Opatření školy platné od 12.10.2020

Vážení rodiče, s ohledem na aktuální nařízení bude režim vzdělávání od 12.10.2020 v ZŠ Campanus nastaven takto:

první stupeň

 • výuka probíhá podle rozvrhu
 • žáci mají ve společných prostorách roušky, ve třídách mohou být bez roušky
 • nevyučujeme zpěv a sportovní aktivity
 • plavecký výcvik neprobíhá
 • preferujeme výuku venku
 • kroužky a další zájmové aktivity nebudou realizovány, odpadlé hodiny budou nahrazeny

druhý stupeň

 • výuka 6. a 7. ročníků – týden od 12.10. – výuka v plném rozsahu dle rozvrhu, bez zpěvu a sportovních aktivit, žáci mají roušku po celou dobu pobytu ve škole (Pokud by tento režim pokračoval, přijdou 6. a 7. ročníky do školy v týdnu od 2.11. a dále každý sudý týden – podle systému Bakalář)
 • výuka 8. a 9. ročníků – týden od 19.10. – výuka v plném rozsahu dle rozvrhu, bez zpěvu a sportovních aktivit, žáci mají roušku po celou dobu pobytu ve škole (Pokud by tento režim pokračoval, přijdou 8. a 9. ročníky do školy v týdnu od 9.11. a dále každý lichý týden podle systému Bakalář)
 • v týdnech, kdy žáci nejsou ve škole, probíhá výuka distanční formou a je pro žáky povinná
 • distanční vzdělávání je kombinací online hodin a samostatné práce žáka dle pokynů pedagoga
 • samostatní práce je zadávána vždy ve složce UČIVO s odkazem na Google Classroom
 • žák je povinen odevzdávat zadané úkoly v daných termínech
 • online hodiny jsou předem vypsány a zveřejněny na webové stránce třídy v záložce ROZVRHY
 • pokud se žák neúčastní online hodiny, je třeba, aby jej zákonný zástupce omluvil, pravidla pro omlouvání jsou dána školním řádem
 • žákům, kteří se vzdělávají distanční formou, je odhlášen oběd ve školní jídelně
 • ostatní odhlašování obědů ve školní jídelně (nemoc) probíhá normálně

důležité pro všechny žáky

 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). Pokud se tyto příznaky u žáka vyskytnou během pobytu ve škole, je odveden do izolační místnosti a zákonný zástupce si jej zde vyzvedne.
 • U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje žákům (případně jejich zákonným zástupcům) praktický lékař pro děti a dorost nebo jiný lékař, že se jedná o chronické příznaky (typické například pro alergické onemocnění). Po odevzdání lékařského potvrzení škole je žáku umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.
 • Na dny 26. a 27.10. stanovilo MŠMT mimořádné volno, následuje státní svátek a podzimní prázdniny.
 • V týdnu od 26. do 30.10 není pro žáky k dispozici školní jídelna ani školní družina, obědy jsou všem žákům odhlášeny.

Děkuji za respektování těchto opatření. Společně to zvládneme. L. Derková

< předchozí článek
Výskyt Covid
další článek >
Další výskyt Covid

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Divadlo v parku 18.5.

Nejlepší rodinný festival v Praze! Spousta zábavy pro malé i velké. Zámecký park Kunratice, 18.5.2024, 10,00 – 19,00. ZŠ Campanus zde má opět svůj zábavný stánek!…

více »
Ilustrační obrázek

CAMpak? Na CAMpanus! sobota 13.4.

13.4.2024, 9,30 – 12,30 hodin – CAMpak? Na CAMpanus! Zveme Vás na den pro předškoláky a jejich rodiče plný her, zábavy a poučení. Přijďte se podívat, jak vypadá velká škola. Na…

více »
Ilustrační obrázek

Zápis do 1. tříd

Zápis do prvních tříd 10. a 11. dubna 2024 – 14,00 – 17,30 hodin, vstupujte vchodem B (vedle Městské knihovny). https://www.campanus.cz/predskolaci/zapis/…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení