Testování 8. a 15.11.2021

Provoz školy a testování na onemocnění covid-19 se uskuteční v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. listopadu 2021.

 1. Testování žáků proběhne v pondělí 8. 11. a 15. 11. 2021 ve třídách pod dohledem pedagogických pracovníků. Testování mohou žáci ve výjimečných případech absolvovat i na vrátnici školy za přítomnosti rodiče.
 2. Testování nepodstupují žáci, kteří doloží (nebo již doložili), že jsou očkovaní (uplynulo více než 14 dnů od 2. dávky), nebo že prodělali onemocnění covid-19 (před méně než 180 dny).
 3. Testování nepodstupují žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě, v případě antigenního testu ne straší 24 hodin (test v neděli), v případě PCR testu ne starší 72 hodin (test v pátek, sobotu nebo neděli).
 4. Pokud se žák nepodrobí screeningovému testování a nevztahuje se na něj výjimka uvedená v předchozích bodech 2 nebo 3, je jeho povinností nosit po dobu trvání screeningového testování (tedy do 19. 11.) ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. nejen ve společných prostorách školy, ale i ve třídě; při tělesné výchově nesmí cvičit ve vnitřních prostorách školy (v tělocvičnách), musí se převlékat s odstupem od ostatních osob a nesmí používat sprchy; při hudební výchově nesmí zpívat; používá vyčleněné hygienické zařízení; při konzumaci jídla a nápojů sedí o přestávce výhradně ve své lavici, u oběda u určeného stolu.
 5. Pokud zákonný zástupce žáka s testováním svého dítěte nesouhlasí a nesouhlasí ani s možností uvedenou v bodu 4, neúčastní se žák výuky. Jeho nepřítomnost ve škole je nutné omluvit v souladu se školním řádem školy.
 6. Podmínkou vstupu žáka do školy je absolvování antigenního testu s výjimkami uvedenými výše. Žák, na kterého se žádná z uvedených výjimek nevztahuje a který přijde do školy později, nebo až jiný den v týdnu, se dodatečně rovněž musí podrobit testu na vrátnici školy.
 7. Testy provedené ve škole jsou platné pro účely preventivního testování do doby provedení dalšího preventivního testu. Škola nevystavuje potvrzení o negativním výsledku testu. Testy provedené ve škole nelze využít pro žádné jiné aktivity. 
 8. Ve školní družině mají žáci nasazenou roušku v případě přítomnosti žáků z více tříd (ranní družina, závěrečná odpolední družina). Díky tomuto opatření nebude na ostatní žáky v případě výskytu pozitivně testované osoby uvalena karanténa.

 

Informace určené zejména žákům:

 1. Žáci dodržují hygienické zásady: myjí a dezinfikují si ruce zejména po příchodu do školy, po použití WC, před jídlem; používají jednorázové kapesníky, které po použití vyhazují do koše.
 2. Žáci mají ve společných prostorách školy zdravotnickou rouškou, rouškou s nanovláknem nebo respirátorem zakryté dýchací cesty.
 3. Žáci sledují svůj zdravotní stav a v případě zdravotních potíží neprodleně kontaktují třídního učitele nebo jiného pedagoga.
< předchozí článek
MAP II – setkání učitelů 1. stupeň (online)
další článek >
Plavecký výcvik

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Ymkárium v ZŠ Campanus

Vážení rodiče,rádi bychom Vás informovali o tom, že od září se budou v prostorách školy a jejím okolí pohybovat sociální pracovníci Nízkoprahového klubu pro děti a mládež Ymkárium. Vašim dětem…

více »
Ilustrační obrázek

Babí léto 2023

ZŠ Campanus Vás srdečně zve na divadelní představení dramatického kroužku 1. stupně, na pohádku s názvem Na skok do pohádky. Tuto sobotu 16. 9. v 10:00 hod. zahajujeme na hlavním…

více »
Ilustrační obrázek

Volby do školské rady – výsledky

  Na základě sečtení hlasovacích lístků se členy Školské rady ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 stávají: Mgr. Eva Bělinová, zákonný zástupce dětí z 6. A a 9. BMgr.

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení