Pokyny k rotační výuce od 3.5.2021 – aktualizováno!

týden od 3.5.

 • prezenční výuka – 1. AB, všechny 3., 5., 6. a 7. třídy
 • distanční výuka – 1. CD, všechny 2., 4., 8. a 9. třídy

čas testování

pondělí – žáci 1. a 2. stupně

 • 7,15 – 5. BCDE, 6. ABC + vydání potvrzení na SŠ
 • 7,30 – 5. A, 3.CDE, 6. D, 7. AB + vydání potvrzení na SŠ
 • 7,45 – 1. AB, 3. AB, 7. CDE + vydání potvrzení na SŠ
 • 8,00 – žáci 5. a 7. tříd, kteří se nebudou účastnit prezenční výuky a potřebují potvrzení o výsledku testu pro přijímací řízení

čtvrtek – pouze žáci 2. stupně

 • 7,30 – 7. třídy
 • 7,40 – 6. třídy

týden od 10.5.

 • prezenční výuka – 1. C, D, všechny 2., 4., 8. a 9. třídy
 • distanční výuka – 1. A, B, všechny 3., 5., 6. a 7. třídy

čas testování

pondělí – žáci 1. a 2. stupně

 • 7,15 – 4. ABCDE
 • 7,30 – 2. ABCDE, 9. ABC
 • 7,45 – 1. CD, 8. ABCDE

čtvrtek – pouze žáci 2. stupně

 • 7,30 – 8. třídy
 • 7,40 – 9. třídy

pokyny k testování

 • příchod všech žáků do školy je bočním vchodem u sportovní haly (od ulice Láskova)
 • jednotlivé třídy se shromáždí podle pokynů dozoru na místě s označením příslušné třídy
 • škola testuje antigenním neinvazivním testem
 • testování probíhá v budově školy
 • testování žáků, kteří se budou testovat za přítomnosti zákonného zástupce, bude probíhat venku
 • rodičům je vstup do budovy zakázán
 • Pokud bude žák testován s pozitivním výsledkem, bude tato skutečnost neprodleně oznámena zákonnému zástupci a žák vyčká v místnosti k tomu určené na příchod rodiče, který jej odvede ze školy. V tomto případě je zákonný zástupce povinen nahlásit stav ošetřujícímu lékaři dítěte.
 • Žáci, kteří nebyli přítomni testování ráno a přijdou do školy později nebo až další den, hlásí tuto skutečnost na vrátnici a zde se otestují.

Pokud máte zájem, aby byly Vaše děti otestovány ze slin, nabízíme Vám alternativní možnost.

V blízkém zdravotnickém zařízení FYZIOklinika (Machkova 1642/2, Praha 4) můžete své dítě nechat otestovat ze slin až 2 dny před testovacími dny ve škole. Potvrzení o výsledku antigenního testu od zdravotnického zařízení je totiž platné 48 hodin. Žáci s tímto potvrzením mohou přijít do školy v 7,40 hlavním vchodem, na vrátnici se tímto potvrzením prokáží.

FYZIOklinika testuje profesionálně kvalitními neinvazivními testy ze slin. Pracovní dobu má denně včetně víkendů a svátků. V neděli i ve středu má prodlouženou otevírací dobu. Více informací o otevírací době najdete na COVID – 19 testování a očkování (fyzioklinika.cz).

Testování probíhá bez předchozí registrace, nepotřebujete žádné potvrzení od školy a čekací doba na místě není dlouhá. Pouze musíte předložit rodné číslo dítěte, jeho trvalé bydliště a kartičku pojištěnce. Testy jsou zdarma v případě, že dodržujete rozestup mezi jednotlivými testy 3 dny (sobota + úterý, neděle + středa, nebo pondělí ráno + čtvrtek ráno).

Byli jsme upozorněni, že testy ze slin vyžadují, aby testovaný minimálně 30 minut před testem nejedl, nežvýkal, nečistil si zuby, pít může pouze čistou vodu.

K testování ze slin můžete využít i jiná certifikovaná místa.

školní jídelna – důležité!

 • všichni žáci, kteří se vzdělávají prezenčně, mají oběd automaticky přihlášený, pokud oběd nechcete, je třeba jej odhlásit
 • žáci, kteří mají týden prezenční výuky a nechodí do školy (jsou v režimu „nemocní“), nemají nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně
 • obědy pro žáky, kteří se vzdělávají distančním způsobem, jsou i nadále vydávány venku od 11,30 do 12,00 hodin, oběd je nutné si individuálně přihlásit

testování – z informací MŠMT

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie žáků, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory.
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Testování žáků bude probíhat pravidelně v pondělí a čtvrtek. Pokud žák či student nebude přítomen na testování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu

hygienická pravidla pro pobyt ve škole

 • Každý žák musí být vybaven minimálně dvěma jednorázovými chirurgickými rouškami, případně nanorouškami nebo respirátory a sáčkem na jejich uložení.
 • Při příchodu ke škole a po celou dobu pobytu ve škole, ve školní družině a na školním pozemku je nařízeno používat roušku.
 • Již při příchodu ke škole je potřeba dodržovat předepsané rozestupy.
 • Při vstupu do školní budovy použije každý žák dezinfekci rukou.
 • Prosíme, vybavte děti teplejším oblečením, neboť učebny budou v průběhu pobytu dětí intenzivně větrány.

Jiným osobám než žákům a pracovníkům školy je vstup do budovy zakázán.

______________________________________________________________________________

 

< předchozí článek
Testování antig. testem pro deváté ročníky
další článek >
Prezenční výuka

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Streetwork ve škole

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali o tom, že od května se budou v prostorách školy a jejím okolí pohybovat sociální pracovníci Nízkoprahového klubu pro děti a mládež Ymkárium. Vašim dětem…

více »
Ilustrační obrázek

Výsledky zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče, předkládáme Vám výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2023/2024. výsledek zápisu do 1. tříd Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí…

více »
Ilustrační obrázek

Nebezpečí sociálních sítí

Vážení rodiče,  stále častěji se k nám z řad veřejnosti, policie, OSPODU dostávají informace  o zneužívání dětí prostřednictvím sociálních sítí. Proto doporučujeme: Mluvte s dětmi o tom, co dělají s mobilním telefonem…

více »
Ilustrační obrázek

Sbírka pro FOD Klokánek

Klokánek ZŠ Campanus pořádá sbírku pro FOD Klokánek Co by dětem v Klokánku pomohlo? oblečení a obuv, bytový textil, ložní prádlo, sportovní a školní potřeby, kojenecké věci, drobná kosmetika…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení