Informace k organizaci vyučování od 19.4.2021

od 19. dubna

 • 1. A, B, všechny 3. a 5. třídy – prezenční výuka
 • 1. C, D, všechny 2. a 4. třídy – distanční výuka
 • celý druhý stupeň – distanční výuka
 • možnost individuálních a skupinových (6 žáků) konzultací pro žáky 2. stupně

průběh výuky ve škole

 • první třídy bez půleného vyučování, začátek vyučování v 8,00 hodin
 • výuka probíhá podle rozvrhu včetně odpoledního vyučování
 • TV a HV se nevyučuje klasicky, tyto hodiny děti zpravidla tráví venku
 • výuka venku bude probíhat i v dalších hodinách (přizpůsobte oblečení dětí)
 • relaxační přestávky tráví žáci ve škole

školní družina

 • pouze pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně
 • ranní družina není
 • odpolední družina do 16,30
 • pro žáky 4. a 5. ročníků není školní družina zajištěna

školní kroužky a zájmové aktivity

 • neprobíhají

školní jídelna

 • všichni žáci, kteří se vzdělávají prezenčně, mají oběd automaticky přihlášený, pokud oběd nechcete, je třeba jej odhlásit
 • obědy pro žáky, kteří se vzdělávají distančním způsobem (+ cizí strávníci), jsou i nadále vydávány venku od 11,30 do 12,00 hodin, oběd je nutné si individuálně přihlásit

testování – z informací MŠMT

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie žáků, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory.
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19. Tito žáci přicházejí do školy v 7,40 hlavním vchodem a prokáží se potvrzením na vrátnici.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. Tito žáci přicházejí do školy v 7,40 hlavním vchodem a prokáží se potvrzením na vrátnici.
 • Testování žáků bude probíhat pravidelně v pondělí a čtvrtek. Pokud žák či student nebude přítomen na testování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu

testování + pokyny školy

 • 7,15 – příchod 5. B, C, D, E
 • 7,30 – příchod 5. A, 3. C, D, E
 • 7,45 – příchod 3. A, B, 1. A, B
 • příchod všech žáků do školy je bočním vchodem u sportovní haly (od ulice Láskova)
 • jednotlivé třídy se shromáždí podle pokynů dozoru na místě s označením příslušné třídy
 • škola testuje antigenním neinvazivním testem
 • testování probíhá v budově školy
 • testování žáků, kteří se budou testovat za přítomnosti zákonného zástupce, bude probíhat venku
 • rodičům je vstup do budovy zakázán
 • Pokud bude žák testován s pozitivním výsledkem, bude tato skutečnost neprodleně oznámena zákonnému zástupci a žák vyčká v místnosti k tomu určené na příchod rodiče, který jej odvede ze školy. V tomto případě je zákonný zástupce povinen nahlásit stav ošetřujícímu lékaři dítěte.
 • Žáci, kteří nebyli přítomni testování ráno a přijdou do školy později nebo až další den, hlásí tuto skutečnost na vrátnici a zde se otestují.

hygienická pravidla pro pobyt ve škole

 • Každý žák musí být vybaven minimálně dvěma jednorázovými chirurgickými rouškami, případně nanorouškami nebo respirátory a sáčkem na jejich uložení.
 • Při příchodu ke škole a po celou dobu pobytu ve škole, ve školní družině a na školním pozemku je nařízeno používat roušku.
 • Již při příchodu ke škole je potřeba dodržovat předepsané rozestupy.
 • Při vstupu do školní budovy použije každý žák dezinfekci rukou.
 • Prosíme, vybavte děti teplejším oblečením, neboť učebny budou v průběhu pobytu dětí intenzivně větrány.

Jiným osobám než žákům a pracovníkům školy je vstup do budovy zakázán.

______________________________________________________________________________

< předchozí článek
Testování žáků u sportovní haly
další článek >
Preventivní program (online)

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Krásné prázdniny

Přejeme všem žákům, rodičům a příznivcům naší školy krásné a odpočinkové prázdniny. Veškeré informace o začátku školního roku zveřejníme na stránkách školy v posledním srpnovém týdnu. V té době budou…

více »
Ilustrační obrázek

Projektový den – červen

Vážení rodiče, milé děti, v závěru školního roku jsme pro vás na 25. 6. 2024 přichystali další projektový den. Všichni žáci a někteří rodiče se přihlásí do jedné z projektových…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení