Obecné informace k testování

Provoz školy a testování se uskuteční v souladu s doporučením MŠMT

 1. Testování žáků proběhne ve středu 1. 9., v pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9. 2021 ve třídách pod dohledem pedagogických pracovníků. Testování mohou žáci ve výjimečných případech absolvovat i na vrátnici školy za přítomnosti rodiče. O případném dalším termínu testování bude rozhodnuto na základě výsledků tohoto screeningu.
 2. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od ukončení očkování uplynulo nejméně 14 dní. V takovém případě žádáme zákonné zástupce žáků o poskytnutí kopie certifikátu o provedené vakcinaci dítěte. Tento dokument předloží žáci svému třídnímu učiteli první den školy.
 3. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény, a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. V takovém případě žádáme zákonné zástupce žáků o poskytnutí potvrzení. Tento dokument předloží žáci svému třídnímu učiteli první den školy.
 4. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly nejdéle před 7 dny PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo nejdéle před 72 hodinami AG test na přítomnost tohoto viru s negativním výsledkem. V takovém případě žádáme o potvrzení výsledku testu, provedeného na certifikovaném odběrovém místě.
 5. Pokud se žák nepodrobí preventivnímu testování a nevztahuje se na něj výjimka uvedená v předchozích bodech 2, 3 nebo 4 je jeho povinností nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. nejen ve společných prostorách školy, ale i ve třídě; při tělesné výchově nesmí cvičit ve vnitřních prostorách školy (v tělocvičnách), musí se převlékat s odstupem od ostatních osob a nesmí používat sprchy; při hudební výchově nesmí zpívat; používá vyčleněné hygienické zařízení; při konzumaci jídla a nápojů sedí o přestávce výhradně ve své lavici, u oběda u určeného stolu.
 6. Pokud zákonný zástupce žáka s testováním svého dítěte nesouhlasí a nesouhlasí ani s možností uvedenou v bodu 5, neúčastní se žák výuky. Jeho nepřítomnost ve škole je nutné omluvit v souladu se školním řádem školy.
 7. Podmínkou vstupu žáka do školy je absolvování antigenního testu s výjimkami uvedenými výše. Žák, na kterého se žádná z uvedených výjimek nevztahuje a který přijde do školy později, nebo až jiný den v týdnu, se dodatečně rovněž musí podrobit testu na vrátnici školy.

Informace určené zejména žákům:

 1. Žáci dodržují hygienické zásady: myjí a dezinfikují si ruce zejména po příchodu do školy, po použití WC, před jídlem; používají jednorázové kapesníky, které po použití vyhazují do koše.
 2. Žáci mají ve společných prostorách školy zdravotnickou rouškou, rouškou s nanovláknem nebo respirátorem zakryté dýchací cesty.
 3. Žáci sledují svůj zdravotní stav a v případě zdravotních potíží neprodleně kontaktují třídního učitele nebo jiného pedagoga.

Informace určené zejména zákonným zástupcům žáků:

 1. Vstup dospělých osob do budovy školy není s výjimkou dohodnutých konzultací a přítomnosti rodičů žáků prvních tříd dne 1. 9. 2021 povolen. Při nezbytné osobní konzultaci vyčkejte u vstupu do školy na pedagoga, se kterým máte konzultaci domluvenou. Při pobytu ve škole mají všichni respirátorem zakryté dýchací cesty.
 2. V případě zdravotních potíží v rodině nepodceňujte situaci a neposílejte své dítě do školy.
 3. Pokud Vás budeme kontaktovat z důvodu zdravotních obtíží nebo pozitivního výsledku testování Vašeho dítěte, žádáme Vás, abyste své dítě vyzvedli ze školy v co nejkratší době ve vchodu č. 2.
 4. V případě onemocnění Covid-19 v rodině či v případě nařízené karantény jste povinni nás informovat.

5. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků třídy.

< předchozí článek
Organizace zahájení školního roku
další článek >
On-line školní pokladna

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Divadlo v parku 18.5.

Nejlepší rodinný festival v Praze! Spousta zábavy pro malé i velké. Zámecký park Kunratice, 18.5.2024, 10,00 – 19,00. ZŠ Campanus zde má opět svůj zábavný stánek!…

více »
Ilustrační obrázek

CAMpak? Na CAMpanus! sobota 13.4.

13.4.2024, 9,30 – 12,30 hodin – CAMpak? Na CAMpanus! Zveme Vás na den pro předškoláky a jejich rodiče plný her, zábavy a poučení. Přijďte se podívat, jak vypadá velká škola. Na…

více »
Ilustrační obrázek

Zápis do 1. tříd

Zápis do prvních tříd 10. a 11. dubna 2024 – 14,00 – 17,30 hodin, vstupujte vchodem B (vedle Městské knihovny). https://www.campanus.cz/predskolaci/zapis/…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení