi jednáme o přeložení termínu na září, říjen 2020. Žákům devátých tříd by měly být peníze vráceny, v tuto chvíli však nevíme, zda v plném rozsahu. Prosíme, vyčkejte na další informace.

Zároveň vás prosíme o trpělivost, vše se vyvíjí. O změnách vás budeme informovat.

23.03.2020

Vážení rodiče, milí žáci, milí kolegové,

všem děkuji za aktivitu a nasazení, s jakým se všichni společně potýkáme se současnou situací.

Milí žáci,

od učitelů vím, jak jste pilní a jaké skvělé výkony podáváte. Učit se doma není jistě lehké pro vás malé, stejně tak pro vás starší. Vím, že vám pomáhají sourozenci, rodiče i prarodiče. Pokud si s něčím nevíte rady, netrapte se a obraťte se na svého učitele. Zároveň upozorňuji ty děti, které si stále myslí, že mají prázdniny, aby začaly pracovat a zadanou práci vykonaly. Učitelé pečlivě sledují a mají přehled o tom, kdo nereaguje a s největší pravděpodobností zatím doma nic nedělá.  

Vážení rodiče,

děkuji za všechny milé zprávy, které mi posíláte. Děkuji za pomoc, kterou škole nabízíte. Velmi si toho vážím. Jsem přesvědčena, a z vašich reakcí to také vyplývá, že přestože nejste učitelé a některé předměty a oblasti učiva jsou pro vás velmi náročné, našli jste si způsob, jak situaci zvládnout a se vším si poradit. Někteří z vás mi také posílají náměty na zlepšení nebo změnu v systému zadávání úkolů. Způsob, který jsme zvolili, nelze nyní zásadně měnit. Prosím, nežádejte nás o to.   

Moji milí kolegové,

velmi si cením úsilí, které v současné chvíli věnujete distančnímu vzdělávání. Chápu, že žádná vysoká škola ani dlouholetá praxe nás na tuto situaci nemohla připravit. Perete se velmi statečně. Sleduji způsob a množství zadávané práce, komunikuji s vámi, snažím se najít způsoby, jak bych vám mohla pomoci. Vím, že jste ve spojení s dětmi i rodiči, snažíte se učivo nejen zadávat, ale poskytujete také zpětnou vazbu, dovysvětlujete, konzultujete, hodnotíte. Jsem si vědoma toho, že vaše pracovní doba mnohdy překračuje pracovní dobu danou zákonem.

Vám všem, rodičům, dětem i pedagogům, velmi děkuji. Přeji pevné zdraví a těším se, až se společně zase sejdeme ve škole. L. Derková

12.03.2020 Vážení rodiče,

vzhledem k situaci, kdy není jasná doba, po kterou budou školy uzavřeny, bychom Vás chtěli požádat o spolupráci při domácí výuce Vašeho dítěte.

Škola se bude snažit  eliminovat dopady, které může mít uzavření školy.  Je třeba v přiměřené míře řídit domácí práci našich žáků, proto třídní učitelé i ostatní vyučující budou umísťovat  na webové  stránky jednotlivých tříd a učitelů do záložky “učivo” úkoly, odkazy  i vzkazy, které se týkají probírané látky. Současně budou všichni vyučující připraveni k případným konzultacím prostřednictvím svých služebních e-mailů, které jsou uveřejněny i na webových stránkách školy. Sledujte prosím pravidelně  tuto hlavní webovou stránku školy i stránky jednotlivých tříd! Zároveň Vás však prosím, abyste respektovali, že je nutné zachovat pravidla ochrany zdraví také pro učitele. Od příštího týdne pracují učitelé z domova.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že se nám společně podaří tuto situaci úspěšně zvládnout. Vedení školy

10.03.2020 Vážení rodiče, milí žáci, s platností od středy 11.3.2020 až do odvolání je škola uzavřena. V provozu není ani školní družina a školní jídelna. Žáci budou dostávat informace od vyučujících prostřednictvím webových stránek nebo systému Komens.

Od středy rušíme i veškeré odpolední kroužky a sportovní akce. Zrušeny jsou i odpolední tréninky SK Dvojky Praha.

Aktuální informace prosím sledujte na tomto webu školy a v systému Komens.

Pokud chcete vystavit Žádost o ošetřovné, pište na central@campanus.cz, ve své žádosti prosím uvádějte třídu a celé jméno dítěte.

Děkuji za pochopení, Lenka Derková. ř.š.

< předchozí článek
Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků – z preventivních důvodů se ruší dopolední část.
další článek >
Den otevřených dveří pro rodiče budoucích žáků 1. tříd – zrušeno

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Divadlo v parku 18.5.

Nejlepší rodinný festival v Praze! Spousta zábavy pro malé i velké. Zámecký park Kunratice, 18.5.2024, 10,00 – 19,00. ZŠ Campanus zde má opět svůj zábavný stánek!…

více »
Ilustrační obrázek

CAMpak? Na CAMpanus! sobota 13.4.

13.4.2024, 9,30 – 12,30 hodin – CAMpak? Na CAMpanus! Zveme Vás na den pro předškoláky a jejich rodiče plný her, zábavy a poučení. Přijďte se podívat, jak vypadá velká škola. Na…

více »
Ilustrační obrázek

Zápis do 1. tříd

Zápis do prvních tříd 10. a 11. dubna 2024 – 14,00 – 17,30 hodin, vstupujte vchodem B (vedle Městské knihovny). https://www.campanus.cz/predskolaci/zapis/…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení