Zápis do prvních tříd

23.03.2020

Zápis do prvních tříd 1. a 2. dubna 2020 proběhne bez účasti dětí.

Způsob doručení žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání:

 • do 2.4.2020
 1. do datové schránky školy (9jtwiap),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu central@campanus.cz (nelze jen poslat prostý email!),
 3. PREFERUJEME vložením originálu přihlášky do poštovní schránky (boční vchod s nápisem „učitelský vchod“, příchod z ulice Hroncova),
 4. poštou na adresu – Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782, Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 – Chodov
 • 1. nebo 2.4.2020
 1. osobním podáním v čase, který jste si zarezervovali přes systém Reservando campanus.reservando.cz (prosíme o dodržení stanoveného času, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy).

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Žádosti, které budou zaslány pouze prostým emailem, bez následného „dopodepsání“, nebudou akceptovány a nebudeme na ně reagovat.

Ke své žádosti, prosím, připojte kopii (nemusí být ověřená):

 • rodného listu dítěte
 • obou stran občanského průkazu zákonného zástupce
 • potvrzení MÚ o trvalém bydlišti dítěte – POUZE v případě, liší-li se od trvalého bydliště zákonného zástupce
 • dokladu o druhu pobytu a místu pobytu na území ČR – pouze cizinci

Po ukončení správního řízení k zápisu budou veškeré kopie Vašich dokladů skartovány, nebo na vyžádání vráceny.  Jestliže nechcete škole poskytovat kopie výše uvedených dokumentů, je nutné osobní podání, při kterém dokumenty předložíte k nahlédnutí.

Žádáme Vás o pečlivé vyplnění všech údajů uvedených v žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání i v žádosti o odklad povinné školní docházky. Prosíme o uvedení kontaktů na rodiče email + telefonní číslo (ČITELNĚ).

Na Vámi uvedený email budeme zasílat registrační číslo, pod kterým následně uvedeme, zda je dítě přijato či nepřijato k plnění povinné školní docházky v ZŠ Campanus. Tato informace bude zveřejněna na úřední desce školy a na webových stránkách školy dne 1. května 2020.

Odklad školní docházky Budete-li žádat o odklad školní docházky, kompletně vyplněnou žádost včetně doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa předejte škole bezodkladně, nejpozději do 30. dubna 2020 výše uvedeným způsobem.

20.03.2020

Vážení rodiče, zápis do prvních proběhne v naší škole ve stanoveném termínu – 1. a 2. dubna 2020. Zápis bude probíhat bez přítomnosti dítěte. Další informace budou zveřejněny v nejbližší možné době.

L. Derková, ř.š.