Škola otevřena pro vzdělávací aktivity přihlášených žáků 1. stupně + přípravu žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám na střední školy

Od dnešního dne je možná dobrovolná účast předem přihlášených žáků 1. stupně na vzdělávacích aktivitách ve školních skupinách.

Pokračuje příprava žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám na střední školy.

Nadále pokračuje distanční výuka.